Koolikiusamise vastane lühifilmKasutaja  Priit Jõesaar projekt kategoorias Kodanikualgatus

Mängi videot

Kiusamist ja vägivalda on Eesti koolides endiselt väga palju. Selle probleemiga tegeletakse aga suhteliselt vähe ja ka üsna pealiskaudselt. Riik on viimastel aastatel võtnud teatud samme selle vähendamiseks, kuid viimastel andmetel näiteks puudub konkreetne programm, mis süstemaatiliselt sellega tegeleks. Samuti puudub ametlik statistika, et millisel kujul ja millises mahus meie koolides kiusamist ja vägivalda tegelikult on. Ometi kuuleme laste endi käest, et näevad ja kogevad seda koolis igapäevaselt.

Seetõttu asutasimegi 2012 aastal mittetulundusühingu nimega „Daylight“. Meie eesmärgiks on suunata rohkem ühiskonna tähelepanu sellele aktuaalsele probleemile ning samuti julgustada noori märkama oma kaasõpilasi, kes on langenud koolikiusamise ohvriks.

Oleme käinud koolides pidamas loenguid ning hakkama saanud ka mõnede teemakohaste lühifilmide valmistamisega. Nendega on võimalik tutvuda siin: https://www.youtube.com/user/daylightMTU/

Plaanime sel suvel valmistada veel ühe lühifilmi, mida saaksime kasutada koolides loenguid pidades ja levitada sotsiaalmeedias. Selleks aga vajamegi hooandjate abi. Kui Sinul on soovi ja tahet selles valdkonnas kaasa aidata, siis oleme iga väiksemagi panuse eest ülimalt tänulikud!

Kulutused

Praeguse seisuga olema arvestanud, et vajaksime 900 eurot, et projekt ellu viia. Peamiselt läheb toetust vaja tehnika rentimise peale ja natukene ka transpordi kuludeks. Osa videotehnikat on meil olemas ka endal, kuid sooviksime seekord kvaliteeti veelgi tõsta ning selle jaoks olekski vaja tehnikat juurde rentida.

Mõned read, mida lapsed on kirjutanud pärast meie loenguid ja videosid:
„Tulevikus ma ei ole tülinorija“
„Julgen aidata seda, keda kiusatakse, sest kui mina seda ei tee, ei pruugi keegi teine ka seda teha!“
„Aitan nüüdsest rohkem hädasolijaid – tean nüüd paremini, kuidas seda teha.“
„Teistesse peaks suhtuma nii nagu sa tahad, et sinusse suhtutakse“
„See oli vahva“