Mäng lastele "ME EHITAME LINNA"Kasutaja  Andrus Kallastu projekt kategoorias Kodanikualgatus

Mängi videot
ME EHITAME LINNA
mäng lastele
2015
 
Mis linn see on?
SUVELINN, "milles linnapeal on turjal vaid seitse aastat ja kõik me onud ja kõik me tädid on ainult lapsed."
 
Kuhu see linn ehitatakse?
Suvelinn ehitatakse Pärnu Vanalinna õuele (Nikolai 26 / Pühavaimu 19, Pärnu).
 
Millal mäng toimub?
Mäng algab 10. juunil linna planeerimise ja ehitamisega ning lõpeb 10. augustil lõpupeoga.

Rein Laos, lavastaja: "Saksa helilooja Paul Hindemithi (1895-1963) muusikalises mängus lastele "Me ehitame linna" (1930, libreto Robert Seitz) on visioon laste oma linna ehitamisest: kuidas juhtida linna nii, et selles oleks kõigil hea elada. Läbi lasteooperi tahame suunata lapsi juba varases nooruses vastandiks kaasaja ülikergesti omastatavale kergemuusikale ka klassikalise muusika mõistmise poole. Juba 1998. aasta juulis osalesid Vanalinna Põhikooli, Pärnu Kunstide Maja ja Pärnu Ooperi tegijate lapsed Richard Straussi "Elektra" lavastuses. Ettevõtmine sai lapsevanemate poolt ülipositiivse hinnangu: lapsed puutusid kokku tõsise muusikaga, said lavalise kogemuse ja laste eest hoolitseti ka praktiliselt: pakuti sooja lõunat. 1998. aasta kogemuse põhjal tekkis idee, et lapsed võiksid ka ise tuua avalikkuse ette mänguliselt omandatud lasteooperi "Me ehitame linna", külastatada teatrit, kontserte, näitusi jne."

Andrus Kallastu, helilooja, Pärnu Ooperi kunstiline juht: "Paul Hindemithi ooperimäng lastele "Me ehitame linna" annab avara võimaluse arendada laste lavalist väljendusoskust. Selles loos on lihtsas vormis käsitletud olulisi teemasid: töötegemist, üksteise abistamist, linnaelanike igapäevast elu, tolerantset suhtumist linna külalistesse, võitlust kuritegevusega. Teos annab rikkalikke võimalusi ka mitmesuguste mängude korraldamiseks lastele. Pärnu Ooperi eesmärk ei ole laste endi huve ja vajadusi maha suruva täiusliku lavastuse tootmine. Paul Hindemithki hoiatab oma teose eessõnas, et see teos on mõeldud lastele enestele arukaks ja õpetlikuks tegevuseks, mitte aga täiskasvanutele meelelahutuseks. Oluline on ka silmas pidada, et "selle linna linnapea on seitsme aastane ning selle linna onud ja tädid on kõik lapsed". Pärnu Ooper mõtleb laste tegevust arendades esmajoones koostööpartnerite Pärnu Vanalinna Põhikooli ja teiste Pärnu koolide õpilastele ning ooperi tegijate endi lastele."

Projekt ME EHITAME LINNA jaguneb kunstide ja kodanikuõpetuse allprojektiks:

  • kunstide allprojekt on tihedas seoses Pärnu Ooperi ja selle koostööpartnerite tegevusega: lapsed valmistavad ette spetsiaalseid lastelavastusi, osalevad täiskasvanute lavastustes, külastavad etendusi, kontserte ja kunstinäitusi, osalevad töötubades, kuulavad loenguid.
  • kodanikuõpetuse allprojekti idee on pärit Paul Hindemithi muusikamängust lastele "Me ehitame linna". Hindemithi teoses on käsitletud olulisi teemasid: töötegemist, üksteise abistamist, linnaelanike igapäevast elu, tolerantset suhtumist linna külalistesse, võitlust kuritegevusega. Korraldajate eesmärk on neid mõtteid edasi arendada: lapsed õpivad demokraatliku ühiskonnakorralduse aluseid hüpoteetilises Suvelinnas, millel on kodanikud, linnavolikogu ja linnavalitsus, valimissüsteem, linna teenistused ja majandamine.

ÜLESKUTSE

Pärnu Ooper, Selts RÄÄMA ja Pärnu Loomeliit pöörduvad hooandjate poole palvega teha toetusi laste käsutusse minevasse Suvelinna linnaeelarvesse.  Linnaeelarve on see raha, mille eest lapsed ise saavad osta linnale vajaminevaid asju. Lisaks õpivad lapsed eelarve planeerimist ja täitmist.

Suvelinna linnaeelarve on Suveriigi eelarve osa-eelarve. Linnaeelarve tulud moodustuvad vabadest annetustest, toetustest ja muudest eraldistest. Linnaeelarve vahendite kasutamise üle otsustab lastest koosnev Suvelinna linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. Juhul, kui linnavolikogu on teovõimetu, otsustab linnaeelarve üle Suveriigi valitsus, millesse kuuluvad mängu läbi viivate organisatsioonide esindajad.

Linnaeelarve vahendeid hoitakse läbipaistval pangakontol. Läbipaistev pangakonto tähendab, et kõik sellele pangakontole laekunud ja sellelt välja makstud summad on avalikkusele näha. Kontolt tehakse väljamakseid Suvelinna linnavalitsuse või Suveriigi valitsuse korralduse alusel.

Heade hooandjate lastele/hooldatavatele pakume võimalust mängus kaasa lüüa! Kuna mängus osalemine toimub viisa alusel, siis vastavalt rahalise toetuse mahule saame hooandja lapsele või hooldatavale väljastada teatud kestusega turistiviisa. Turistiviisa annab õiguse teatud perioodil linna sisenemiseks ja osalemiseks kõigis linnas toimuvates tegevustes, välja arvatud kandideerimine linnavolikokku või linnavolikogu valimine.

VÕIMALUS OSALEDA KAITSEINGLINA

Ka hooandja ise võib mängus osaleda. Kui tunned, et Sul on
  • oskus või teave, mida sa tahaksid teistega jagada,
  • toode või teenus, mida Sa tahaksid tutvustada,
  • elutarkus, mida Sa tahaksid edasi anda,

siis tule kaitseingliks!

Kaitseinglite koguga liitumiseks palun märgi end meie projekti vabatahtlikuna.

LISAINFO
E-posti aadressil andrus.kallastu@eesti.ee