Merepäästekaatri soetamine, Narva-Jõesuu SARKasutaja  Mehis Luus projekt kategoorias Kodanikualgatus

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste on vabatahtliku merepääste esindus- ja arendusorganisatsioon, mis alates 2010. aastast koondab ning koolitab merepäästeüksuseid üle Eesti. Organisatsiooni peamisteks ülesanneteks on koostöö koordineerimine riiklike struktuuridega, vabatahtlike merepäästjate koolitussüsteemi arendamine ja rakendamine ning kohalike ühingute abistamine dokumentatsiooni, töökorralduse ja ühisprojektide rahastamisega. Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste on IMRF-i (International Maritime Rescue Federation - Rahvusvaheline Merepääste Föderatsioon) liige.

Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste koostöö Soome Merepäästeseltsiga algas juba 2007. aastal, kui toimusid esimesed ühistegevused koolitusteks ja varustuse eraldamiseks. Piiriüleste Vomare ja Vosabase koostööprojektidega koolitati Soomes välja hulk vabatahtlikke ning soetati ja anti üle varustust, mis lõid eeldused vabatahtliku merepääste tekkeks Eestis. 2009. aastal saabusid Eestisse esimesed Soome Merepäästeseltsi poolt üle antud Boomeranger merepäästekaatrid, mis tegutsevad täna Toilas, Käsmus, Lohusuus ja Mustvees. Hilisemates arengutes on soetatud Soome kolleegidelt alused nii Hiiumaale, Tallinnasse kui Purtsesse.

2009. aastal Eestisse saabunud Boomeranger merepäästekaatrid

Antud projektiga soetab Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste Soomest merepäästekaatri, mis asub tööle Narva jõel ja lahel ning mis jääb Narva-Jõesuu SAR kasutusse. Narva-Jõesuu SAR asutati 2015. aastal ning selle liikmeskonda kuuluvad nii professionaalsed merepäästjad kui ka huvilised, kes tahavad kaasa aidata kogukondliku veeohutuse parandamisele. Projekti kogumaksumus on 18 000 eurot, kuid Hooandja.ee kampaania eesmärgiks on seatud 8 000 eurot, mille kogumine ühisrahastusportaali kaudu võiks tunduda reaalne. Ülejäänu osas pöördub Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste Narva-Jõesuu SAR üksuse tegevuspiirkonda kuuluvate kohalike omavalitsuste ja suuremate ettevõtjate poole, kes oleksid huvitatud täiendava merepäästevõimekuse arendamisest Soome lahe idaregioonis. Seoses väikesadamate arengu ning laevasõidu hoogustumisega on merepäästevõimekuse arendamine Narva regioonis olulise tähtsusega ning vabatahtlike roll kohalike olude tundjatena on meresõidu ohutuse tagamisel äärmiselt oluline.
 
Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste jääb ka pärast projekti realiseerimist soetatava merepäästekaatri omanikuks, kuid annab selle ülalpidamise kohustuse ja tasuta kasutamise lepinguga Narva-Jõesuu SAR-ile üle. Soetatav merepäästekaater sobib oma omadustelt Narva jõele ja lahele väga hästi - see on piisava pikkuse ja võimsusega, mis ka karmimate ilmastikuoludega tagab ohutu väljasõidu jõesuudmest merele. Merepäästekaatri kodusadamaks saavad olema nii Narva-Jõesuu kui Narva jõesadam, vastavalt vajadusele ning veeliikluse aktiivsusele.

Soetatav merepäästekaater PV215 Laitakari

PV215 Laitakari
Tootja / aasta: Boomeranger Boats / 1997
Mudel: Boomeranger C-3000 Jet Rib
Pikkus / laius / süvis / kaal: 10.5 / 2.8 / 0.8 / 3.5t
Mootor: Caterpillar 3126, diisel
Võimsus: 435 hp / 309 kW
Meeskond / max in arv: 3 / 10
Nav. seadmed: Furuno VX2 - radar-chartplotter, VHF-DSC-phone

Hea hooandja, ilma Sinu kaasabita ei oleks meil võimalik seatud eesmärki täita. Vabatahtlik merepääste on selgelt kogukondlik algatus, mille arendamine ja tegevuses hoidmine vajab kogukonna täiendavat tuge.

Sind juba ette tänades

Mehis Luus
juhatuse liige
Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste

+372 520 9403 / mehis.luus@vomare.ee / skype: m.luus

Lisainfo:
Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste koduleht http://www.vomare.ee
Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste e-post info@vomare.ee
Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste facebook https://www.facebook.com/merepaaste/

Sarnased projektid

Polli Talu Loomingulise Keskuse uue rookatuse ehitus

 • 0%kogutud
 • 0€toetatud
 • 54 päeva veel

Sünergia Stuudio massaažikaravan

 • 97%kogutud
 • 2905€toetatud
 • 5 päeva veel

Aitame Urho Kaleva Kekkoneni pronkskuju Käärikule

 • 72%kogutud
 • 4684€toetatud
 • 30 päeva veel

Suur-Pakri kabeli taastamine

 • 42%kogutud
 • 4041€toetatud
 • 3 päeva veel