Muusikaproduktsiooni programmi Biidivoolimismasin* arendusKasutaja  Rasmus Rattas projekt kategoorias Tehnoloogia

Mängi videot

* tööversiooni pealkiri, parema nime leidmiseni.

Projekti eesmärgiks on luua tasuta programm mis võimaldaks kõikidel huvilistel, olenemata nende muusikalisest taustast või eelnevast kogemusest, muusikat luua.

Hiirega.

Loodav programm oleks nii mõtteliselt kui ka kujunduslikult jaotatud erinevateks mooduliteks (kokku hinnanguliselt ~10 moodulit, kujundus hetkel...kujunduslik).

Igal moodulil saab olema oma spetsiifiline ülesanne, koos sellest tuleneva funktsionaalsusega.

Ülevaade moodulitest ja üldisest plaanitavast funktsionaalsusest videos.

Koostöös kohaliku plaadifirmaga Lejal Genes ilmub programmi välja laskmisega samaaegselt ka digitaalsel kujul "näidis" kogumik, mis sisaldab endas nii beeta kasutajate kui ka tuntumate muusika produtsentide/artistide antud programmiga loodud lugude paremikku.

Platvorm: Windows ja Mac standalone programm. Eestikeelne, tasuta digitaalselt allalaetav vabavara.

Ajaline raamistik

hooandja mai - juuni 2012

arendus mai - september 2012

september 2012 - privaatne beta

oktoober, november 2012 - lõplik programm, koos kogumikuga.

"Olen eelneva muusikaproduktsiooni kogemusega, kas mul hakkab igav?"

Oleneb. Oma ambitsioonilt ei hakka ta kindlasti konkureerima ühegi olemasoleva DAW'iga. Mis puutub aga funktsionaalsusesse, siis tõenäoliselt pakub loodav programm, eelkõige teistsuguse workflow mõttes, mõnevõrra teistsugust lähenemist.

Kuigi põhirõhk, nii funktsionaalsuse kui ka GUI mõttes läheb kindlasti lihtsusele, loogilisele ja intuitiivsele GUI'le, ei ole tegemist siiski 'toy pianoga'.

Balansi leidmine täiendava (advanced) funktsionaalsuse ja kasutuslihtsuse, loogilisuse vahel saab ilmselt olema üks raskemaid üldise disaini küsimusi.
Hetkel kaldun arvama, et parim lahendus oleks eraldi 'advanced mode' lisafunktsionaalsusega - juurdepääs täiendavatele süntesaatori parameetritele, kromaatiline helistik (tava mode'is fixed, pre set scale'id) ja võimalik et ka 3rd party vst/au pluginate support.

Mille jaoks raha kulub?
eelkõige lõpliku, esitluskõlbliku versiooni vormistamiseks (kõik mis jääb väljaspoole 'isiklikku entusiasmi')
tarkvara arendusega seotud otsesed kulud (arenduskulud, litsentsid jms)
kujundus
väljaandmise ja levitamisega seotud kulud
...

Miks ma peaksin antud projekti toetama (eriti kui ta hiljem nagunii tasuta allalaetav on)?
Ega ei peagi. Aga võiksid. Kuigi projekti üldine raskuskese asetseb isiklikul entusiasmil ja finantseeringul, on projekti eesmärgiks pandud summa kokkusaamine siiski projekti realiseerimise seisukohalt võrdlemisi tugev faktor, mille äralangemise korral võib programmi sellisel kujul planeeritud ilmumine kahtluse alla sattuda.
Lisaks on tõenäoline, et projekti õnnestumise korral, oleks selle positiivne mõju tunduvalt laiem kui toetamisest saadav isiklik kasu mingi suvalise nänni näol.Seega, jah. noh. vaatab.

Proajektist veel: http://www.facebook.com/Biidivoolimismasin