Noorte loovuskeskuse rajamine Atlantise majjaKasutaja  Shaté Tantsukool projekt kategoorias Kodanikualgatus

Tänapäeva noored vajavad globaliseerunud maailmas läbi löömiseks hoopis teisi oskusi ja tugevusi, kui mõnikümmend aastat tagasi. Loovus, disainmõtlemine ja innovatsioon on võtmesõnad – ükskõik, mis karjäärist või valdkonnast me räägime. Vajadus ja noorte huvi arendada neid oskusi väljaspool kooli ja organiseeritud huviharidust on suur. Meie eesmärk on luua uue põlvkonna noortekeskus, mis ühendab avatud noorsootöö põhimõtted ja võimalused oma loovuse arendamiseks. Eneseväljendusoskus, ettevõtlikkus, innovaatilisus, julgus, enesejuhtimisoskus, probleemilahendusoskus, uudishimu, paindlikkus – need kõik on oskused, mida läheb noortel tulevikus väga vaja ja mille arendamiseks on Loovuskeskus ideaalne paik!

Shaté Tantsukool on 22 aastat tegutsenud huvikool, mis on olnud üks Eesti tantsuhuvihariduse edasiviijaid. Paljude omaalgatuste ja uudsete projektidega on kool juba laiendanud huvihariduse tähendust ning leidnud uudseid viise noorsootöö põhimõtete rakendamiseks huvihariduses. Noortekeskuse kui kõikidele noortele avatud ruumi lisandumine on loomulik jätk kooli senisele arengule. Loovuskeskus on avatud kõigile, kes soovivad end arendada, teha loovtöid, eksperimenteerida eri kunstiliikide põimimisega ja saada väärtuslikke kogemusi tulevaseks karjääriks. Loovuskeskus kui avatud noortekeskus on mõeldud palju laiemale sihtgrupile kui ühes huvikoolis osalejad – iga Tartu noor võib astuda uksest sisse ja saada kaasatud erinevate tegevustega.
 


 

 • Tegemist on uudse noortekeskuse formaadiga. LOOVUSKESKUS – see on noortele avatud ruum loomingulisteks tegevusteks, uudseteks koostööprojektideks ja omaalgatusteks.
 • Keskkonna tähtsus - me soovime noori jõustada, aga tegelikult tuleb luua inspireeriv, turvaline ja toetav keskkond, kus noor saaks end ise jõustada. Me lähtume põhimõttest, et saame neile anda mikrofoni, õpetada seda kasutama, aga sõnum, mida noor soovib võimendada, peab tulema tema seest. 
 • Kunst, disain, videograafia, tehnikaringid, programmeerimine, etenduskunstid jne – kõik need on meetodid, et avada noorte loovust ja ettevõtlikkust ning julgustada neid otsima oma kutsumust.
 • Isiklik eeskuju kui parim meetod – kohtumised edukate noortega (Loomemajanduskeskuse inkubaatori ettevõtted, start-up ettevõtteid loonud noored, poliitikas tegutsevad noored, koostööprojektid kunstnikega – kultuuriline noorsootöö jne)
 • Loovuskeskuses ei domineeri etteorganiseeritud tegevused, mida noor saaks „tarbida“, vaid seda keskkonda saab võtta kui laboratooriumi, mis innustab katsetama, ärgitab uudishimu ja kus ei kardeta vigu teha.

Loovuskeskus hakkab paiknema Narva mnt 2 ehk Atlantise maja I korrusel. See hõlmab üht eraldi noortekeskuse ruumi ning lisaks on Alexela Loomelavaga ühiskasutuses lounge ala ja „ideede kasvulava“, garderoobid ja tualetid.

Hooandjate abiga saame Loovuskeskuses teha esmase remondi, vahetada laeplaadid, viimistleda seinad ja põranda ning sisustada ruumi peamise vajalikuga mõnusaks olemiseks. Kui jõuame suurema eesmärgini, saame noortele sisse seada ka mõnusa kööginurga ja osta keskusele arvuti, mida saaks kasutada koolitööde tegemiseks, noorte projektide läbiviimiseks ja ekraani, kus saaks kuvada noorteinfot, mida saaks kasutada filmide vaatamiseks, loovtööde presenteerimiseks, ettekannete kuvamiseks jne.

Loovuskeskuse remondiga soovime valmis saada augusti alguseks, et uus kooliaasta pakuks noortele juba rohkem võimalusi oma ideede elluviimiseks.

Hooandmise eest kingime Sulle pääsmeid erinevatesse tundidesse, pileteid tantsuetendustele, ruumide rendi võimalusi ja meelelahutusprogramme :)

 • 95 hooandjat
 • 4000€kogutud 4000€ eesmärgist

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 30.Jun.2019

Sarnased projektid

Mõniste-Ritsiku kiriku peasissepääsu restaureerimise 2. etapp

 • 1%kogutud
 • 16€toetatud
 • 36 päeva veel

RaRa Raamatubuss

 • 78%kogutud
 • 2350€toetatud
 • 10 päeva veel

LOOV teraapiakeskuse avamine

 • 15%kogutud
 • 1167€toetatud
 • 20 päeva veel

Tõstamaa Käsitöö Maja

 • 8%kogutud
 • 360€toetatud
 • 27 päeva veel

Margmani koerteklubile uus kaubik ja Euroopasse!

 • 11%kogutud
 • 867€toetatud
 • 37 päeva veel