Rajame uuendusmeelse NoortekohvikuKasutaja  MTÜ 4youthEST projekt kategoorias Kodanikualgatus

Tere, armas hooandja!

 

MTÜ 4youthESTis oleme seadnud eesmärgiks arendada noorte tööhõive valdkonda ja korraldada noorsootööd. Tegutseme sotsiaalse ettevõtluse põhimõtete järgi ning suuname oma tegevuse parema homse loomisele läbi noortega tegelemise. Pöörame tähelepanu meid ümbritsevale ja inimeste heaolule.

 

Soovime jaanuaris Tartu kesklinnas avada Noortekohviku, kus noored saaksid aastaringselt paindliku töögraafiku alusel esimest töökogemust omandada. See annaks noortele võimaluse tutvuda tööeluga, harjutada iseseisvust ja omandada eluks vajalikke oskuseid. Noortekohvikus saaksid noored veeta vaba aega, õppida peale kooli ning lisaks lüüa kaasa erinevate tegevuste juures. Pöörame tähelepanu sellele, et noorte omaalgatuslikke ettevõtmisi märgataks ja toetataks. Kogu Noortekohviku tulu suuname tagasi MTÜ 4youthEST tegevusse.

 

Kuidas kasutame Hooandjas kogutud raha?

 

Oleme kohviku ettevalmistusprotsessi kaasanud 8 noort, et kohvik saaks tõeliselt noortepärane ja ka teisi noori inspireeriv. Kuid lisaks tublidele abilistele vajame kohviku üles seadmiseks ka rahalisi vahendeid. Kasutame Hooandjas kogutud raha Noortekohvikusse vajalike vahendite hankimiseks, eelistades sealjuures uus- ja taaskasutatut.

 

Mida annab Noortekohviku loomine noortele?

 

Noortekohvik hakkaks pakkuma noortele tööhõivealast infot ja tegevusi. Lisaks teoreetilisele infole saaksid noored koheselt ka praktilise väljundi töötades Noortekohvikus. Enne tööle asumist tuleb uuel töötajal läbida noortele mõeldud koolitus, et olla hästi ettevalmistatud. Kuni 19-aastastel noortel oleks võimalus töötada 2-8 tundi päevas, kooli kõrvalt töötamiseks sobilikus mahus ja paindliku tööajaga.

Näide: 16. aastane Alex täidab kandideerimisvormi ja saadab selle MTÜ 4youhtESTile. Läbides tööintervjuu ja koolituse saab ta võimaluse lepingupõhiselt töötada Noortekohvikus 3 kuud kahel päeval nädalas korraga 3 tundi. Tööle tulles oli tema eesmärgiks saada julgemaks suhtlejaks ja osata oma aega paremini planeerida. Töötamise lõpus tehtava eneseanalüüsi käigus saab ta enda jaoks tagasisidet oma oskuste arendamise kohta. Oma töökogemuse saab ta lisada CV-sse.

 

Noortekohvikust saaks hea koht, kuhu noortel on võimalus tulla oma vaba aega veetma, lisaks lüüa kaasa erinevate tegevuste juures. Pöörame tähelepanu sellele, et noorte omaalgatuslikke ettevõtmisi märgataks ja julgustame neid oma ideid ellu viima. Meie juures on noorel võimalik kaasa rääkida noortele olulistel teemadel. Usume, et noorte värsketel ideedel on kaalu ning noor peab saama tunda, et tema arvamus loeb ja ta on osa kogukonnast. Eesmärgiks on, et noored julgeksid võtta vastutust ning otsiksid ise võimalusi ja vastuseid. Selleks saame neile pakkuda julgustust ja teadlikku suunamist.

 

Mis veel Noortekohviku ruumides toimuks?

 

Üritused

Noortekohvik hakkaks olema inspireeriv ja arendav keskkond, kus toimuksid erinevad teemaüritused ja infopäevad. Ürituste juures hakkaks olema suureks abiks noorte töörühm, kes juba praegusel ettevalmistusperioodil panustavad MTÜ 4youthEST’i arengusse.

 

Koolitused

Noortekohvikus saaksid noored infot erinevate ametite, karjäärivõimaluste ja uute tööturu trendide kohta. Noortekohviku ruumides saaksime korraldada noorte huvidest lähtuvalt erinevaid töötube.

 

Millega MTÜ 4youthEST veel tegeleb?

 

Malev

Väärtustades mitmekülgset noorte arengut soovime suvisel perioodil korraldada noortemalevat 13-19-aastastele noortele nii Tartus kui ka väljaspool.

 

Noorteprojektid

Lisaks eelpool mainitule soovime anda noortele võimalust viia oma ideed ellu. Meie jaoks on tähtis, et noor on kaasatud otsustusprotsessidesse ja pidevalt toetatud ning märgatud täiskasvanud juhendaja poolt.

 

Koostöö spetsialistidega

Peame kõiki noori väärtuslikeks, seetõttu oleme oma tegevuses paindlikud ja teeme koostööd ka teiste tugiteenuste spetsialistidega.

 

MTÜ 4youthEST juhatus

Kristel Kolberg - noorsootöötaja nii kutsetunnistusel kui ka südames ning on omandamas pedagoogilist haridust. Tal on töökogemust noorsootöös, sh noorte tööhõive valdkonnas.

Maret Lind - õpib turisimi- ja restoraniettevõtluse erialal - on missiooniks võtnud noortesõbraliku kohviku arendamise. Omab psühholoogia bakalaureuse kraadi ja noorsootöötaja kutset.

 

E-posti aadress: 4youthest@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/4youthest

 

Sinu panus on noorte jaoks oluline!

 

Täname, et annad hoogu! Kingituse üleandmiseks võtame Sinuga ise ühendust!

 

  • 89 hooandjat
  • 2468€kogutud 2461€ eesmärgist

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 31.Dec.2018

Sarnased projektid

Vaateplatvorm ja trepp Hollywoodi mäele

  • 42%kogutud
  • 5251€toetatud
  • 30 päeva veel

Pärnu Katariina kiriku nelitistorni parapettide restaureerimine

  • 71%kogutud
  • 6077€toetatud
  • 45 päeva veel