Nutipõngerja õpikaardidKasutaja  Kairit Tamme projekt kategoorias Haridus

Mina olen Kairit, 26 aastat noor ja otsin toetust enda loodud "Nutipõngerja õpikaartide" sarja elluviimise tarbeks. "Nutipõngerjate õpikaartide" idee sündis sellest, et kahjuks on minu enda 2. klassi laps õpiraskustega. Mul endal puudusid igasugused oskused lapse aitamiseks ja temaga kodus õppimine tundus täiesti võimatu missioonina. Sel hetkel koolipoolselt paraku abi ei saanud ja klassijuhataja leidis juba esimeses klassis, et tema tööks on last õppima suunata, mitte õpetada. Esimene aasta möödus lapsel väga raskelt stabiilsete viirushaiguste tõttu ja minu enda oskamatusest teda selle võrra rohkem kodus õpetada. Lootuses, et ehk teine aasta suudame paremini, ja hirmu ees, et kui ta juba esimeses klassis peab klassi kordama jääma, kaob tal motivatsioon üldse õppida, siis lasime ta teise klassi edasi ja otsisime lapsele abi tuttava eripedagoogi juurest.

Juba esimesel sessioonil eripedagoogiga õppisin ma ise nägema kõige suuremaid murepunkte ja puudujääke lapse õppimise juures. Tegime erinevaid teste ja harjutusi, et näha lapse suutlikkust ning sain enda jaoks palju õpetussõnu, kuidas paremini lapsega õppida ja kuidas lihtsamini lapsele kogu õpitav teema lahti seletada. Kodus hakkasin lapsele meisterdama samasuguseid harjutusülesandeid nagu me olime teinud koos pedagoogiga. Samuti kirjutasin lapsele ka kartongist kaardile põhitõdesi raske teema kohta, et tal oleks nö spikker järjehoidjana silme ees, sest eelnevalt lehitses ta oma tööraamatuid, et leida neid õpetussõnu uuesti meenutuseks. Kõigest sellest sündis ka idee, luua "Nutipõngerjate õpikaardid", sest ma nägin kuidas see aitas minu enda last ja kuidas tänu nendele oskasin ma ka ise teda paremini aidata. 
 


 

Kurb reaalsus on see, et nõuded õpilastele lähevad aina raskemaks, samas õpikud ja töövihikud aina vähem informatiivseks. Algklassid tunduvad küll kergetena, kuid lapsevanemad on unustanud enda õpitu ja lisaks on see lihtne õppimine aastatega nii tohutult muutunud. Vanematel on last kodus õpetada aina keerulisem ja ma olen täiesti kindel, et ma ei ole ei esimene ega viimane lapsevanem, kes tunneb, et ei oska ega suuda seda piisavalt hästi teha. Tänasel päeval riiklikku eriolukorda arvestades tunnevad seda enamus vanematest, kuigi paljud ei taha seda kõva häälega tunnistada.

Haridussüsteemist rääkides, ei ole selliseid materjale, mille ma loonud olen ja mille vastavust on kontrollinud pedagoog, kes andis mulle alusidee selle projekti jaoks, veel olemas. Otsides erinevaid materjale, et koostada neid kaarte võimalikult lihtsa kuid täpse infoga, olen suhelnud erinevate õpetajatega, kes tunnistavad, et õpiraskustega laste jaoks vahendeid napib ja enamus õppematerjale peavad pedagoogid ise koostama ja looma. Kogu projekt on ääretult oluline nii õpetajate kui ka laste jaoks. Nende materjalide koostamisel olen saanud tohutult tuge õpetajate poolt. Eriti nüüd, kus riik on kriisis ja koolid teadmata ajani suletud ning lapsed on koduõppel, on kõige raskem just neil lastel, kellel olid juba enne raskused. Me võime küll rääkida internetis levivatest materjalidest, kuid tahes tahtmata viivad need lapse tähelepanu mujale. Samas, kui rääkida tavaolukorrast, siis klassitunnis ei saa laps internetist abi. Ja isegi kui me liigume aina enam nutiajastule, peab algklassilaps põhitõed siiski selgeks õppima. Ei saa unustada olukorda, kus lapsed on niigi nutisõltuvuses.

Nutipõngerjate õpikaardid on kõik komplekteeritud klasside kaupa ja lisaks raudvaraga kaartidele sisaldavad ka harjutusmaterjale, mis on planeeritud magneetilisele põhjale, et neid oleks võimalik korduvkasutada. Seda just selleks, et laps saaks ka kodus korduvalt harjutada ülesandeid, mis valmistavad raskusi ning ta saab seda teha lõbusalt ja mänguliselt. Samas harjutab see ka käelist kordineerimist.

Ainukese asjana on hetkel puudu rahastus, et saaks kogu selle projekti ellu viia. Ametlikud toimingud ning põhivara soetamine, samuti ka näidiste väljatrükk jne vajab investeeringut, mida ma paraku omal jõul ei suuda tagada. Seega toetades minu projekti elluviimist, toetate kõiki Eesti praeguseid ja ka tulevasi lapsi, kellel on õppimises raskusi.