Õppematerjalide sari “Eesti rahvuspühad ja tähtpäevad”Kasutaja  Lembit Lill projekt kategoorias Haridus

Lapsed vajavad meie kultuuriruumis suurt tähelepanu, seda enam erivajadustega lapsed, sest ka nemad on meie järeltulev põlvkond. Panustades lastesse, panustame ka iseendale, sest me tahame, et nendest tulevad täisväärtuslikud kodanikud, kes suudavad iseendaga toime tulla. Selleks tuleb neid õpetada ja suunata. Seda on kergem teha kui õpetajatel, nende abilistel ning lapsevanematel on õppematerjalid, millega lapsed saavad ise mängida ja avastada neile veel tundmatut maailma.
 
Kirjastus Novapinus OÜ tegeleb õppematerjalide väljaöötamise, koostamise ning kirjastamisega.
 
Sihtgrupp on logopeedilist ja autistlikku ravi vajavad lapsed ning täiskasvanud ning erivajaduste ja tavavajadustega lapsed.
Vanusegrupp lastel- lasteaia lapsed alates 3.-st eluaastast ja põhikoolilapsed ning täiskasvanud. Lisaks lasteaedadele ja põhikoolidele saab neid materjale kasutada ka koduses ringis, sest õpetusmetoodikad ei vaja eripedagoogide juuresolekut.
 
Õppematerjalid on valminud lähtudes sotsiaalsest tellimusest. 1995. aastal tegime küsitluse koos TÜ teadlastega eesti lasteaedades ja põhikoolides, kust selgus, et sellelaadsetest materjalidest on suur puudus. Lähtuvalt antud küsitluste tulemustest ja oma võimalustest oleme valinud ka väljatöötlused.
 
Meie koostööpartnerid väljatöötamisel on:
-Tallinna Ülikooli teadlased
-Tartu Ülikooli teadlased
-Eesti Logopeedide Ühing
-Eesti Logopeedide Ühing ja eesti parimad erialaspetsialistid.
 
Meie õppematerjalid on leidnud Eestis väga hea vastuvõtu. Pidurdab nende materjalide väljaandmist rahaliste vahendite nappus, sest senini me pole saanud toetust üheltki eesti institutsioonilt ega ka asutuselt.
 
Praegu on meil sotsiaalne tellimus sarjale “Eesti rahvuspühad ja tähtpäevad”.
 
See koosneks 12.-st erinevast enamlevinud pühast, kus lapsed saaksid teada, mis püha see on, kust see saabus rahvuspühade kalendrisse, millal seda peetakse ning millised on rituaalid selle tähistamisel. Lisaks on iga püha puhul 6 (kuus) mustvalget pilti rituaalidest mõõdus A4, mis selle püha tähistamisel ette võetakse. Need pildid laps värvib ise ära vastavalt oma tunnetusele.
 
Seega kinnistuvad lapsele mänguliselt rahvuspühad ja ta saab ka emotsionaalse laengu, sest millal siis veel kui lapseeas kinnistada lapsele armastust oma kodumaa vastu ja selgitada, mida tegid meie esivanemad. Sest lapsed on ju meie tulevik ja kellele veel panustada kui mitte neile.
 
Selle projekti alustamiseks ja realiseerimiseks on meil vaja just teie abi, kallid hooandjad!

Sarnased projektid

Põlva Jakobi Kooli lasteaia käivitamine

  • 88%kogutud
  • 2541€toetatud
  • 28 päeva veel