Päris meie oma rahvakannel Kehtna Kunstide Kooli pärimusansamblileKasutaja  Anne Ummalas projekt kategoorias EV100

Kehtna Kunstide Kool saab sel sügisel juba 25 aastaseks. Selle aja jooksul oleme andnud muusika ja kunsti haridust väga paljudele Kehtna valla lastele ja loodame et just meie koolist saadud väärtused aitavad neil elus unistusi täita. Tänavu õpib meie majas 92 õpilast, neist 61 pilliõppes ja laulustuudios. 
 
Meil on vahvad õpetajad, kelle käe all saab õppida klaverit, kitarri, vaskpuhkpille, trumme aga ka plokkflööti ja väikekannelt. Väikekandle ja plokkflöödi õpilasest koosneb ka meie pärimusansambel. Pärimusansambli repertuaaris on tuntud rahvalikud lood, millele on seaded loonud meie omad õpetajad. 
 
Pärimusansambli õpilastel on ka  suur unistus! Õppida lisaks väikekandlele ka rahvakannelt. Hetkel kasutab meie õpetaja Kätlin laenatud kannelt, et ansamblimängu mitmekesisemaks muuta. Lastele on see kannel väga meeldima hakanud ja juba on soovijaid rahvakandle õppimiseks.
 
Et laenatud kandlest saaks päris meie oma kannel ja juba sügisest saaks rahvakandle tundidega alustada, palumegi hooandjate abi!  
 
Teie abiga kogutud raha eest soetame rahvakandle ja koti kandlele, et oleks hea ka kontserte anda väljaspool meie oma maja. 
 
Oleme tänulikud iga annetuse eest! 
 
Aidake meie lastel muusikast rõõmu tunda!