Aita Püha Johannese Kool koju!Kasutaja  Püha Johannese Kool projekt kategoorias Haridus

Rajame Püha Johannese Koolile päris oma kodu

Kui me kümne aasta eest hakkasime looma Püha Johannese Kooli, ei heitunud me teadmisest, et meil pole oma maja. Ega vara, millega seda ehitada. Meie igatsus oli muuta Eesti elu. Muuta maailm terviklikumaks, lootusrikkamaks ja õnnelikumaks. Me usume, et seda saab teha hariduse kaudu. 

Arvo Pärt, meie kooli innustaja, on öelnud: „Maailma parandamine ei alga mitte teisest maailma otsast, vaid sinust enesest. Millimeetri haaval”. Tuli hakata käima seda teed, iseenda jälgimise teed,  muutumise teed. Nii sai kool südamehariduse tööriistaks kõigepealt meie endi jaoks. Ühtlasi kasvas veendumus, et terviklik kooliharidus peab vastama oma ajastu iseloomule. Kui meie aeg on üksinduse, ärevuse ja vaimse tervise probleemide plahvatusliku kasvu aeg, siis koolis tuleb luua keskkond, kus oleks võimalik rahuneda, terveneda ja tunda end väärtuslikuna. Õpitulemused on seotud lapse hingelise heaoluga. Kuidas selleni jõuda? Ainuvõimalik tee paistis olevat soojuse, märkamise ja pühendumise tee. Usume, et pedagoogika on suhe, isiksus kujuneb suhetes. Olulised on kõik suhted: õpetajate, õpilaste ja perede vahel. Lisaks kujundasime koolipäeva nutiseadmevabaks, kutsusime ellu tavapärasemast rohkem liikumistunde, pika õuevahetunni, hommikupalve, päeva lõpulaulu ja vaikusehetked.Tänaseks on toimunud kaheksa aastat igapäevast õppetööd, koolil on ligi 350 õpilast. Lisaks on loodud kõigile huvilistele avatud muusikakool, tantsukool, huviringid, lasteaed, eelkool, Tervikliku Hariduse Fond. Toimuvad loengud lapsevanematele, kontserdid ja haridust mõtestavad iga-aastased rahvusvahelised konverentsid. 

Hariduse mõtestamine ja selle vastavusse viimine kaasaegse elu vajadustega on saanud meie kooli tunnusjooneks. Usume, et parimaid tulemusi on võimalik saavutada traditsiooni ja innovatsiooni põimimisega argipäevas. Ajatuid väärtusi ja tarkust silme ees hoides katsetame ning loome uusi õppevorme. Õpilaste tagasisidestamisel hoidume skaalalisest hindamisest kuni kuuenda klassini. Juhime lapsi eneseanalüüsi meetodeid rakendades. Panustame individuaalõppesse – võrdselt oluline on mahajääjate järeleaitamine ja andekate toetamine. Aga siiski, ükski akadeemiline saavutus ei kaalu üles peamist eesmärki – et meie kooli õpilastest kasvaksid isiksused, kes ei lase silmist seda, mis silmale nähtamatu, kes tunnevad iseennast, oma võimeid ja oma südant.  Isiksused, kes märkavad teist inimest enda kõrval ja suudavad vabaduse ideaali realiseerida oma hinge ja ühiskonna hüvanguks. 

Meil on palju toetajaid, kelle julgustusel oleme otsustanud edasi minna. On piisavalt jõudu, et kasvada gümnaasiumiks. Me soovime kasvada, kuid meil pole paika, kuhu juuri ajada. Oleme seni rännanud ühelt üüripinnalt teisele. Möödunud talve hakul ostsime krundi Nõmme mändide alla. Nüüdseks on meil projekt, on laenuraha, on püsitoetajad. Käesoleval kevadel algava ehituse maksumusest, kogusummas 5,6 miljonit eurot, jääb veel puudu 600 000 eurot omafinantseeringut. Kool on aastate jooksul majandanud kokkuhoidlikult, korraldanud talguid ja kaasanud vabatahtlikke, kogunud sääste ja annetusi. Nii oleme aastate jooksul oma tulevase hoone rajamisse panustanud juba ligi miljoni euroga, soetanud krundi Nõmme mändide alla, investeerinud arhitektuurilahendusse, projekti ja töödesse ehitusplatsil.

Rahastuse eesmärgid

Eesmärk on koguda 600 000 eurot omafinantseeringut.

Kaasates vähemalt 25 000 eurot, aitame koolimajale vundamenti laduda, sõna otseses mõttes. 

Me pöördume Sinu poole, armas Eesti inimene, kelle süda tuksub kaasa meie väärtuste, ideaalide ja lootusega – toeta Sinagi meid oma annetusega. Isegi, kui Su enda lapsed on juba koolid lõpetanud. Või pole veel sündinud. Nii saad panustada haridusse, mis toidab. Mida liigirikkam on meie haridusmaastik, seda rikkamad oleme me rahvana. Iga liikumine saab alguse millimeetrist. 

Avaldame tänu kõikidele hooandjatele!

Raamatutele ja teistele mitte virtuaalselt saadetavatele kingitustele kutsume Sind järele tulema oma Siili tänaval asuvasse ajutisel pinnal olevasse kooli.

NB! Püha Johannese Kooli SA kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja (st saad 20% annetatud summast tagasi). 

 

 

Vaata lisaks:

  • 141 hooandjat
  • 25133€kogutud 25000€ eesmärgist

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 06.Jul.2021