Poolsada hiidrahnu HarjumaalKasutaja  Kersti Lepik projekt kategoorias Kodanikualgatus

Olen Kersti Lepik ja põline harjumaalane. Juured on mul Jõelähtme kandis ning seda peidus mitmekesisusega paika olen tutvustanud paljudele huvilistele nii matkates kui ka raamatukese "Koduvald Jõelähtme" koostamisega. Nüüd keilalasena olen oma kodukoha tegevuspiirkonda laiendanud kogu Harjumaale.

Idee otsida üles kõik Harjumaa hiidrahnud tekkis aasta alguses, kui tutvustati rändrahnu Eesti brändina. Mõte, et ruutkoodi abil saab kivimürakani, tekkis siis, kui olin Hara Suurkivi mitu korda otsimas käinud. Rääkisin oma seiklustest teistelegi ja kui küsiti, et kus mõni hiidrahn on või kuidas ma nad leian, siis lihtsam oli neile näidata teekonda nutiseadmes, kui pikalt teid ja metsi kirjeldada.

Kingin EV100 puhul kõigi Harjumaa hiidrahnude kaardistuse. Kivide asukoha koordinaatide abil loon QR-koodid, et nutiseadmete kaardirakenduste abil matkates nad lihtsamalt leida.

Kuigi võiks öelda, et kivi on kivi, on kivid siiski erinevad nii suuruse, kuju kui ka värvi poolest. Harjumaal on 52 kivimürakat, mille ümbermõõt on suurem kui 25 meetrit ja neid nimetatakse hiidrahnudeks. Rohkem on neid Harjumaa idaosas, aga jagub ka Pakri poolsaarele ja Kose valda. Mõni kivi on varjatult metsasügavuses, teine jälle Tallinnas elamute piirkonnas. Tuntumate kivide juures on paljud käinud, aga on ka neid, milleni kohalik külaelanikki juhatada ei oska. Kaitsealused hiidrahnud on registri ja kaartide abil leitavad, kuid kasutades kaarte nutiseadmes, leidsin asukohalisi ebatäpsusi.

Uute toredate paikade avastamine on põnev ja soovin seda teistegagi jagaga. Sellest kantuna kaardistan EV100 puhul kõik Harjumaa hiidrahnud ja loon kivide asukoha koordinaatide abil QR-koodid, et matkates oleks hiidrahnusid lihtsam leida. Koodid ja pildid hiidkividest koondan kogumikku, kust neid on lihtne üles pildistada ja kaardirakenduse abil saab leida tee nendeni.

Vajan abi hiidrahnude piltide ja ruutkoodidega kogumiku kujundamisel, trükkimisel ja nende tegevuste rahastamisel. Mul on kogemus, et väikesest voldikutaolisest trükisest või kartoteegist on hea ruutkoode pildistada.

Tegevused olen jaotanud etappideks:

I etapi tegevsutega alustasin veebruaris 2017. Harjumaa, sh Tallinna, kõikide hiidrändrahnude otsimise ja leidmisega olen lõpusirgel. Viiekümne kahest on puudu vaid kaheksa, nende juurde plaanin jõuda mais ja juunis.

II etapina, maist septembrini 2017, kontrollin QR-koodide õigsust ja vastavust kaardimaterjaliga. Selleks tuleb uuesti hiidrahnude juurde minna.

III etapp - oktoober-detsember 2017 ruutkoodide kogumiku kujundamine ja trükkimine.

IV etapp - jaanuar-veebruar 2018, teavitamine, et matka-aastaks on valminud uus abimaterjal.

EV100 kingitus: https://www.ev100.ee/et/poolsada-hiidrahnu-harjumaal

Matkad ja kogemused: http://bit.ly/kodukoht
 


Sarnased projektid

"Geeniuse pink" Mati Undi muuseumisse

  • 25%kogutud
  • 996€toetatud
  • 30 päeva veel