Rudolf Vaharo biograafiaKasutaja  Maik Mäses projekt kategoorias Trükis

Jäädvustamaks kolonelleitnant Rudolf Vaharo mälestust ning andmaks ülevaadet tema elukäigust ning rollist meie kodanikukaitse kontseptsiooni kujunemisel on kavas koostada ning välja anda raamat. Rudolf Vaharo oli Eesti sõjalise ja tsiviilse kaitsesüsteemi üks olulisemaid loojaid ja arendajaid. Võimalus süüvida tema sellealaste seisukohtade sisusse võiks lisaks ajaloolise huvi rahuldamisele parandada ka meie võimalusi hinnata vastavat kaasaegset olukorda.

Raamatu koostamise ajaks on ajaloolane Alar Maas kavandanud 14 kuud ning see saab olema ligi 200-leheküljeline. Osaline toetus raamatu väljaandmisele tuleb Päästeameti poolt, kuid projekt vajab täiendavat finantseerimist 2200€ ulatuses. Lisaks arhiivis leiduva materjali kasutamisele on raamatu koostamiseks vajaliku teabe hankimiseks ette nähtud pikemalt intervjueerida ka Rudolf Vaharo tütart, Tallinna 7. Keskkooli kauaaegset direktorit Angelica Marion Mäsest. Kahtlemata lisab sel viisil hangitav isiklikke ja ühiskondlikke seoseid puudutav teave võimalusi nii uuritava isiku omaduste kui ka tema vaadete ja tegevusvõimaluste paremaks mõistmiseks.

Mina, Maik Mäses, olen projekti eestvedaja ning väärib mainimist, et Rudolf Vaharo oli minu vanavanaisa. Väljaantav raamat pole oluline mitte ainult meie pere jaoks, vaid heidab valgust riigi ajaloo olulistele aspektidele, mis on kasulik lugemine nii ajaloo- kui riigikaitsehuvilistele. Seda näitab juba ka Päästeameti ja ajaloolase Alar Maasi huvi projekti vastu. Hooandjate toetust on vaja, et kirjanik saaks teha võimalikult põhjalikku uurimistööd. Mina aga vastutan, et hooandjad saavad meeles peetud!

Sarnased projektid

MARGUS OOPKAUP'i "NÄITEMÄNGUD I"

 • 6%kogutud
 • 65€toetatud
 • 20 päeva veel

Lasteraamat "Nässu ja kohutavalt kole kummik"

 • 70%kogutud
 • 3012€toetatud
 • 12 päeva veel

Raamat "Ahvipärdik Frossja õpib jagama"

 • 45%kogutud
 • 363€toetatud
 • 16 päeva veel

ExpatYears - raamat välismaal elajatele, seiklejatele ja unistajatele

 • 5%kogutud
 • 370€toetatud
 • 35 päeva veel

Majavammist – puust ja punaseks

 • 46%kogutud
 • 3670€toetatud
 • 38 päeva veel

Jaanika Eliase suhteraamat "Paadunud suhtesõltlasest õnnelikuks abielunaiseks"

 • 102%kogutud
 • 3263€toetatud
 • 22 päeva veel

Ökofilosoof Pentti Linkola esseevalimiku "Teisitimõtleja märkmed" väljaandmine

 • 111%kogutud
 • 4450€toetatud
 • 16 päeva veel

Noorteromaani "Mul Hakkasid Päevad" väljaandmine #eionei

 • 56%kogutud
 • 4167€toetatud
 • 22 päeva veel