"Sörulase aabitsa" väljaandmineKasutaja  Sörvemaa Pärimuse Selts projekt kategoorias Trükis

Hooandjatele sõrulastest ja meite isioma raamadust

Sõrvemaa - sedasi nimetavad Saaremaa suurimat poolsaart siinsed põliselanikud, sõrulased. Sellel natuke saare moodi poolsaarel elavate sõrulaste olek - kombed, rahvariided, laulud, mõtted - on ikka olnud veidi teistsugune kui muidu saarlastel. Mõistagi erineb kõigist teistest keeltest ka sõrve keel. Nüüd on sõrulased saanud valmis esimese päris isioma raamatu. "Sörulase aabits" on esimene otsast lõpuni sõrvekeelne sõrulaseks olemisest rääkiv raamat.
 


 

Sõrulased on kuni viimase ajani teadnud hulganisti isemoodi asju. Kuidas käänisid teha? Mismoodi võõraid teritada? Kuidas käbapaati oolesta? Kustkandist ädalatuul puhub? Puudutame "Sörulase aabitsas" paljusid sõrulaste eluolulisi teemasid: sünnist surmani, söögiteost kalapüügini, maailmaloomisest üleeilseni, meestest, naistest, lastest. Raamatust leiab suurte tähtedega lühijutte piskule sõrulasele ning hulga pikemaid lugusid täisinimesele. Laulusid ja luuletusi, jutte ja näitemänge, mõistatusi ja toiduretsepte. Jah, tõesti, raasuke räägime ka sõrve keele grammatikast. Eks need kõik ole just needsamad asjad, mida omal ajal vanemailt, naabritelt, sõpradelt, töökaaslastelt ja teistelt kaassõrulastelt nii möödaminnes õpiti. Tänapäeval on see võimalus jäänud vaid vähestele.
 


 

Ühine töö "Sörulase aabitsa" heaks on juba aidanud sõrulastel isioma kultuuri märgata

Aabitsalugusid saadeti meile paberkirjaga ja e-posti teel. Jutud jõudsid meieni arhiividest, päevikutest ja ajaleheartiklitest. Sõrulaste juhtumuste ainetel kirjutatud või vaid mõne mõjusa mälestuskatke ajendil sündinud aabitsalugusid on raamatus vaata et kõige rohkemgi. Mitmed lood olid kohe valmis raamatusse saama ja ongi pea muutumata kujul aabitsas.Tekstid on mitmete sõrulaste poolt läbi loetud ning keeleliselt täiendatud. Illustratsioonid valmistas naaberkihelkonna kunstnik Marek Tarkin. Päris mitu tööd on paberile jõudnud ka verinoorte Sõrvemaal tegutsevate joonistusmeistrite pliiatsitest. Raamatu kujundas saarlane Marit Sillamägi. Aabits saab olema kõvakaaneline ja värvitrükis. "Sörulase aabits" on kokku pandud enam kui seitsmekümne sõrulase ja sõrulaste sõbra vabatahtliku töö tulemusena. Aitäh kõigile abilistele ja toetajatele!
 


 

Igale Sõrve algklassilapsele ja õpetajale oma "Sörulase aabits"!

Kasutame Hooandja abil kogutud toetust selleks, et katta osa raamatu trükkimisega seotud kuludest. Meid Hooandjas toetanute ning Salme ja Torgu valla ühisel jõul kingime "Sörulase aabitsa" igale Sõrvemaa algklassilapsele, kooli- ja lasteaiaõpetajale, Sõrvemaal tegutsevate huviringide juhendajatele ning Sõrve laste laulu-mängu ringis käijatele. Samuti kingime 15 aabitsat Salme kooli raamatukogule ning vähemalt 2 eksemplari iga Salme lasteaiarühma raamaturiiulisse.
 

"Sörulase aabitsa" koostajad:

Tammeougu Mari - põline sõrulane, pärimuskultuuri spetsialist, pärimusringide juhendaja, Tartu Ülikool, PhD (taimeökoloogia)
Vesikonna Katrina - sõrvemaal sündinud ja kasvanud põline saarlane, keeletoimetaja, Tartu Ülikool BA (eesti kirjandus)
Jaagutooma Merle - põline sõrulane, algklasside õpetaja ja haridustehnoloog, Tallinna Pedagoogiline Seminar, BA (noorsootöö)

Raamatu annab välja Sõrvemaa ja sõrulaste pärimuskultuuri säilimise ja edenemise nimel tegutsev mittetulundusühing Sörvemaa Pärimuse Selts (http://sörvemaa.ee ja www.facebook.com/sorvemaaparimuseselts).
 

Paneme "Sörulase aabitsa" rääkima!

Kui raha koguneb kavandatust rohkem, saame salvestada "Sörulase aabitsa" paberraamatu kõrvale oluliselt rohkem üle interneti kättesaadavat helimaterjali kui siiani. Tekstide lugemise ja salvestamise võtame võimalusel ette juba saabuval talvel.