Tartu Suvemalev 2017Kasutaja  Kerli projekt kategoorias Kodanikualgatus

Tartu Suvemalev on natuke teistsugune noortemalev, mille eesmärgiks on anda noortele võimalus panustada nende inimeste elude paremaks muutmisesse, kes seda kõige enam vajavad. See annab noortele võimaluse teha midagi oma kodulinna arenguks ning inspireerib neid tegema head ja märkama abivajajaid enda ümber. Selle ellu viimiseks vajame aga Sinu abi!

Malevasse on osalema oodatud kõik avatud ja aktiivsed 14-18-aastased Tartu noored. Töö tegemiseks saame kokku 21-26 augustil. Suvemalevas tehtav töö ei ole mitte maasikate korjamine või pargipinkide värvimine, vaid on otseselt abivajajate elukvaliteedi parandamine. Sihtgrupid, kelle heaks me nädala jooksul töötada plaanime on suurpered, puuduses kannatavad inimesed ja eakad. Sinu toetust vajame just vajalike töövahendite, malevlaste töötasu, toidu soetamiseks ning transpordi tagamiseks.

Koos hooandjatega panevad Tartu Suvemalevale õla alla Tartu Kristlik Risttee Kogudus, Sihtasutus Sõbra Käsi ja Vilde & Vine. Lisaks tehtavale tööle, pakume noortele kvaliteetset vaba aja programmi positiivses keskkonnas, mis hõlmab nii mitmesuguseid lõbusaid mänge ja tegevusi kui võimalusi arutleda vestlusringides noortele aktuaalsete teemade üle. Suvemalev tutvustab osalejatele kristlikke põhiväärtusi, mille hulka kuuluvad ligimesearmastus, hoolimine, märkamine ja abistamine. Propageerime ka tervist kahjustavate mõjuainete, alkoholi- ja tubakavaba eluviisi ning suuname noori tegema valikuid, mis ei kahjusta neid endid ega ka teisi nende ümber.

Teekond hooliva ja salliva ühiskonnani on pikk ning me ei oota kiiret tulemust, aga usume, et see on samm eesmärgile lähemale. See aitab noortel panustada sellise Tartu linna loomisesse, milles tahaks me kõik elada, kasvada ja töötada. Kui ka Sina arvad, et see missioon on väärt tegutsemist, siis on Sinu toetus maleva korraldamisel väga teretulnud!