Loenguseeria "Vaimne ja füüsiline tervis töökohal"Kasutaja  JCI Tallinn projekt kategoorias Kodanikualgatus

JCI ja TLÜ Kodanikualgatus:

Loenguseeria "Vaimne ja füüsiline tervis töökohal"

Oleme endale püstitanud küsimuse: “Läbipõlemise äärel töötamine – kelle probleem see on?“.

Soovime tuua rohkem tähelepanu ületöötamise teemale kui Eesti töökultuuri ohtlikule nähtusele, mida ei tohiks aktsepteerida. Me võime öelda, et „töötajad peavad oma aega paremini juhtima“ või tõdeda, et „ületöötamine on halva juhtimise tulem“, kuid see ei aita meid lähemale lahendusele.

Soovime aidata luua kõigi sihtgruppide (töötajad, tööturule sisenejad, juhid, organisatsioonid tervikuna) lõikes uut arusaamist sellest, milline on terve töökultuur. Selleks soovime korraldada erinevaid partnereid kaasates avatud loengute seeria „Vaimne ja füüsiline tervis töökohal.“ Me vajame ühiskondlikku kokkulepet selle osas, kuidas ühiselt oma päevi veedame. Panustagem kõik sellesse ettevõtmisse, et säiliks meie tervis, lähisuhted ja elurõõm!

Ületöötamise 50 halli varjundit

Me kõik soovime olla oma töös edukad ning oleme nõus selle nimel ohvreid tooma. Mõnikord tähendab see, et hommikul ärgates avame ühes silmadega ka meiliboksi oma telefonis. See on esimene samm ja näib esmapilgul nii süütu.

Mõnikord tähendab see enda harimist. Näiteks käime me vabast ajast erinevatel koolitustel ning seminaridel. Kogemuste saamiseks võtame hea meelega lisaprojekte. Märkamatult toome töö kaasa koju või unustame end töötama pärast seda kui kolleegid on ammu lahkunud. Vahel läheb tervel kollektiivil meelest kodutee jalge alla võtta, sest „kuidas ma saan ära minna kui kõik teised töised on.“ See tundub reetmisena ning me ei taha oma kolleege alt vedada.

Kui lõpuks töölt liikuma saame, ei ole tööpäev tegelikult läbi. Saame ühe ootamatu kõne „selle asja kohta, mis homme kindlasti valmis peab olema.“ Taustal plingivad vestlusaknad, kus keegi küsib sobivat aega kohtumiseks ja saadab viimast versiooni eelmise kvartali aruandest. Köögilaua taga istudes ütleme oma kallitele, et „kohe lõpetan“ ja „üks kiire asi tuli sisse.“ Stressi maandamiseks teeme ühe dringi ja sööme midagi kiirtoidule sarnanevat, sest päeval ununes toit täielikult ära. Teoorias võiks ju sporti teha, aga millisest ajast?

Ootused on kõrged, nii meil endil kui ka tööandjatel. Tehnoloogia areng on loonud olukorra, kus töö on meiega hommikust õhtuni. Isegi puhkusel viibides ja armastatutega aega veetes. Enda väljalülitamine ilma süüd tundmata, on võimatu. Kõik saavad sellest aru ja tajuvad seda moodsa aja paratamatusena. Ootamatult kaob aga tasakaal ning me läheme katki. Meie kaotame oma töö ja sissetuleku ning killud korjab kokku pere. Kui peret ei ole, siis sõbrad. Organisatsioon aga kaotab pühendunud töötaja, kelle asendamiseks kulub kuid. Selle kompenseerimiseks jagatakse ülesanded ajutiselt ümber ning tsükkel hakkab otsast peale.

Lahendus

Meie näeme, et ühiskonnas on vaja tõsta teadlikkust vaimsest ja füüsilisest tervisest töökohal. Soovime teha nii, et edu saavutamine ei toimuks tervise arvelt. Probleemi tõsidusele tuleb juhtida kõigi asjaosaliste tähelepanu. Lepime koos kokku selles, milline töökultuur on terve ja milline mitte. Nii aitame töötajaid, tööturule sisenejaid, juhte ja organisatsioone tervikuna.

Korraldame tasuta loengute sarja, mille raames räägime järgmistel olulistel teemadel:

  • Paindlikus ja tehnoloogiavõimaluste rohkes töömaailmas ellu jäämine
  • Tööstressi esimeses märgid, põhjused ja ennetamise võimalused
  • Praktilised nõuanded stressi maandamiseks
  • Füüsiline aktiivsus kui tasakaalu hoidmise võimalus
  • Ületöötamise ja läbipõlemise ennetamine, esmased ohumärgid
  • Pikaajalise tööstressi, ületöötamise ja läbipõlemise mõju tervisele
  • Organisatsiooni- ja juhtimiskultuuri olulisus vaimse tervise tagamisel

Oleme projekti üles ehitanud astmeliselt - 2000 euro eest korraldame 4 loengut juhtidele, töötajatele, noortele,  3000 euro eest on meil võimalik korraldada 6 loengut, 4000 euro eest korraldame 8 loengut, kuid lõppeesmärgiks on koguda 5000 eurot, mis võimaldab korraldada 10 loengut. Summa sees sisaldub loengu väljatöötamise ja läbiviimise tasu (st koolitajatasu) ning materjalid. Kui eelarve kujuneb suuremaks kui planeeritud, planeerime täiendavaid tegevusi, et teemat aktiivsena hoida.

Loengusarja ellukutsujad on JCI Tallinn ja Tallinna Ülikool. Rahastuskampaania toimub JCI Balti konverentsi 2017 raames, mille pealkirjaks on MÕJU. Soovime, et konverentsil kõneldu ja arutatu viiks ka reaalsete muutusteni töökultuuris ja juhtimises.

http://jcibc2017.ee/