Toeta Tartu Montessori kooli õppevahendite soetamistKasutaja  MTÜ Tartu Montessori Kodu projekt kategoorias Haridus

Hea hooandja!

Oleme Tartus tegutsevate lastevanemate kogukond, kes on pühendunud looma inspireerivat ja nüüdisaegsele õpikäsitusele vastavat õpikeskkonda Tartu linna lastele.
 


 

Meie eesmärk?

Avada Tartus esimene Montessori pedagoogikal tegutsev kooliklass, mis toetaks iga lapse individuaalset arengut ning avaks uksed eneseteadlikkusele, loovusele ja õpirõõmule. 2023. aasta sügisel alustasime oma teekonda kooliklassi suunas, avades Montessori pedagoogikal põhineva eelkooli, mis toimub kahel päeval nädalas.

Montessori pedagoogika, mille töötas välja Itaalia arst ja pedagoog Maria Montessori, on teaduspõhine ja õppijast lähtuv. See keskendub lapse iseseisvuse, vabaduse ja loomuliku õppimise toetamisele.

Montessori kooliklassis on kolm olulist aspekti:

 1. spetsiaalselt kavandatud vahendid, mis julgustavad käed-külge õppimist
 2. eri vanuses lastega klassiruumid, kus vanemad lapsed saavad olla noorematele õpilastele eeskujuks ja mentoriks
 3. ettevalmistatud täiskasvanu, kes oma teadmiste ja eeskujuga on sillaks lapse ning ettevalmistatud keskkonna vahel
   

Mis on meil Tartus olemas?

 • Rahvusvahelise väljaõppega Montessori juhendaja lastele vanuses 6-12
 • õpihimulised lapsed, kes on valmis oma kooliteed alustama või jätkama neile parimas keskkonnas

Kuid puudub kolmas ning väga oluline osa - Montessori kooliklassi õppevahendid.

"Montessori vahendid on loodud sellised, mis lasevad lapsel ise läbi kogemuse avastada," räägib Tartu eelkooli juhendaja Merilyn Rang. "Need aitavad abstraktseid teadmisi käega katsutavaks muuta ning lasevad õpilasel katsetada, eksperimenteerida ja õppimise protsessis ise aktiivne osaline olla."
 


 

Ühe kooliklassi autentsete Montessori vahendite komplekti maksumus on 16 000 eurot.

Teie annetuste abil saame soetada vajalikud Montessori vahendid, mis hakkavad toetama laste arengut meie kooliklassis. Koos loome muutust mitte ainult iga individuaalse lapse elus, vaid Tartu haridusmaastikul ja kogu ühiskonnas.

Suur tänu teile juba ette Tartu Montessori kooliklassi toetamise eest!
 

Kuidas annetusi kasutame?

Ühisrahastuse abil soetatud vahenditega sisustame Montessori kooliklassi, mis meie ühise pingutuse tulemusel avatakse Tartu linnas Tartu linna lastele!

Meie projekti eesmärk ja vahe-eesmärgid on järgmised:

6000 eurot katab ära minimaalsete autentsete Montessori õppevahendite soetamise matemaatika, geomeetria, keele ja bioloogia valdkonnas.

10 000 eurot katab ära minimaalsete autentsete Montessori õppevahendite soetamise matemaatika, geomeetria, keele, bioloogia, geograafia, muusika ja ajaloo valdkonnas.

16 000 eurot katab ära kõikide valdkondade autentsete Montessori õppevahendite soetamise kulud.

Kingitused toimetame hooandjatele pärast kampaania lõppu, võtame iga hooandjaga e-kirja teel ühendust!

Meie auhinnafondi panustaja Eesti Montessori Ühingu veebiloengud leiate SIIT.

Montessori vahendite e-poe leiate SIIT.

Sotsiaalmeedia:

Koduleht
Tartu Montessori Kodu instagram
Tartu Montessori Kooli instagram

Fotode autor: Kristin Juurmaa
 

Soovitame lugeda artikleid 6-12 vanuseastme Montessori koolist:

Montessori 6-12 aastastele. Laps vastutab ise oma arengu eest (Kristi Chapuis)

Nüüdisaegne Montessori pedagoogika ehk Mida on meil õppida 6-12-aastaste vanuseastme Montessori koolist? (Kadre Saar)

 • 257 hooandjat
 • 11501€kogutud 16000€ eesmärgist

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 03.Apr.2024

Sarnased projektid

"Sinu kodune terapeut" Elulisuse sümbolkaardid

 • 90%kogutud
 • 1634€toetatud
 • 23 tundi veel

Puhume Võlukaelale elu sisse

 • 11%kogutud
 • 204€toetatud
 • 15 päeva veel

Struve kaare pusle – 10 riiki, 1000 tükki, nullpunkt Tartus

 • 21%kogutud
 • 630€toetatud
 • 17 päeva veel