Tunnetustuba erivajadustega lastele!Kasutaja  Helena Laas projekt kategoorias Kodanikualgatus

Mängi videot

Meie projekti eesmärk on sisustada Pärnu Toimetulekukooli toredatele lastele tunnetustuba.

Pärnu Toimetulekukoolis õpetatakse mõõduka, raske ning sügava intellektipuudega lapsi. Erivajadustega lapsi saab õpetada ja arendada eelkõige meelte ja tunnetusprotsesside kaudu.

Juba pikka aega on olnud lastevanemate ja koolipere ühine soov ning unistus luua Pärnu Toimetulekukooli toredatele lastele teraapiatuba ehk tunnetustuba.

Tunnetustuba - (snoezelen sensory room v. multisensory room) - idee pärineb 1970-ndatest, Hollandi psühholoogi Ad Verteual kogemustest töös erivajadustega lastega (füüsiline puue, vaimne puue, autism).

Tunnetustuba pakub stimulatsioonivahendeid eri meeltele: nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine ja kompimine. See aitab kaasa seoste tekkimisele ning põhjus- tagajärg arusaama kujunemisele.

Paljud meie kooli lastest ei ole suutelised hullama mänguväljakutel või tundma rõõmu eakohaste leludega mängimisest. Seepärast ongi oluline sisustada tunnetustuba, mis looks häid emotsioone ning tundeid ja kus oleks lastel mõnus olla. Terapeudid kinnitavad, et regulaarselt tunnetustoas käiv laps on tavapärasest rõõmsameelsem, rahulikum ja koostööaltim. Tunnetustoa lõõgastavas ning usalduslikus keskkonnas saavad lapsed nautida aega ja ruumi omas tempos, mis on vaba teiste ootustest.

Tähtsad komponendid tunnetustoas on: valgustus, heli, mööbel, lõhnad, maitsed, vesi, mullitoru, projektor, peeglipall, peeglid, muusikakeskus, fiiberoptilised kiud.

Näiteid teistest tunnetustubadest:

Lisaks meeldivale ajaveetmisele ja lõõgastumisele pakub sensoorselt mitmekesine tunnetustuba lastele võimalust individuaalseks ning võimetekohaseks arenguks. Läbi erinevate meelte mõjutamise areneb lapse arusaam ümbritsevast, täiustub helide, värvide ja valgusefektide mõistmine ja paranevad motoorsed oskused.

Meie unistust asus toetama ka Pärnu Toimetulekukooli  hea sõber ja pikaajaline abistaja LC Pärnu Koidula kinkides koolile väga olulise vahendi - teraapilise mullitoru. Jätkake seda üllast mõtet ja toetagem!

Sisustame koos Päru Toimetulekukooli erivajadustega lastele tunnetustoa, mis jääb neid rõõmustama aastateks! Hakka hooandjaks ja anna oma panus!

Oleme Sulle südamest tänulikud!

Aitäh OÜ Filmitegija noortele filmimeistritele Oliver Põldsepale ja Andres Lainelale toreda videoklipi eest. Täname kõiki projektis osalejaid ja kaasamõtlejaid!

Pärnu Toimetulekukooli kodulehekülg www.toimetulekukool.ee

Tunnetustuba tutvustav video

Sarnased projektid

Puhume Võlukaelale elu sisse

  • 82%kogutud
  • 1467€toetatud
  • 26 päeva veel

Eesti robootika tulevik on helge!

  • 28%kogutud
  • 510€toetatud
  • 42 päeva veel