Uus klarnet Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli õpilasteleKasutaja  Maiu Linnamägi projekt kategoorias Muusikariistad

Märjamaa Muusika- ja Kunstikool avas uksed 1988.a. sügisel. Tol aastal alustasime 80 õpilasega, käesoleval õppeaastal on meie õpilaspere 129 liikmeline. Kevadel saadame oma Pihlaka tänava kooli seinte vahelt maailma vallutama 25. lennu lõpetajaid.
 
Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli kollektiivi eesmärgiks on olla avatud (halvale suletud), sõbralikuks (kuid nõudlikuks) ja targaks (ning ettenägelikuks) kultuurikeskuseks, kus on mitmekesised võimalused loominguks. Meie visiooni juhtlause on  Avatus ja andmisrõõm. Meie missioon väljendub graafilises märgis koos selgitava tekstiga:
 
 
  • Heatahtlikus keskkonnas on väikestel ja suurtel muusika- ja kunstisõpradel ruumi loominguks – see tähendab arenguks;
  • Lai alus annab impulsi, uudishimu, aga ka turvatunde eneseväljenduseks ja teadmise, et igaüks on väärtuslik;
  • Sellel alusel valitsevad harmoonia ja tasakaal, kord ja korraarmastus;
  • Suur pere ei sulata meid ühesugusteks; iga looja on isiksus omamoodi, iga mõte on huvitav ja hinnatud;
  • Toetavalt aluselt on hea liikuda tipu poole;
Erinevad õppevormid võimaldavad meie kooli töös osaleda koolieelikutel, põhikooli ja gümnaasiumiõpilastel, samuti täiskasvanutel. Põhiõpe kestab muusikakoolis seitse, kunstikoolis viis aastat; 7-8-aastased alustavad eelkoolis, põhiõppe järel saab soovi korral jätkata lisaõppes.
 
Muusikakoolis on võimalik õppida klaveri-, viiuli-, akordioni-, kitarri-, flöödi-,klarneti-, saksofoni-, erinevate vaskpillide (trompet, tuuba, tromboon, metsasarv, tenor, alt), kandlemängu; kunstikooli peaained on joonistamine, maalimine, kompositsioon, vormiõpetus, kunstiajalugu. 
 
Õppetöö lahutamatuks osaks on suvised laagrid, kontserdid-näituse-kohtumised koolimajas nii oma kui külaliste loominguga; sageli sõidame külla musitseerima kui kuulama, teatrisse, näitusele. Traditsioonilised on kooli tuluõhtud, nende abiga oleme üsna palju saanud kooli õpitingimusi parandada; 2015.a. toimunud IV tuluõhtul kogutud summaga oli võimalik ühendada meie maaliklass vee- ja kanalisatsioonitrassiga.
 
Alates 2005. aastast korraldab kool üleriigilist noorte kujutava kunsti ja muusikalise omaloomingu konkurssi „Üllatav leid“, 9.aprillil paneme punkti juba kaheksandale mõõduvõtmisele.
 
Kooli pilliparki oleme võimaluste piires uuendanud nii Märjamaa Vallavalitsuse, Raplamaa Rotary klubi kui erinevate heategevuslike projektide abil. 2015.a. oli võimalus soetada projekti „Igal lapsel oma pill“ abil ½ viiul GA Allegro, 72-bassiga akordion Dino Baffetti, eufoonium BESSON ja flüügelhorn NARTISS. Kooli 30-ndaks sünnipäevaks 2018.aastal algatame projekti uue kabinet-tiibklaveri saamiseks. Käesoleval aastal on sooviks soetada muusikaõpilastele 1 flööt, 2 väikekannelt ja 1 klarnet. Meie koolis on käesoleval aastal 4 klarnetimängijat; kõige uuem pill on soetatud 2012.aastal, sellega musitseerib väike Sten-Marti, (siia pilt Sten-Marti ja klarnetiga, lisatud manusesse) Raimondi ja Marleeni pillid on ostetud 1997.a., Mirteli oma aga veelgi varem. Pole ju kahtlustki, et noorel muusikul peab olema võimalus pillikäsitsemist ja temast hääle välja võlumist õppida heakõlalisel häireteta funktsioneerival pillil. 
 
UUS KLARNET ON SUUREPÄRANE TOETUS NOORTELE MUUSIKAHUVILISTELE MÄRJAMAALASTELE!