Uus maailmakordKasutaja  Tanel Viilol projekt kategoorias Mäng

Mängi videot

Sa ei tea mis ootab inimkonda ees? Mängi ja loo oma tulevik!

Uus Maailmakord on tempokas, lihtsa mehhaanikaga kuid oma strateegiat vajav kaardimäng. Mängul on esmaklassiline art-work, mis ei jäta kedagi külmaks! Süvene teemasse ja saa uut infot, mis mainstream meediasse ei jõua kunagi!

Mängijaid saab olla 2-6 ja kolmekesi mängides on mänguajaks umbes 1 tund. Sobib Vanusest alates 12. Mäng on nii eesti kui vene keeles.

Mängija eesmärgiks on koguda erinevaid korporatsioone ja institutsioone ning jõuda suuremate Saavutuste ja Eesmärkideni, mis muudavad meie tulevikku oluliselt. Samuti annavad need mängijale juurde palju punkte ning võidab mängija kes punkte kõige enam kogub.

Вы не знаете, что ждёт человечество  впереди? Играй и создай своё будущее!

Новый Мировой Порядок это карточная игра, которая происходит в быстром темпе,  с простой механикой, однако требующая свою стратегию. При её создании, было использовано первоклассное художественное оформление, которое не оставит никого равнодушным! Углубись в тему и получи новую информацию, которую средства массовой информации не достигнут никогда!

Игроков может быть от 2 до 6. Игра втроём занимает около одного часа игрового времени. Игра подходит для учащихся, начиная с 12 лет.  Игра есть как на эстонском, так и на русском языках.

Целью игры является приобретение различных корпораций и учреждений и достижение более высоких задач и целей, которые значительно изменяют наше будущее.

Miks Uus Maailma Kord?

Kuigi mängu nimi on salapärane Uus Maailma Kord (UMK), siis ei tahaks ma pikemalt peatuda selle sügavamas tähenduses. Ühiskonnas on toimumas teatav ärkamine ja on juba piisavalt inimesi, kes mõistavad ja tajuvad seda ja neid tuleb järjest juurde. Ütleksin vaid, et mäng tutvustab meie tuleviku võimalikke suundi ja saavutusi ning mängijal on hea võimalus neid endale teadvustada ja miks mitte siis ise infot juurde otsida. Üheks eesmärgiks milleni mängija saab jõuda on kindlasti Uus Maailmakord.

Kuidas tekkis UMK mäng - Mängumootor sai alguse 2010. aastal kui ma tegin ühe aktsiamängu, mis toimis hästi ja oli intrigeeriv, kuid punkte märgiti üles pliiatsi ja paberiga, lisaks oli vaja arvutada protsentides. Sellist aegavõtvat ja keerukat mängu on raske massidesse viia ja pidasin oluliseks muuta punktide lugemise tehnikat. Praegune mängus kasutatav võidupunktide korjamise tehnika tuli mulle pähe 2011 Brooklynis ja nüüd oli puudu vaid teema, mille sisse kogu see mehhanism mässida. Selleni jõudsin 2012 aastal ja siis tekkis ka idee mängu tuua Eesmärgid ja nende pakutavad lisapunktid.

Mängu kontseptsioon on lihtne, kuid pakub pidevalt erinevaid valikuid ja strateegilisi võimalusi, kuidas endale punkte saada või vastase tegevust takistada. Iga ringil jagatakse igale mängijale 13 kaarti ning ta saab teha neist oma valiku, ülejäänud kaardid jäävad  teistele ja jagatakse juurde uusi. Mäng lõpeb kui kõik kaardid pakist on välja jagatud.

Kaarte on 182 ja nad sisaldavad 21 erinevat valdkonda ehk korporatsiooni. Kogudes teatud korporatsiooni kasvatab mängija oma kaartide väärtust ja saab seda väärtust vahetada ümber võidupunktideks.

Võidupunktide kaardid (neid on 30) laotatakse lauale püramiidi kujuliselt ning igale kaardile on kirjutatud mõni oluline “Saavutus”, mis mõjutab inimkonna tulevikku ja mida reaalselt veel meie ümber ei ole (kuigi mõni võib väita, et selline tehnoloogia on olemas, kuid seda ei kasutata meie hüvanguks).

Iga mängija saab iga ring võtta ühe Saavutuse kaardi vastavalt punktidele, mida ta kulutab. Kuid ta ei saa valida mistahes kaarti, vaid ainult neid, mis on vabad. Ja see sõltub juba oluliselt vastaste tegevusest.

Saavutused on omakorda kodeeritud erinevate värvidega. Kogudes kolm sama värvi “saavutus” kaarti, jõuab mängija “eesmärgini”, mis on mängijale kasulik, andes oluliselt lisapunkte. Eesmärke, milleni võib jõuda on 13 ja kui need peaks reaalselt juhtuma, juhtuvad need alles kauges tulevikus. Kindlasti leidub inimesi kelle arvates mitte kunagi.

Mängu autor pole välistanud mängus ühtegi ideed, mis võib meid tulevikus edasi viia ning lähtunud vaatenurgast, et kõik on võimalik.

Почему Новый Мировой Порядок?

Хотя название игры является загадочным Новый Мировой Порядок (НМП), то не хотелось бы пускаться в долгие и запутанные объяснения. В обществе происходит известное пробуждение и уже достаточно людей, которые понимают это. Сказал бы просто, что игра знакомит нас с возможными направлениями в будущем и у игрока есть хорошая возможность разобраться в них и в дальнейшем самому собирать информацию.

Как разработалась игра НМП – Идея игры появилась в 2010 году, когда я занимался разработкой игры, связанной с акциями, которая действовала хорошо и была интригующей, однако очки были записаны с помощью ручки и бумаги, вдобавок нужно было рассчитать процентное соотношение. Такую трудоёмкую и сложную игру очень трудно донести до общества, поэтому пришлось изменить основательно технику подсчёта пунктов. Идея используемой сейчас техники подсчёта очков в игре, пришла ко мне в 2011 году, когда я был в Бруклине, и тогда была только проблема в том, что не было игры, в которой можно было бы её применить.  Наконец, в 2012 году сформировалась подходящая техника и пришла идея добавить в игру цели и приобретение к ним дополнительных очков.

Концепция игры довольно проста, но предлагает множество вариантов и стратегических возможностей как собрать больше пунктов или предотвратить успех соперника. На каждом кругу игроку выдаётся по 13 карт, из которых он может сделать свой выбор, оставшиеся карты добавляются обратно в пачку и на следующем кругу добавляются новые. Игра заканчивается тогда, когда все карты из пачки будут розданы.

Всего 182 карты и они содержат 21 различных района и корпорации. Собирая определённые корпорации, игрок таким образом увеличивает значение своих карт и может обменять их на пункты, которые необходимы для выйгрыша.

Карты с выйгрышными пунктами (их всего 30 штук), раскладываются на столе в форме таблицы, в виде пирамиды, и на каждой карте написано какое нибудь  достижение, которое влияет на будущее человечества и которого в реальности ещё не существует (хотя кто-то может утверждать, что такая технология уже существует, но она не используется для нашего благополучия).

Каждый игрок на каждом кругу может взять одно из достижений, которое позволяют ему приобрести накопленные пункты. Однако он не может выбрать любую карточку, только ту, что доступна на данном этапе. Это уже зависит от действий соперника.

Достижения, в свою очередь, обозначены различными цветами. Собрав три карточки достижения одинакового цвета, достигает игрок цели, которая игроку полезна, для получения дополнительных пунктов. Всего 13 целей, которые можно достичь и если они произойдут, то это будет происходить в отдалённом будущем. Конечно, найдутся люди, по мнению которых, это никогда не произойдёт.

Автор игры не стал отвергать ни одну из идей, которые бы могли развивать нас и думает, что всё возможно.

Autoritest - varasemad tööd

Mängu autoriks on Tanel Viilol ja olen mängude loomisega tegelenud teadlikult viimased 5 aastat, kuid meenub, et oma esimesed lauamängu tegin 6-7 klassis ja need isegi toimisid. Seega ideede paberile panemise ja toimima panemise soov on mul alati olnud.

Esimene mäng, mis lettidele jõudis ja mille andsin ise välja oli täringumäng Tee Skoori, mis on minu arust ainulaadselt abstraktselt lahendatud korvpallimäng, mis on kiire ja tempokas nagu päris ala ise.

Teine mäng, mille looja olen ja mis müügil on, kuigi väljaantud küll Ajakirjade Kirjastuse poolt on seiklusmäng Vereimejate Kants. Seal tuleb võidelda vampiiride, libahuntide ja zombidega ning teha endale tee läbi ohtliku metsa, et jõuda veel ohtlikumasse lossi, kus tuleb peavampiiriga rinda pista.

See mäng oli ka minu esimene koostöö Taavi Oolbergiga, kes on ka Uue Maailma Korra kunstnik. Soovitan kindlasti kõigil tutvuda Vereimejate Kantsiga ja imetleda Taavi detaili- ja vererohkeid mängukaarte.

Об авторах – ранние работы

Автором игры является Tanel Viilol, и я (Tanel), сознательно занимаюсь разработкой игр в течении последний 5 лет, хотя помнится, что первые свои настольные игры я создал в 6-7 классе и они даже были работающими. Сама идея нанесения на бумагу и преображение в настроящую работающую игру, была у меня всегда.

Первая игра, которая попала на рынок и которую я сам создал, была основана на костях и называлась Tee Skoori. Это игра в быстром темпе, основана на игре в баскетбол.

Вторая игра, Vereimejate Kants, приключенческая игра, которая была опубликована газетным издательством. В ней нужно победить вампиров, оборотней и зомби, а так же освободить себе дорогу через опасный лес, чтобы достичь ещё более опасного замка, где нужно победить главаря вампиров.

Так же, эта игра про вампиров, была совместной работой с Taavi Oolbergiga, кто является художником карточной игры Новый Мировой Порядок. Обязательно рекомендую всем ознакомиться с Vereimejate Kants и полюбоваться деталями и богатой красочностью работы Taavi.

Mäng valmib juuni alguses.
Игра будет доступна в начале июня.

  • 25 hooandjat
  • 546€kogutud 3000€ eesmärgist

Lõppenud

See projekt ei kogunud vajaminevat summat ja lõppes 17.Mar.2014