Videokursus: Kuidas tulla toime pingete ja keeruliste tunnetegaKasutaja  Vaikuseminutid MTÜ projekt kategoorias Kodanikualgatus

Head hooandjad!

Toetajaid on olnud nii palju, et kindlalt saab teostuda videokursuse esimene pool, millega alustada lastele nii vajalike oskuste kujundamist - suur tänu! Et kursus saaks loodud täies mahus ja sellel oleks oluline mõju perede heaolule, seisab meil ees ühine hoogne lõpuspurt.

Kui juba toetasid meie ettevõtmist, lase palun hea sõna ringlema. Aitäh!
 Kui oluliseks pead Sina oskust jääda tasakaalukaks ja rahumeelseks ka keerulistes olukordades? Kehv toimetulek tunnete ja pingetega toob kaasa tülid, stressirohked peresuhted ning vaimse tervise riskid. On tõendatud, et teadveloleku (i.k mindfulness) oskuste abil saab oluliselt parandada nii keeruliste emotsioonidega toimetulekut kui stressitaluvust. Seda saab teha tõhusalt, mänguliselt ja vähese ajakuluga.

Lapsevanematena on meil keerukas õpetada lastele neid olulisi oskusi - me pole ise saanud harjutada tõhusaid strateegiaid, ammugi pole me õppinud seda teemat laste jaoks põnevalt ja tõhusalt õpetama. Uus videokursus teeb selle võimalikuks ja isegi lihtsaks.

Parajate veerandtunniste "ampsudena" saate lapsega koos õppida mänguliste videoklippide abil, vaadates eelsalvestatud lühivideot teie jaoks sobival ajal. Need videod on lastele põnevad ja kaasahaaravad, sest mängude, arutelude ja tegevuste juures löövad videos kaasa ka lapsed. Iga video sisaldab ka teadveloleku harjutust, nii et kursus on ühtlasi järjepidev oskuste treening.

Niimoodi lastega veedetud ühine aeg ja koos omandatud nipid saavad olla lahenduseks nii vanem-laps konfliktidele kui ka laste omavahelistele tülidele. Järjepidev treening läbi harjutuste loob emotsionaalse ülereageerimise asemele tasakaalukust. Kursuse fookuses on eelkooli- ja algkooliealiste laste oskuste õpe, nii et lapsed suudavad aina
paremini:

 • konflikti algusfaasis nö pidurit tõmmata ja enda tasakaalustamiseks aja maha võtta
 • märgata enda emotsioone ja nende mõju, nt enda suhtlemisviisile ja valikutele
 • kasutada nippe ja tehnikaid enda rahustamiseks nii päevase ärevuse korral kui ka nt rahulikuks uinumiseks
 • tasakaalukalt suhelda ja teisi pereliikmeid rohkem mõista, mis väljendub hoolivamas käitumises
   


 

Loodav videokursus pakub konkreetseid lahendusi stressivabamaks pereeluks. Kursuse loomise taga seisab MTÜ Vaikuseminutid, mille ekspertidel on nüüdseks 5 aastat kogemust üleriikliku haridusuuenduse elluviimisel – oleme koolitanud üle 4000 õpetaja, tugispetsialisti ja lapsevanema, õpetades enesejuhtimise oskusi ning tähelepanu ja meelerahu harjutusi.

Videokursus kestab terve kuu, igal nädalal on vaatamiseks 3 osa videoõpet (ülepäeviti). Vahepealsetel päevadel saavad laps ja vanem koos teha eelmisel päeval kogetud harjutust ja proovida mängulist lisategevust, mille kirjalik juhend sisaldub programmis. Kuu aja jooksul saavad harjutused ja õpitud oskused normaalseks elu osaks muutuda. Kursus sobib eelkõige 6 kuni 9-aastastele, kuid tegevused on rakendatavad lapsevanema toel ka noorematega.

Järjepideva harjutuste tegemise ja oskuste õppe tulemuslikkust näitas Tartu Ülikooli poolt tehtud põhjalik Vaikuseminutite programmi mõju-uuring. Vaikuseminutite harjutusi teinud õpilastel esines kontrollgrupiga võrreldes oluliselt vähem stressi ja väsimust, kavakindlal tegemisel vähenesid ärevuse ja depressiooni sümptomid. Selle tõendatud mõjuga õppekursuse koostaja oli pikaajalise sotsiaalpedagoogi kogemusega Lii Kaudne, kes on ka praegu loodava videoõppe kursuse autoriks.
 


 

Hooandja projekti EESMÄRGID:


Toetusega 2500 EUR teeme valmis esimese 2 nädala jagu videoõpet (6x15min), mille fookuses on emotsioonid ja sisemise tasakaalu loomine. Esimesed 6 õppevideot tutvustavad vanematele ja lastele harjutusi ja tegevusi teemadel:

 • kuidas rahustada keha ja meelt
 • kuidas tähelepanelikult kuulata
 • kuidas oma emotsioone ära tunda ja juhtida. Millised emotsioonid üldse on, kas need tohivad olla, kuidas neid õigel ajal märgata, mis soodustab emotsiooni püsimist ja mis möödumist?

Hooandjate toetusega katame sisuloome, filmimise ja monteerimise kulud. Ligipääsu videokursusele saavad annetajad meili teel. Vaikuseminutite tänulikkuse kalendri saadame postiga. Auhinnad toimetame hooandjateni hiljemalt 10.08.2020.
 

Toetusega 5000 EUR saame ellu viia lisaks I etapile ka teise poole videoõppest (kõik kokku 12x15min ehk 4 nädala jagu), mis käsitleb olulisi oskusi konfliktide lahendamiseks ja paremate suhete loomiseks. Sealhulgas:

 • mitmesugused viisid tugevate tunnetega toimetulekuks
 • tänuliku hoiaku kasvatamine ja olemasolevate hüvede väärtustamine
 • heasoovlikkus ja toetav hoiak nii enda kui teiste suhtes

NB! Lisaks olulistele sisuteemadele on kuu pikkune periood väga tähtis uute harjumuste loomiseks ja treeninguks – just järjepidevusest sõltub mõju!

Toetuse kulud ja auhindade kättesaamine on eelmise etapiga sama.

 • 253 hooandjat
 • 5145€kogutud 5000€ eesmärgist

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 21.Jun.2020

Sarnased projektid

Eesti robootika tulevik on helge!

 • 46%kogutud
 • 825€toetatud
 • 35 päeva veel

Puhume Võlukaelale elu sisse

 • 93%kogutud
 • 1677€toetatud
 • 20 päeva veel