Videod “Kalevipojast”Kasutaja  Ajalugu Oskariga projekt kategoorias Film & Foto

Mis?
 
"Kalevipojal" on eesti rahva kujunemises tähtis roll, kuid kui palju me oma rahvuseeposest õigupoolest teame? Enamike inimeste kokkupuude "Kalevipojaga" piirdub kooli kohustusliku kirjandusega. Selleks, et "Kalevipoja" sisu põhjalikumalt mõista, on vaja aga teadmisi, mida koolis ei jagata - näiteks eepose loomise konteksti. Kuidas neid saada? Abiks tuleb Ajalugu Oskariga!
 
Üks põhjus, miks inimesed Kalevipojast nii vähe teavad, seisneb selles, et seda ei ole edasi antud kõige selgemalt ega huvitavamalt. Katsume seda viga parandada tehes "Kalevipojast" kaks videot pikkusega 6-10 minutit. 
 
Esimene video on kergekaalulisem ning annab kiire ülevaate "Kalevipoja" sisust. 
 
Teises videos käsitleme raskemaid teemasid, näiteks "Kalevipoja" kirjutamise ajaloolist konteksti ning seda, kui palju on eeposes algupärast rahvapärimust. Videod valmivad kolme kuu jooksul ning laetakse üles meie Youtube'i kanalile.
 
Kas tahate teada, mitu korda on Kalevipoeg eepose jooksul maganud? Kuidas Kalevipojast sai eestlaste kuningas? Kuidas siil sai endale okkad?
 
Kui vastus on jah, siis ulatage Oskarile abikäsi!
 
Kes?

Oskar ja tema meeskond teevad videosid Eesti ajaloost. Varasemaid videosid võib vaadata meie Youtube'i lehelt: