;

Peaareen konverentsile Teadlike kogukondade tarkus Lilleorus 2018Пользователь  MTÜ Lilleoru проект в категории Гражданская инициатива

2018. aastal koguneb Eestisse 500 jätkusuutliku eluviisi eksperti ja praktikut üle kogu maailma, et jagada parimaid teadmisi ja oskusi, kuidas inimeste, kogukondade ja riikidena üle minna teadlikule ja jätkusuutlikule eluviisile.  Eesti kogemusest soovitakse õppida ja seetõttu on Eestile usaldatud 2018. aasta maailma ökokülade liikumise konverentsi korraldamise õigus.

Jätkusuutlik eluviis 

Jätkusuutlik elukorraldus toetub neljale sambale: 1) inimese teadlik ja terviklik areng; 2) avatud suhtlus ja teadlik koostöö; 3) õiglane majandus ja sotsiaalne ettevõtlus; 4) elurikkust ja Maa ökosüsteemide kestlikku arengut toetavad tehnoloogiad.

Teadlik muutus

Erinevates ökokülades üle maailma on inimesed aastakümneid praktiliselt uurinud võimalusi, kuidas muuta inimese elu, nii et see koormaks vähem keskkonda ning toetaks inimese ja kogukonna arengut. Paljud neist on jõudnud järeldusele, et muutust ei toimu või ei ole see piisavalt mõjus, kui me ei võta päevakorda inimese sisemaailma muutmist. Muutuste võti on inimeses endas.

Suurem mõju

Just seetõttu oleme võtnud konverentsi “Teadlike kogukondade tarkus” fookusesse teadmised, mis toetavad inimese teadlikku ja terviklikku arengut. Soovime konverentsiga tekitada impulsi, et kiirendada teadlike muutuste loomist ja suurendada nende mõju. Rohkem infot leiad konverentsi kodulehelt.


Palume Sinu abi, et osta konverentsi peaareeniks kasutatud ja vajadusel teisaldatav hiigeltelk!

Kuidas kogutud raha kasutame?

 • Hiigeltelgi maksumus ja esmased eeltööd põranda rajamiseks 12000 EUR
 • Lava ehitus ja elektriühenduse rajamine 4000 EUR
 • Saali põranda ettevalmistus ja ehitus taaskasutatavatest materjalidest 6000 EUR
 • Lisaks tuleb soetada või rentida valgustus ning toolid.

Tehniline info

 • Telk mahutab suurusjärgus 500-600 inimest (max 900 inimest)
 • Põrandapindala on 530 m2
 • Taolise hiigeltelgi hind uuena on u 100 000 EUR
 • Telk on toodetud Itaalias ning olnud Eestis kasutusel 7 aastat
 • Telgi kattematerjal on PVC-st ning selle  eluiga on u 50 aastat. Kasutusaja lõpus saab materjali taaskasutada
 • Telgi juurde kuulub 2-teljeline ja 7m pikkune transporditreiler
 • Samaväärse hiigeltelgi rentimine või ajutise varjualuse rajamine kogu konverentsi ajaks (sh eelprogramm, kokku u 2 nädalat) läheks kallimaks kui kasutatud telgi ost.

Kuidas telki kasutame?

 • Telgi võtame kasutusele juba 2017. aasta suvest, nt Teadliku ning maheda eluviisi foorumi korraldamiseks koostöös Organic Estoniaga ja Eesti Ökokogukondade Ühendusega.
 • Suur välisaal loob võimaluse korraldada Lilleorus suuremaid üritusi, kokkutulekuid ja konverentse. Huvi teadlikkuse rakendamise ning sellele tugineva elukorralduse vastu on järjest suurenemas ning nii tänased kui peatselt valmiva kooli ruumid ei kata enam kõiki neid vajadusi.
 • Peaareen vastab täpselt 2018. aasta konverentsi vajadustele ning sarnaseid lahendusi kasutavad ka mitmed teised ökokogukonnad Euroopas sarnaste ettevõtmiste korraldamiseks.
 • Me soovime anda telgi ka teiste vabaühenduste kasutusse, et toetada suuremate kokkusaamiste korraldamist ning ühiste eesmärkide nimel tegutsevate ühenduste võrgustumist.
   

2017. aastasse kavandatud sündmused
3. juuni - avame areeni Suure Suveõhtu kontserdiga
3.-4. juuni - Lilleoru Avatud Uste Festival
19.-20. august - Teadliku Muutuse Kunsti praktiseerivate inimeste kokkutulek
26.-27. august - Teadliku ja maheda eluviisi foorum ning üle-eestiline ökokogukondade kokkutulek, koostöös Eesti Ökokogukondade Ühenduse ja Organic Estoniaga
 

Tööde ajakava
Oktoober 2016-aprill 2017 - pinnase koorimistööd
01-14.05. 2017 - pinnase uuendamine
14- 15.05.2017 - välisaali püstitamine
16- 31.05. 2017 - lava ehitus, elektri paigaldamine, toolide rent, audio- ja videoseadmete seadistamine

MTÜ Lilleoru partnerid Hooandja kampaanias on JCI Eesti ja MTÜ Hooandja.

 • MTÜ Hooandja on loonud olulise platvormi Eesti kodanikualgatuste ja heade ideede toetuseks. Täname neid selle eest ja anname ka ise hoogu!
 • JCI Eesti on rahvusvaheline võrgustik ja arengukeskkond, et innustada noori ettevõtlikke inimesi looma positiivset muutust ühiskonnas.
 • MTÜ Lilleoru on üks Eesti vanimaid ja suurimaid teadlikult asutatud kogukondi, missiooniga toetada inimese teadlikku ja terviklikku arengut.

Konverentsi “Teadlike kogukondade tarkus” korraldavad

MTÜ Lilleoru
Eesti Ökokogukondade Ühendus
Global Ecovillage Network Europe
Konverentsi koduleht: www.gen2018.ee

Konverents on korraldajate ühine kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Vaata EV100 kodulehte ja registreeru toetajaks!

 • 204 поддержавших
 • 12898€собрано от запланированных 12000€

Успешный проект

Проект был поддержан 14.Dec.2016

Related projects

Ремонт потолков молодежного центра Neos г. Йыхви

 • 47%собрано
 • 1876€поддержано
 • 10 часов осталось