Ingliranna ja Russalka pargi kaitseksKasutaja  MTÜ Eesti Roheline Liikumine projekt kategoorias Kodanikualgatus

NB! Videole subtiitrite lisamiseks vajuta video all "CC" märgile!

 

Armas hooandja! 

Inglirand ja kaitsealune Kadrioru park ei pea veel autotee alla jääma ning seda on võimalik veel päästa! Selleks aga vajame Teie kõigi toetust, et Tallinna linnajuhtide teerullile vastu seista.

Reidi magistraaltee praegune projekt on Tallinna linna poolt läbi surutud hoolimata seadusest tulenevast kohustusest koostada projektile keskkonnamõjude hindamine. Selleks, et selline kodanike tahte ja seadusevastane tegevus peatada, pöördus mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine ehitusloa vaidlustamiseks kohtu poole.
 

Miks just MTÜ Eesti Roheline Liikumine?

Hea mäluga inimesed meenutavad 1980ndatel väldanud nn fosforiidisõda, mille edukamaks koordineerimiseks sirgus juba 1988. aastal MTÜ Eesti Roheline Liikumine (ERL). Oleme pidevalt propageerinud säästlikke liikumisviise ja inimsõbraliku linnakeskkonna loomist. Muuhulgas juhtis ERL juba 2005. aastal tähelepanu Põhjaväila, mille tänapäevane alternatiiv on Reidi tee, vastuolulisusele linnakeskkonna parandamisel.
 

Milles seisneb probleem?

Kuigi meri on Tallinna kesklinnale lähedal, ei ole see linlastele praegu lihtsalt ligipääsetav. Inglirand on ainuke mereäärne rohepiirkond Tallinna kesklinna läheduses, kus tuhanded linlased hubaselt mere ääres aega veedavad. Reidi tee ehitamine välistaks ka selle ainsa võimaluse. Tõsi, ligipääsuks on planeeritud ka promenaad, kuid kergliiklustee vahetult mitmerealise maantee ääres ei paku pargilikku atmosfääri, kus mõnusat pühapäeva pärastlõunat veeta.

Kõigile tallinlastele oluline probleem - ummikud - praeguse Reidi tee plaaniga lahendust ei leia. Ka projekti autor K-Projekt möönab oma seletuskirjas, et uus autokeskne taristu ei muuda liiklust sujuvamaks, vaid toob ummikud kesklinnale lähemale ja süvendab autostumise probleemi. Kogu arenenud maailm liigub selles valdkonnas juba ammu efektiivsete keskkonnasõbralike lahenduste poole, nagu näiteks ühistranspordi edendamine, pargi-ja-reisi soodustamine ning ulatuslik ja hästi läbimõeldud jalgrattateede võrk.
 

Kokkuvõtvalt

Nõustume, et linnaplaneerimine ei peaks käima kohtu kaudu, kuid seni on eiratud erinevaid linnaarengu ja säästva liikuvuse eksperte, erialaorganisatsioone ja asumiseltse, kes on avalikult juhtinud linnajuhtide tähelepanu sellele, et

 1. praegune teeprojekt eirab linnaplaneerimise ameti lähteülesannet rajada kesklinlik tänav
 2. uue sõidutee ehitamine ei lahenda liiklusprobleeme, pigem süvendab neid
 3. olulised algandmed ja uuringud on niivõrd suure elukeskkonna muudatuse puhul tegemata
 4. Russalka park ja Inglirand on olulised ja populaarsed puhkekohad ning ainuke mereäärne rohepiirkond Tallinna kesklinnas

14 erialaorganisatsiooni avalikku pöördumist saad vaadata siit.

Loe siit ka seitset põhjust, miks Reidi tee pole lahendus tänastele probleemidele.
 

Alternatiivsed lahendused on olemas

Rühmitus "Merelinna kaitseks" on linnavalitsusele korduvalt oma ekspertteadmisi ja soovitusi pakkunud, et töötada koos välja kesklinlik ja säästva liikuvuse põhimõtteid järgiv tänavalahendus iganenud alustel autokeskse maantee asemel. Valik lahendusi:
 

Kavandatav Reidi tee K-Projektilt (vasakul) vs võimalik kesklinlik tänav Tallinna linnaplaneerimise ametilt (paremal), illustreeris Juho Kalberg
 


 

Arhitekt Raivo Kotovi lahendus, mis säästab Russalka pargi ja riigile kuuluva mereäärse krundi asfaldi alt
 


 

Andres Sevtšuki linnatänavate ristmik (artiklist "Senine Reidi tee projekt teeks Tallinna halvemaks", EPL 3.08.2016)
 


 

Löö kaasa!

Kutsume kõiki linnakodanikke üles Tallinna kui merelinna mainet kujundama ning Ingliranda ja Russalka parki asfalteerimise alt päästma!

Kogutud annetusi kasutame õigusabi- ja kommunikatsioonikulude katmiseks ning tasuta vabaõhuürituse korraldamiseks Inglirannas. Annetajatele toimetame kingitused kätte Inglirannas, kus siis mujal!

Rohkem informatsiooni Reidi tee erilehelt.
 

Mis saab edasi?

Kuna meil pole võimalik ette näha kohtuvaidluse kulgu ja kestvust, ei pruugi kohtukuludeks eeldatud summat täies mahus vaja minna. Sellisel juhul küsime annetajatelt, millisel moel sooviksid nad ülejäägi eest avalikku mereäärset ruumi elavdada!

Samas võib ka vaidlus venima jääda ning kampaania käigus kogutud summast hoopis väheks jääda, kuid seda ei taha meist keegi.

 • 429 hooandjat
 • 11000€kogutud 10300€ eesmärgist

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 27.Jul.2017

Sarnased projektid

Suvelavastus "Võluöö ulgumerel"

 • 67%kogutud
 • 6614€toetatud
 • 11 päeva veel

Vaimse tervise toetusgrupid LGBTQ+ inimestele Tartus

 • 106%kogutud
 • 2125€toetatud
 • 25 päeva veel

Aitame Urho Kaleva Kekkoneni pronkskuju Käärikule

 • 34%kogutud
 • 2229€toetatud
 • 38 päeva veel

Side ja Laptopi muuseumi laiendamine

 • 30%kogutud
 • 686€toetatud
 • 39 päeva veel

Anname hoogu Kadrina Tammepargi loomisele

 • 118%kogutud
 • 5326€toetatud
 • 9 päeva veel