Toome innovaatilise õppe Eesti lasteni: Maailma avamine lugude kauduKasutaja  Tuleviku Hariduse SA projekt kategoorias Trükis

Maailma avamine lugude kaudu

Rahvusvaheliselt tuntud ettevõtja, innovaator ja majanduse visionäär Gunter Pauli on välja töötanud õpetamise viisi, mis paneb kokku lugude jutustamise, teaduslikud teadmised ja kogemusliku õppe. Selle abil õpivad lapsed nägema maailma kui terviklikku seostatud süsteemi. Saavad aru asjade vahelistest seostest ja mõjudest, lahendavad ka keerulisemaid väljakutseid ning õpivad kasutama oma loovust uute nutikate lahenduste väljatöötamisel.

See lähenemine sobib kasutamiseks nii kodus kui ka koolisüsteemis ja on osa tavaõppest juba täna paljudes koolides Ameerika Ühendriikides, Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja Kaug-Idas. Hiina on Gunter Pauli lugude ja metoodika järgi õpetamas koolides üle terve kogu maa. Me tahame väga, et ka Eesti lapsed saaksid eluks sama hea stardipositsiooni ning võimaluse õppida viisil, mis on tõeliselt loomulik, arendav ja huvitav.

Eelmisel suvel toimus Eestis esimene Gunter Pauli poolt läbi viidud lugude kaudu õpetamise koolitus, millest võttis osa 120 õpetajat ja lapsevanemat. Sellel suvel on tulemas jätkukoolitus. Mitmed õpetajad on tänaseks seda metoodikat juba oma igapäevatöös edukalt rakendanud, veel rohkemad aga ootavad võimalust see meie lasteni tuua ja tavapärasesse õppetöösse integreerida.

Selleks, et see lähenemine Eestis tõeliselt rakenduks ja lasteni jõuaks, on meil vaja Sinu abi! Tahame trükkida ära esimesed 12 lastelugu raamatutena, et õpetajad saaksid need kasutusele võtta ja lapsed saaksid alustada lugude kaudu maailma avastamist. Uuringud näitavad, et just füüsilise raamatu kaudu omandatu kinnistub meie ajus sügavamate seostena. Ole hea ja aita meil haridusinnovatsioonile ja meie laste tulevikule hoogu anda!
 

Palun anna hoogu!

Soovime tuua esimesed 12 Gunter Pauli lastelugude raamatut Eesti lasteni uue kooliaasta alguseks ja vajame Sinu toetust trükikulude katmiseks.

Suur tänu juba ette! Võtame kõigi toetajatega ühendust pärast projekti lõppu.
 

Gunter Pauli lood:

 • Aitavad õppida ja omandada uut infot kõige loomupärasemal viisil, luues teadusel põhinevat terviklikku maailmapilti ja -käsitlust
 • Aitavad mõista maailma ja kogu elu seostatust ning inimeste osa ja vastutust selles, sealhulgas ka laste endi vastutust
 • Julgustavad ja inspireerivad lapsi, et nad tahaksid luua maailmas positiivseid muutusi ja leida lahendusi meie ees seisvatele väljakutsetele
 • Arendavad laste kujutlusvõimet ja leidlikkust, et nad suudaksid lahendada ka kompleksseid väljakutseid
 • Kasvatavad empaatiat ja vastutustunnet ning ärgitavad mõtlema ühekorraga nii tänapäeva inimeste vajaduste, kui ka tulevaste põlvede heaolu peale
 • Õpetavad austama elu ja elurikkuse väärtust ning leidma võimalusi selle toetamiseks ja võimestamiseks
   

Gunter Pauli poolt kirjutatud lastelugusid on tänaseks kokku 365, kuid meie tahaksime Eesti lasteni tuua esimesed 12 lugu, 12-ne raamatuna. Need lood toovad kooli ja koju tagasi inimkonna vanima, parima, õppimise ja õpetamise kunsti – lugude jutustamise. Koos vastava juhendamisega aitab see tuua lasteni uued teaduslikult tõestatud teadmised ning arusaamise asjade vahelistest seostest, julgustades ja ärgitades neid ise aktiivselt uurima, katsetama ja proovima erinevaid lahendusi.
 


 

Miks õpetada just läbi lugude jutustamise?

Lugude kaudu õpib inimene maailma tajuma ja mõtestama. Meie aju omastab uut infot seoste loomise kaudu. Just seoste loomine muudab õppimise huvitavaks, mõtestatuks ja inspireerivaks. Lood on suurepäraseks vahendiks elu terviklikkuse tundmaõppimisel ja tajumisel. Lugude jutustamine on õppimise esiisa, sest lugusid jutustati juba iidsetesse koobastesse pilte maalides ja sündmusi jäädvustades. Nii anti edasi elu kestvuseks vajalikud teadmised, kogemused ja väärtushinnangud.

Maailma võimsaim majandusorganisatsioon OECD uurib juba aastaid, milliseid oskusi peaksid inimesed omandama selleks, et eluga paremini hakkama saada. 2015 ja 2020 vajaduste hulgas on kolm nimetajat täpselt samad: komplekssete probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine ja loovus.

Pikaaegse kogemusega mentor, juhtimiskonsultant ja koolitaja Aivar Haller on öelnud: "Olen paarkümmend aastat otsinud lähenemist, mis aitaks lasteni viia juba võimalikult vara arusaamise terviklikkusest ja komplekssusest, loomingulistest lähenemistest ja kriitilisest mõtlemisest. Minu suureks rõõmuks viis elu mind eelmisel aastal kokku Gunter Pauli ja tema lugudega ning täna ma julgen öelda, et lahendus on olemas. Küsimus on lihtsalt, et kas me võtame selle ka kasutusele."

Raamatud ja nendes jutustatud lood aitavad lastel tajuda erinevate asjade ja süsteemide vahelisi seoseid, omandada teadmisi korraga mitmetel erinevatel teemadel ja kasutada kujutlusvõimet. Sellisel moel kujunev maailmapilt ja arusaamine asjade toimimisest annab eluks kaasa oskuse näha asju seostatult ja süsteemselt ning lahendada ka keerulisemaid väljakutseid ja probleeme, sünteesida uusi lahendusi. Samuti areneb lapse empaatiavõime ja emotsionaalne intelligentsus ning arusaamine elu toetavatest väärtustest.

Gunteri lastelood jutustavad teemadest, millest lasteraamatud enamasti vaikivad – tulevikuühiskonnast, tulevikutööst ja ühiskonna muutuvatest vajadustest. Käivitades lastes terve uudishimu ja avastamisrõõmu ning võimaldades seostada õpitava otseselt neid ümbritseva eluga. Need lood ei anna valmis lahendusi, vaid ärgitavad lapsi ise uurima, avastama, katsetama ja järgi proovima. Lapsed on selles protsessis mitte passiivsed vastuvõtjad, vaid täieõiguslikud osalised, kaasloojad ja tegutsejad. Lapsed avastavad näiteks seda, kuidas kasutada kohvipaksu seente kasvatamiseks, kuidas muuta kivi paberiks või kuidas sebrade triibumuster toimib loodusliku konditsioneerina.

See on õpe, mis on lastele ja tegelikult kõikidele inimestele loomulik ja loomuomane. See on õpe, mida oleksime ka ise tahtnud koolis kogeda. Nüüd on see võimalik meie lasteni tuua.
 

Miks anda tänases digimaailmas välja raamatuid?

Raamat on hea võimalus tuua tähelepanu eemale nutiseadmetest ja virtuaalmaailmast. Lugemine treenib suurepäraselt aju ja arendab lapse suhtlemisoskust ning keskendumisvõimet, aidates seega ka isiksusel areneda. Ja lõppude lõpuks on lugemine ja õppimine lihtsalt lõbus.

Tallinna Ülikooli ökoloog ja jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur on öelnud: "Uuringutega on näidatud, et füüsilisest raamatust lugemise kaudu tekivad inimese ajus sügavamad seosed kui sarnase teksti lugemisel arvutiekraanilt."
 


 

Millest need 12 lastelugu jutustavad?

 • Viiest looduse kuningriigist (prokarüoodid, protistid, seened, taimed ja loomad)
 • Bakteritest kui austamist väärt vanimast elu vormist
 • Metsa kõige tugevamaks puuks saamisest
 • Õunte lendamisest ehk "kastist välja" mõtlemisest
 • Kultuuriti erinevatest eetilistest vaadetest
 • Asjade algosadeks võtmisest ehk jäätmetest
 • Toidu äraviskamise asemel targast säilitamisest
 • Mikroplastikust, kaladest ja mida saame muuta
 • Erilistest ninadest loomariigis ja lõhnatajust
 • Miks ei tohi parte toita ja looduse tasakaalu kõigutada
 • Loomade kohtlemisest ja kasvatamisest
 • Puukide olulisest kasulikust rollist ökosüsteemis
   

Iga raamat sisaldab lastelugu, õpetamise juhiseid ja seda toetavaid teemasid. Rubriigid: Kas sa teadsid? Mõtiskle. Tee ise. Juhend õpetajale ja lapsevanemale. Akadeemilised teadmised. Emotsionaalne intelligentsus. Kunst. Süsteemid ja seoste loomine. Proovi järele. Loo muusa.
 


 

Kes on nende raamatute autor?

Raamatud on kirjutanud ettevõtja, visionäär, majandusteadlane ja jätkusuutlikkuse Steve Jobs’iks kutsutud Gunter Pauli (www.gunterpauli.com). Gunter Pauli on töötanud välja lugude kaudu õpetamise viisi, mis ühendab endas loo vestmise, teaduslike teadmiste kasutamise, ning julgustab lapsi ka ise uurima, avastama ja katsetama. Seda on tänaseks rakendatud paljudes koolides Ameerika Ühendriikides, Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja Kaug-Idas. Hiina on Pauli metoodika järgi õpetamas koolides üle terve kogu maa.

Gunter Pauli on ka innovatiivse majandusmudeli "Sinine majandus" looja ning samanimelise raamatu autor. Sinine majandus on loodusest inspireeritud lõpuni efektiivne ja säästlik majandusmudel, kus jäätmeid ei teki ja iga väärtusahela iga väljund leiab kasutamist järgmises. Loe lisa: https://sininemajandus.ee/sininemajandus
 

Lugude kaudu õpetamise kunsti koolitus

Gunter Pauli esimene õpetajate koolitus sai Eestis ülisooja vastuvõtu eelmisel suvel. Meil on heameel teatada, et uus võimalus meistri enda juhendamisel lugude kaudu õpetamise kunsti õppida on 2.-4. juulil 2020! Osalema on oodatud õpetajad, lapsevanemad, haridusuuendajad ja kõik teised, kes igapäevaselt töötavad laste ja noortega: https://sininemajandus.ee/programm.
 

Meie Hooandja projektil on kaks eesmärki

Esimene eesmärk:
12 000 eurot - Trükime ära esimesed 12 Gunter Pauli lastelugu raamatutena.

Teine eesmärk:
16 000 eurot - Tõlgime ja valmistame trükiks ette järgmised 12 Gunter Pauli lastelugu.
 

Projekt sünnib koostöös

Tuleviku Hariduse SA, Lilleoru MTÜ, Gaia Akadeemia, Tallinna Ülikool, OÜ Roheline Haridus, OÜ Sustinere, Lets Do It World, JCI GO Koda, Kompostiljon, Killerkott.

Sarnased projektid

LASTE OMA SPORDI AABITS

 • 9%kogutud
 • 646€toetatud
 • 48 päeva veel

Kaisa luulekogu "Mustvalge unistus" väljaandmine

 • 124%kogutud
 • 2286€toetatud
 • 23 päeva veel

Abivahend lastele ja nende vanematele: komplekt "Minu tunded"

 • 79%kogutud
 • 3815€toetatud
 • 38 päeva veel

Raamat "Tallinna Lastekodu 20"

 • 4%kogutud
 • 275€toetatud
 • 15 päeva veel

Olev Annuse elulooraamat "Tallinna Terminaator"

 • 65%kogutud
 • 2265€toetatud
 • 10 päeva veel

Igor Bezrodnõi – muusiku portree.

 • 36%kogutud
 • 1975€toetatud
 • 9 päeva veel