Kiusamisvaba Kooli miniõpik lastevanemateleUser's  Kiusamisvaba Kool project in the category Civic initiative

Tere, hea hooandja!

Oleme SA Kiusamise Vastu (KiVa) ning meie missiooniks on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Teie abiga soovime KiVa lootusrikkale stardile veelgi hoogu lisada ning välja anda lastevanematele mõeldud koolikiusamist käsitleva miniõpiku.

KiVa on tõenduspõhine kiusamisvastane programm

2013. a. sügisest käivitasime kahekümnes Eesti koolis koolikiusamisvastase programmi, mis on Soomes, Hollandis ning mitmes teises riigis näidanud väga häid tulemusi koolikiusamise vähendamisel. Programm keskendub kolmele peamisele tegevusele:

 1. Ainetunnid 1-6. klassidele, mille käigus õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumite korral kohaselt käituma (rõhk on pealtvaatajate rolli teadvustamisel);
 2. Kiusamisjuhtumite kiire ja otsustav lahendamine koolitatud KiVa töörühma poolt ning
 3. Kaks õpilasküsitlust: olukorra kaardistamine sügisel 2013 ning programmi tegevuste mõju hindamine mais 2014.

Meie eeskärk on jõuda lähitulevikus kõikide Eesti koolideni.

Kiusamisvaba kool algab kodust

Kohe projekti alguses mõistsime, et  kiusamisvaba kool saab võimalikuks vaid lapsevanematel toel. Usume, et kõik emad-isad soovivad, et nende laps ei oleks kiusatud ega kiusaks ka teisi. Tihti on põhjuseks, miks alati nii ei lähe, lapsevanemate vähene teadlikkus ja piiratud oskused:

 1. oskus ära tunda, kui last kiusatakse;
 2. teadlikkus kiusamise kahjulikust mõjust nii kiusatavale, kui kiusajale ning
 3. oskus kiusamisjuhtumite korral kohaselt toimida ja last toetada.

Miniõpik aitab kiusamist ära tunda ja ennetada

Kiusamisvaba Kooli poolt koostatud miniõpiku eesmärk on anda lapsevanematele vajalikke teadmisi ning praktilisi näpunäiteid:

 1. kuidas ära tunda, kui last kiusatakse või laps on kiusaja,
 2. kuidas kiusatud last toetada;
 3. kuidas õpetada kõrvalseisjat ohvrit toetama;
 4. kuidas toimida, kui last kiusatakse väljaspool kooli, telefoni või interneti teel.

Sinu toel saame miniõpiku trükkida ja toimetada lapsevanemateni

Hea uudis on see, et miniõpiku peatükid on Turu Ülikooli ja Kiusamisvaba Kooli kasvatusteadlaste poolt juba valmis kirjutatud ning toimetatud. Hooandjate annetuste abil soovime õpiku kujundada, trükkida ning teha kättesaadavaks (nii paberkujul kui netis) kõikidele lapsevanematele, kelle lapsed Kiusamisvaba Kooli alustavad.

Muudame koos Eesti koolid kiusamisvabaks!

Lisainfo meie kohta:
 
Kontaktisik: Rasmus Rask; tel: 5068258

Related projects

Let’s open the first Teeme Kohvi coffee studio in the Baltics!

 • 21%raised
 • 720€pledged
 • 47 days to go