LõimeleerUser's  Christi Lõhmus-Erg project in the category Education

Projekti eesmärk on välismaal kasvava noorte eestlaste põlvkonna sidumine kodu-Eestiga, hõlbustamaks kultuurivahetust kodumaaga ning repatrieerumist. 
Selleks korraldame pärimuskultuuri ja keelelaagri väliseesti lastele, arvuliselt ca 50 väliseesti last, lisaks ca kümme kohalikku kodueesti last.
 
Laager on kuuepäevane, toimumiskoht Tääksi küla, kus laagri tegevuste läbiviimiseks kasutatakse Tääksi koolimaja, spordiklubi ja maastikke. 
 
Laager toimub 24.-30. juulil 2016, võimaldades osalevate laste vanematel külastada samaaegselt toimuval Viljandi Pärimusmuusika Festivali ning soovi korral kogu perega lõpetada laager folgil.
 
Laagri töötube viivad läbi peamiselt TÜ Viljandi kultuuriakadeemia taustaga kultuurhariduse, pärimusmuusika ja rahvusliku käsitöö õppejõud ning pärimusmuusika ja pärandtehnoloogia magistrid. Laagrikasvatajatena tegutsevad huvijuht-loovtegevuse õpetaja õppekava üliõpilased. 
 
Plaanis on muuta laager iga-aastaseks ning antud laagri kui pilootprojekti põhjal välja töötada järgmisi väliseesti diasporaa, ennekõike noorte kodu-Eesti kultuuriellu kaasamise vorme (näiteks väliseesti laste õpilaskodu Tääksi koolis, regulaarne õpilasvahetus, segaperekondade keele- ja kultuurilaagrid jms). Muuhulgas kaasaegse noortekultuuri ja kodumaiste põlvkonnakaaslastega sideme loomiseks osaleb ka kümmekond kodu-Eesti tugilast Tääksi kandist või mujalt Viljandimaalt; kohalikes lastes kasvatab selline kontakt iseteadlikkust omakultuuri väärtuse osas ning välismaal elavate noortega suhtlemine avardab maailmapilti ning suhtlusringkonda. 
 
Pärast laagris osalemist õpilane: 
 
-on paremini kursis (tänapäevase) eesti keele ja noortekeelega; 
 
-tajub kodueesti keelt ja kultuuri kui arenevaid nähtusi ning tunnetab vajadust ja soovi olla osaline; 
 
-on kinnistanud oskused, mida töötubades praktiseeriti (käeline kultuuripärand) ning vastav sõnavara (mõisted, töövõtete nimetused) on tema keelekasutuses aktiveerunud; 
 
-peab Eesti kultuuri põnevaks ja oluliseks osaks oma identiteedist ning omab (uusi) kodueesti (kirja)sõpru; 
 
-on oma isikliku suhte kodu-Eestiga toonud oma aktiivmällu (ning loodetavasti seob oma tulevikku Eestiga); 
 
-tahab tulla Viljandimaale tagasi laagrisse, turistina, õpilaskodu õpilasena ja perspektiivis üliõpilasena Viljandi Kultuuriakadeemias või teistes Eesti koolides 
 
Lõimeleeri kohta lähemalt vt siit: http://www.kultuur.ut.ee/et/osakonnad/loimeleer-2016