Sallivuspäev 2017User's  Eleri Pilliroog project in the category Education


 

Salliv Kool 2016. aasta foorumlauad

Salliv Kool sai 2016. aasta algul tänu teile koos Nordea pangaga teha õnnelikuks mitmed koolid üle Eesti, sest saime võimaldada projektis tegevusi, mida eelnevalt ei saanud ellu viia. Selle aastaga on meist kasvanud suurprojekt koos uudse haridusprogrammiga, mis tegeleb intensiivsemalt just koolitundides Salliv Kool meetodi levitamisega. Jätkuvalt on meie projekti kulminatsiooniks üle Eesti peetav Sallivuspäev, mis tuleb ka 2017. aastal. Põhimõte jääb samaks - algatada kohalikul tasemel arutelu sallivuse teemadel. Uuel aastal on plaanis aga käsitleda pikemalt teemat, kuidas kaasata lapsevanemaid ning õpetajaid Salliv Kool initsiatiivi. Kuidas saavad nemad anda oma panuse tolerantsema mõtte kasvatamisel?

Ettevalmistused päeva osas käivad juba praegu, kuid Sallivuspäeva korraldamine saab alguse 2017. aasta jaanuarist. Kuna oleme siiski veel projektipõhine initsiatiiv on Hooandja panus üks olulisemaid nurgakive, et võimaldada ka 2017. aastal Sallivuspäeva pidamine veelgi võimsamalt igas maakonnas. Soovime, et uuel aastal oleks Sallivuspäev mitte ainult õpilastele vaid ka õpetajatele, koolijuhtidele ning lastevanematele. Ainult koos kõigi osapooltega on võimalik meil tuua sallivam kool igasse Eesti nurka.
 


 

Foorumteatrietendused koolidele

Hooandjast kogutud toetus läheb esmajoones Sallivuspäeva 2017 "Mida saan Mina ära teha?" korraldamiseks. Teemafookus keskendub suuremas jaos kõigi osapoolte (õpilased, õpetajad, koolijuhid ja lapsevanemad) võimalustele ning kohustustele sallivama koolikeskkonna loomisel. Korraldustiimide koosolekud, ruumide rent, tehnika ja materjalid - kõik vajalik kulu, et ka seekord pidada Sallivuspäev igas maakonnas.

2015. aasta sügisel said kokku kolme organisatsiooni – Eesti Õpilasesinduste Liit, Lastekaitse Liit ja MTÜ Foorumteater – esindajad, et koos algatada kiusamisvastane kampaania. Sündis projekt Salliv Kool, mis on nüüdseks Eestis juba peaaegu 800 õpilaseni jõudnud.Tänaseks päevaks oleme projektipõhine ühendus Eesti Õpilasesinduste Liidu all ja teeme koostööd erinevate kiusamisega tegelevate noorteorganisatsioonide ja algatustega. Oleme võtnud enda eesmärgiks kasvatada nii õpilastes kui ka terves koolisüsteemis mõtlemist, mis pigem ennetab kiusamisjuhtumeid. Huvitavad ja individuaalsed lähenemised on haarav viis algatamaks koolides initsiatiivi probleemiga tegelemiseks.
 


 

Põhjalik sotsiaalmeediakampaania #MaPolePoksikott