Tantsutuuri folkperformanceUser's  SA Eesti Tantsuagentuur project in the category Theatre

Meie noored ja vägevad tantsijad vajavad hoogu ühe põneva koostöö võimaldamiseks. Eesti Tantsuagentuuri Tantsutuur on Eesti mitmekülgseima tantsuorganisatsiooni noor ja värske etenduskunstide programm, mis on eraldi üksusena toiminud alles ühe aasta.

Eesti Tantsuagentuur pakub noortele tantsijatele professionaalseid projekte, koostööd professionaalsete koreograafidega, koolitust. Heade tehniliste ja tarkade analüüsivate tantsijate kasvatamine ja neile vääriliste projektide pakkumine on olnud ETA südameasi juba pea 15 aastat ning nüüdseks on ETA Tantsutuurist saanud kaasaegse etenduskunsti üksus, mis toob noorteni koreograafid nii Eestist kui mujalt.
Kuna oleme avatud koostööle ja erinevatele lähenemistele etenduskunstides, siis on Tantsutuurile poole aastaga tekkinud liigagi uskumatuid võimalusi koostööks erinevate rahvusvaheliste truppidega. Paraku ei jõua noor üksus teinekord oma ideelistele võimalustele rahaliselt järgi, kuna tegu ei ole ka rahalisele kasumile keskenduvale üksusele.
2013. aasta kevadel on Tantsutuuril võimalus teha koostööd Tsuumi Tantsuteatriga Soomest, mis tegeleb kaasaegse improvisatsiooni performanciga koondades nii folki, improvisatsiooni, kaasaegset tantsutehnikat ning ülivõimsat etendamisenergiat. See on vägev võimalus noortele tantsijatele, kelle potensiaal on olla Eesti tantsumaastiku uued tegijad.
Improgrupp Tsuumi pakub Tantsutuuri noortele kolme meistriklassi, mille jooksul loodava materjaliga Tantsutuuri tantsijad tuuritada saaksid, viies põneva, uudse ja dünaamilise etendusvormi Eesti erinevatele lavadele, folgi festivalidele, erinevatele etenduskunstide festivalidele nagu Treff, HTF jne.
Projekti käigus läbiviidavates töötubades valmib ETA Tantsutuurile improvisatsioonil põhinev tantsuetendus, mis on Tantsuteatri Tsuumi üks olulisi tegevusvaldkondasid.
Meistriklasside käigus luuakse koostöös tantsijatega tantsulavastuse materjal. Kuna tegu on improvisatsioonilise materjaliga, siis on võimalik loodavat materjali erinevatel etendustel erinevalt kokku mängida- see teeb Tsuumi poolt loodava tantsuetenduse eriliseks, iga etendus saab olema täiesti uus ning omalaadne ning on nii ka noortele tantsijatele suureks väljakutseks. Valmiv tantsulavastus lülitub Tantsutuuri repertuaari Kui te tunnete, et sellistele võimalustele lihtsalt tuleb kaasa aidata, siis andke meile hoogu.
 
Tsuumi Tantsuteatri kohta saab lisainfot siit http://www.tsuumi.com/?lang=en
Eesti Tantsuagentuuri lisainfo http://www.tantsuagentuur.ee/et/
Eesti Tantsuagentuuri Tantsutuuri lisainfo http://www.tantsuagentuur.ee/et/tantsutuur
 
Projekti kuludeks on enamasti transpordi kulud, kostüümide kujundamine ja õmblemine, Tsuumi
tantsuteatri honorar.