Album Lapivaip 100User's  Sirje Pakler project in the category EV100

Olen Sirje Pakler. Olen töötanud õpetaja, koolijuhi ja ringijuhina Võrus ja Nursi Põhikoolis. Praegu olen Meremäel tegutseva Meieselts Meroosi eestvedaja ja Vastseliina Käsitööühingu liige. Ilme Aim on Vastseliina Käsitööühingu eestvedaja ja üheskoos tekkiski meil mõte teha Eesti 100. sünnipäevaks 100-meetrine lapivaip. Vaiba peateema on “Minu Eesti täna”.
 
Idee seisneb selles, et kui 100 inimest teeb 100x100 cm väikese vaiba, siis kokku pannes ongi 100 meetrine vaip. Aastakümnete pärast on siis meie lapselastel võimalik näidata – see on minu esivanema töö.
 
Meieselts Meroos ja Vastseliina Käsitööühing saatsid laiali üleskutse lapitöö tegijatele augusti viimastel päevadel. Septembri lõpuks oli registreerunud vaibategijaks üle 100 soovija kogu Eestist. Peaaegu pooled olid koos 30. septembril Tartus üheskoos arutamas vaiba tegemise üksikasju. Facebookis on meil oma lehekülg, kus vahetame näpunäiteid ja ideid. Vaipade tegemiseks on aega kaks kuud ja koos valmis vaipadega kohtume 9. detsembril. Igal vaibal on oma lugu ja autori tutvustus, millise kirjutab iga tegija käsikirjas vaibaga kaasa.
 
Kui vaibad valmis, siis kogume kõik lood kokku, pildistame vaibad ja koostame nendest albumi, kus sees kõikide vaipade autorid, pildid ja lood. Vaiba soovime anda koos albumiga Eesti Vabariigile kingitusena üle sünnipäevaks veebruari lõpus. Loodame leida vaibale päriskodu ERMis.
 
Albumi trükkimiseks vajame väga hooandjate abi.

 

 

Lisaks veel paar rida, miks me üldse julgesime sellise suure töö ette võtta. Mina olen lisaks eelnevale põhitöö kõrvalt juhendanud nii laste kui täiskasvanute ja eakate erinevaid käsitööalaseid ringe, õppepäevi, koolitusi, korraldanud õppereise, kunsti ja käsitöölaagreid, näitusi, kokkutulekuid - näiteks Nursi Kool 260 ja Eesti Käsitööõpetajate Seltsi Aita I kokkutulek jne. Olen organiseerinud ja käima lükanud Avatud Hariduse Liidu õppekeskusena Võru Käsitöötare tegevuse, millest kasvas välja tihe koostöö Soome ja Rootsi täiskasvanud koolitajatega. PHARE programmi raames läbisin Helsingi ja Tartu Ülikooli kaheaastase täiskasvanute koolitajate kursuse. Praegu olen Meremäel tegutseva Meieselts Meroosi eestvedajana korraldanud igakevadisi Roosipäevi – käsitööhuviliste ideepäevi, kus lisaks näitusele on töötanud 12-24 töötuba. Olen ka Vastseliina Käsitööühingu liige ja laulan Seto folkansamblis Hõpõhelme.
 
 

 

 

Ilme Aim (eelneval pildil) on olnud Vastseliina Käsitööühingu eestvedaja ja lapitöö õpetaja juba üle 20 aasta. Oma talutöö kõrvalt jõuab Ilme olla valla volikogu liige, teha klaasitööd ja õpetada lapitööd nii oma ühingus kui ka Eestimaa teistes paikades. Valla vastsündinud beebidele on 4 aasta jooksul valminud ligi 80 lapiteki.
 
Ilme võtab osa 4-aastasest ülemaailmsest lapitöö projektist “Dear Jane”, kus valmivad lapitekid 1863.-67. aastal tehtud Vermontis asuva Benningtoni Muuseumi originaali järgi. Ilme Eesti-teemalisi tekke on paljudes kodudes nii Eestis kui kaugemalgi.

 


 
 
Meie ümber on nii palju haruldasi inimesi, kes oskavad teha imelist käsitööd. Ja on ka neid huvilisi, kes ütlevad, et mina küll seda ei oska. Olen suutnud paljudele anda usu, et ka tema suudab ja oskab, just tema on see, kes teeb üht või teist asja kõige paremini. Saan rõõmu, jõudu ja indu nende inimeste vaimustusest ja rahulolust, kui nad kogevad uskumatut eduelamust - ma saingi hakkama. Eriti tore on seda näha eakate ja laste juures. Tavaliselt on nad tagasihoidlikud ja ei taha suure tähelepanu alla sattuda. Minu soov on, et neid märgataks ja väärtustataks nende tööd.
 

1. etapp

Vajame väga Sinu abi , et aitaksite meil tasuda kujundamise ja trükkimise (1000 tükki) eest. Meil on hea meel teatada, et 4000 euro täitumisel saame teha kõik vajalikud ettevalmistustööd trükkimiseks (vaipade transport, pildistamine, lugude kogumine, keeletoimetamine, kujundamine jne.)  Saadame kingid toetajatele.

2.etapp

Juhul kui toetajaid on rohkem ja täitub 6000 eurot, saame katta peaaegu kõik illustreerimise kulud koos trüki- ja kujunduskuludega, saadame kingid toetajatele  ja kingime albumi Eesti  maakonnaraamatukogudele ja linnade keskraamatukogudele.

3.etapp

Kui toetajaid on rohkem ja täitub 8000 eurot, saame katta illustreerimise, kujundamise, toimetamise ja trükkimisega seotud kulud, siis saadame kingid toetajatele ja kingime 50 albumit Eesti Käsitööõpetajate Selts Aitale. 

 
Palun, toeta Sinagi, et meie südamega tehtud tööd saaksid jäädvustatud albumisse. Väärikad tööd väärivad ilusat pildialbumit koos hooandjate tänulehekülgedega.
 
Vastseliina  Käsitööühing https://www.facebook.com/vastseliinakasitoo/