Narva Muusikakooli projekt “Muusika inimeste meeltesse”User's  Marina project in the category EV100

Narva Muusikakool on munitsipaalne haridus- ja kultuuriasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu eesmärgil. Kool on teiste Eesti muusikaalaste haridusasutuste seas vanim asutus ja on aastatega saanud oma läheda ümbruskonna kultuurikujundajaks, tänu millele tuuakse muusikakultuur inimeste meeltesse.

Kooli iseloomustavad niisugused muusikasündmused nagu rahvusvaheline F.Chopini konkurss, Vabariiklik instrumentaalkontserdi konkurss, rahvusvaheline akordionimuusika festival, Narva linna džässmuusika festival jms ning Narva linna Laste Sümfooniaorkestri ja kooli puhkpilliorkestri kontserttegevus.

Võib rõhutada, et kool on üles kasvatanud mitu põlvkonda tippmuusikuid - perspektiivikaid noori pillimängijaid, kellel on eeldusi jõuda maailma tippu.

Narva Muusikakoolis töötab kõrgelt professionaalne, kogenud, missiooni tundega pedagoogiline kollektiiv, mille tähelepanu on pööratud iga lapse annete avastamisele ning nende väljakujunemiseks toetava keskkonna loomisele. Võib suure tõenäosusega väita, et koolis valitsevad õppimist ja õpetamist soodustavad vastastikused suhted, kooli pääseb igaüks, kas täisprogrammi sisuga õppesse või vabaklassi arvestades õppuri võimeid, vanust ning motiveeritust.

Viimasel ajal on koolis suurendatud võimalused noorte loovuse arendamiseks, omaalgatuseks ja ühistegevuseks. Nüüd on fookuses noorte kitarristid, nende arenguteed ning kitarristide ansamblite arendamine, koosmusitseerimine ja aktiivne kontserttegevus, mis on õpimotivatsiooni tõusu eeldus.

Koosmusitseerimises on kitarr esikohal, kitarri mängitakse nii soolopillina kui ka saatepillina, võrdselt nii klassikalises kui popmuusikas. Tuleb tõdeda, et koolis on üsna vähe kitarre ja käesoleval ajal vajame neid rohkem. Seega unistame kitarride ostmisest ja täname ette hooandjaid, kellega on au edaspidi isiklikult ühendust võtta.