Väikese Päikese unistus –“ Digiklaveriga tulevikku”!User's  Marju Saar project in the category Muusikariistad

Lasteaed Väike Päike on armas ja omanäoline lasteaed Viimsis. Lasteaias on 7 rühma, kus käib 136 muusikahimulist last. Leiame, et lasteaed loob baasi muusikalisele haridusele, maailmatunnetusele ja -huvile. Õpetaja võib olla esimene lapse annete märkaja. Erinevate muusikainstrumentide olemasolu võimaldab andeid esile tuua ja paneb muusikaga tegelema kõik lapsed.
 

 
 

Neli aastat tagasi hankisime koostöös lapsevanematega lasteaiale viisikandled. Ja alustasime süvendatult kandleõpingutega. 5-7- aastastele lastele on tsükliõppe vormis võimaldatud 2 korda nädalalas, lisaks õppekava järgsele muusikategevusele, ka kandle tund. Väljundina esinetakse pidudel temaatiliste kandlepaladega. Kasutame muusikatundide elavdamiseks ka erinevaid digitaalseid võimalusi ja vahendeid.

Väikese Päikese Lasteaia laste hääl kõlab ka muusikaõpetaja Anna-Maria Vaino laulude plaadil “Tuule kodu”.

 


 

Kõiki Väikese Päikese muusikategevusi pikki aastaid saatnud ja toetanud saatepill klaver on oma tööd lõpetamas, klahvid logisevad ja hääl kähiseb. Oleme talle välja valinud väärilise asemiku – digitaalse klaveri. Uus kalver võimaldab meil muusikategevusi veelgi põnevamaks ja professionaalsemaks muuta. Soovime klaveri ostuks koguda 2000 eurot.

Väikeses Päikeses on muusika- ja pilliõpe tähtsal kohal. Panusta Väikese Päikese laste muusikahuvi jätkumisse ja aita nende unistustel täituda, toetades kaasaegse digiklaveri ostu.

Väikese Päikese kohta loe rohkem: www.lasteklubi.ee

  • 45 backers
  • 1740€raised of 2000€ goal

Successful project

This project was funded on 05.Jun.2018