“Ostame oma metsa tagasi”User's  Rea Raus project in the category Civic initiative


 

Oleme MTÜ Kogukonna Metsad asutajad.
Me vajame Sinu abi.

Haeska külas, Läänemaal, Matsalu looduskaitseala vahetus läheduses asub mets, mida me metsafirma käest välja osta soovime. Tule meie metsale appi, kutsu appi oma sõbrad ja lähedased, sest niimoodi kõik koos, saame alustada oma metsa kaitsmist ja hoidmist - lastele, lastelastele ja enestele.

MTÜ Kogukonna Metsad sai alguse Rea Rausi üleskutsest FB-s, kus ta kirjutab: “Meie talule kunagi kuulunud mets, mille eelmine omanik talust eraldas ja seetõttu metsafirma omandusse liikus, läheb lageraiesse. Läheb lageraiesse Matsalu rahvuspargi ääres. Läheb lageraiesse sõltumata sellest, et lähikonnas on juba lage. Läheb lageraiesse hoolimata sellest, et seal igapäevaselt elavad põdrad, väikeloomad, linnud. Läheb lageraiesse hoolimata sellest, et metsafirma on ise eelmise aasta lõpus tellinud säästva metsamajandamise kava (harvendusraiega).    Ja on nüüd valmis müüma hinnaga, mida üks inimene ei jaksa maksta.“
 


 

Miks me just Hooandja kaudu Sinu poole pöördume?

Sest me ei suuda enam pealt vaadata, kuidas metsi hektarite kaupa lagedaks raiutakse, samal ajal kui istume koosolekutel, viidame aega eelnõude kirjutamisega ja petitsioonide algatamisega, mis juba tuttavaks-saanud sahinal prügikastidesse ja sahtlitesse kaovad. Me ei jõua enam klikkida ja laikida, sheerida ja täägida. Tahame metsa heaks midagi reaalset ära teha, kuid vajame Sinu toetust esimese, kõige olulisema sammu tegemiseks sellel teel. Vajame Sinu toetust esimese metsa väljaostmiseks.

Meie idee pikemas plaanis on osta toetajate ja mõttekaaslaste abiga välja neid metsi, mida ähvardab lageraie. Üks põhimõtteid ostetavate metsade valikul on kaitsealade lähedus. Kuigi ka kaitsealadel käib viimasel ajal hoogne metsamajandamine, suurendaks kaitsealade läheduses metsade ostmine seda ühtset metsamassiivi, mis on vajalik kogu mitmekesisele elusloodusele.

Me saame tulevikus oma metsalt ka tulu- aga uut moodi. Metsa hoides ja austades. Me loome oma tootearenduse, brändi, mis hakkab müüma Kogukonna Metsade moose, hoidiseid, ravimteesid, jm. Pakume keskkonnahariduslikke tegevusi ning puhkamisvõimalusi. Kõik need tegevused aitaksid osta üha järgnevaid metsi, lisaks toetajate annetustele.

Selleks aga, et see idee saaks ka reaalse väljundi, peame alustama siit, Esimesest Metsast, Haeskas, Läänemaal.

Kutsu oma sõpru, oma tuttavaid endaga koos meile kõigile appi. Meie metsadele appi nii, et me samm-sammult, mets metsa haaval ka päriselt, klikkidest ja laikidest kaugemale vaadates, midagi ära teha saame.

Iga annetus loeb!

Rea, Robert, Ave ja Kaspar,
MTÜ Kogukonna Metsad nimel

www.kogukonnametsad.ee

  • 370 backers
  • 20935€raised of 20000€ goal

Successful project

This project was funded on 06.Aug.2018