Just Tantsukooli lõpetajate etendusUser's  Anne Tamm-Kivimets project in the category Theatre

Just Tantsukooli tegevuse eesmärk on kasvatada loominguliselt julgeid inimesi, kellel on põhjalikud teadmised tantsust ja sellega seonduvast. Treeningsüsteemis on pearõhk asetatud keha vaba ja loomuliku liikumise ning loovuse arendamisele. Põhisuunaks on modern- ja kaasaegne tants, lisaks tutvutakse klassikalise tantsu põhitõdedega, uuritakse tantsu ajalugu õppekavas on kindel kohta ajaloolisel tantsul ja eesti rahvatantsul.

Kool on asutatud 1984. aasta oktoobris, esialgse nimega tantsustuudio Hetero, tolleaegses Noortemajas “Sõprus”. 2009.a. septembrist H stuudio - tantsu huvikool.

1.aprillist 2011 erahuvikool Just Tantsukool, kooli pidaja on MTÜ Just Tants – ühingu põhitegevus on laste ja noorte tantsukoolitus (Just Tantsukool), ning projektide rakendamine tantsukoolituste ja tantsuetenduste alal.

Suuremateks projektideks on tantsuloomingufestival „Future, 2013.a juba üheteistkümnes, tantsuetendused iga hooaja lõpetuseks, osalemine Tartu Hansapäevadel, Tantsupidudel Tallinnas.

2012. aasta projekt koostöös Eesti Rahvamuusikakooliga, katkend etendusest.

Kollaaž – Just Tantsukooli lõpetajate etendus.

Antud projekt annab tantsukooli õpilastele võimaluse oma aastaid kestnud tantsuõpingud kokku võtta tantsulavastusega, tehes koostööd professionaalsete koreograafidega ning rakendades tantsukoolis õpitut omaloomingu näol.

Just Tantsukooli lõpetajate etendusega väärtustatakse õpilaste pühendumust tegeleda tantsukunstiga, õpetajate südemega tehtud tööd ning lapsevanemate pikaajalist ja järjekindlat toetust oma lastele ja tantsukoolile. Tänatakse kõiki, kelle toetus aitab tantsukoolil oma tegevust ülal hoida ja arendada.
Lavastusprotsessis osalevad Just Tantsukooli lõpuklassi õpilased, Vanemuise teatri koreograaf ja balletiartist Janek Savolainen, Just Tantsukooli õpetajad Evelyn Tuul ja Anne Tamm-Kivimets ning Dmitri Harchenko Tallinna Tantsuteatrist.

Osa etendusest valmib koostöös H.Elleri nim Muusikakooli III kursuse õpilase Kaisa Kuslapuuga.

Etendus leiab aset Tartu Sadamateatris 6. juunil kell 19.00 ja kestab 60 minutit.

Olete oodatud!

Eriti rõõmsad oleme, kui Hooandja kaudu toetust juurde saame!

Just Tantsukooli XII klass ja Anne Tamm-Kivimets, projektijuht

www.justtants.ee