Samm-sammult sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise programmUser's  Liisa Ringo project in the category Education

Selleks, et meie lapsed oleksid suureks saades õnnelikud ja terved ning tuleksid hästi toime nii pere -, töö- kui ka ühiskondlikus elus, ei piisa headest teadmistest matemaatikas, keeltes ja teadustes.

Elu näitab ja uuringud kinnitavad, et sama oluline kui akadeemilised teadmised, on ka tarkus, mis aitab:

 • toime tulla oma tunnetega;
 • tunda ja väljendada empaatiat;
 • luua ja hoida harmoonilisi suhteid;
 • saavutada eesmärke;
 • langetada vastutustundlikke otsuseid.

Haridusteaduses nimetatakse seda sotsiaalseks ja emotsionaalseks kompetentsiks ja mida rohkem tõendeid kuhjub selle olulisuse kohta inimese elukäigus, seda enam pööratakse sellele üle kogu maailma tähelepanu.

Ka meie innustume uuringutest, mis näitavad, et koolis efektiivse sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise programmi läbinud lapsed on ka aastaid hiljem:

 • akadeemiliselt edukamad;
 • vaimselt tervemad;
 • prosotsiaalsemad oma käitumises ja hoiakutes;
 • oskuslikumad iseeendaga toime tulemisel ja teistega suhtlemisel;
 • vähem altid tervistkahjustavatele riskikäitumistele.

Seetõttu ongi sihtasutus Kiusamisvaba Kool võtnud jalge ette tee tuua Eesti põhikoolidesse KiVa kiusuennetusprogrammi kõrvale ka seda mitmekülgselt toetav Second Step ehk Samm-Sammult programm.

Tegu on USAs loodud teaduspõhise programmiga, mille headus on leidnud kinnitust mitmetes sõltumatutes uuringutes ja mida on edukalt rakendatud juba paljudes riikides üle maailma (meie lähipiirkonnast nt Rootsis, Norras, Taanis ja Leedus). Kuna programmide mõju ja selle uurimine on sihtasutusele Kiusamisvaba Kool ääretult oluline, teeme ettevalmistusi ka selleks, et „Samm-sammult“ programmi mõju ja tulemuslikkust Eestiski uurida.

Hooandjate abiga lükkasime 2017. aasta sügisel programmi tasapisi käima ning 28 klassitäit lapsi eri suuruses koolides üle kogu Eesti asusidki õppima esimese aasta materjalide järgi.

Tagasiside koolidelt on olnud väga positiivne.

Õpetajatele programm meeldib, sest:

 • valmis tunnikavasid on lihtne kasutada;
 • meetodid on tänapäevased ja kaasavad ning neid saab ka teistes tundides rakendada ja
 • lastel arenevad ka õpioskused.

Lastele on „Samm-sammult“ programm meelepärane, sest:

 • tegevused on lõbusad ja mängulised ja
 • nad tunnevad, et õpitust on neil kohe praegu igapäevases elus kasu.

Nüüd tahaksime jätkata programmi teise aasta materjalide juurutamisega. Endiselt aga sõltub „Samm-sammult“ programmi Eestisse toomine veel vabatahtlike ajal ja tööl. Ent sellega on seotud ka rahalisi väljaminekuid tõlkimise, küljendamise ja materjalide trükkimise jaoks.

Palume nende kulude katmiseks Sinu abi.

Tänu Sulle liigume ka 2018/2019. õppeaastal samm-sammult selles suunas, et huvitatud Eesti koolidel oleks võimalik kasutada 1.-3. klassidele eakohast terviklikku materjali, mille toel õpetada sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi nii õpetaja- kui ka lastesõbralikul moel.

Andes hoogu meie ettevõtmisele, annad oma panuse Eestimaa laste paremasse tulevikku – ja aitad seeläbi luua paremat homset meile kõigile.

* Täname abi eest video valmimisel Avatud Kooli õpilasi: Simona, Natali ja Feliks..Pilt : Freepik