Eesti oma zendala ehk 50 pildikest EestistUser's  Ingrid Soosaar project in the category Print

Minu nimi on Ingrid. Minus on põimunud ühtaegu nii kunsti- kui ka looduseinimene. Kõige enam on mind aga selles maailmas köitnud rohujuuretasand, arhailine pool, meie enda looduse ning rahva juured, sideme tunnetamine. Oma hinges, südames, teadvuses. Olen alati tahtnud leida kunsti abil lahendusi järgnevale sümbioosile - pärimus, rahvakultuur, loodus, ajalugu, semiootika, sümbolid.

„Tuulik”
 

Eesti riigil täitus 100 aastat, aga viimastel aegadel tundub, et üha enam muutume siin Eestis rohkem Euroopa- ja maailmakeskseks, jättes oma eestlaseks olemise unarusse ja unustusse. See on kurb. Tahan anda oma panuse, et seda ei juhtuks. Vähemalt mitte niipea. Et uued põlvkonnad eestlasi ei unustaks oma juuri.

Seetõttu see raamat on loodud selleks, et aidata:

  • uuendada teadmisi sellest, mis on meie rahvale läbi aegade kõige olulisem olnud
  • tutvustada Eestile omast ja säilitada traditsioone ka noorema põlvkonna hulgas
  • näidata, et maailmakunstis levinud mandalat saab ka eestipäraselt kasutada, luues oma, eestipäraseid, kuid samuti teraapilisi zendalaid.

Lisaks olen tahtnud selle raamatuga tuua eestlasele lähemale zendala kui kujutamisviisi, aga siiski läbi eestimaise. Et see kõnetaks meid siin. Vastukaaluks tavalistele välismaistele mandala-värviraamatutele. Zendala sarnaneb mandalaga, aga ta ei pea olema ümmargune ega sümmeetriline. Tavaliselt on ta täiesti vabakujuline. Temas võib olla nii ebasümmeetriat, nii mustreid kui ka vaba graafilist joont ning joonistatud piltegi, mis kõik on omavahel ühendatud ning mida võib lõpmatuseni juurde joonistada ehk pilti laiendada, sest piire ei ole. Selline vabadus annab zendalale oma võlu.

Kindlasti rõõmustab see raamat kingitusena eriti neid eestlasi, kes on oma maa tõelised patrioodid, rahva vaimu kandjad või kes soovivad sellisteks kujundada oma sirguvaid lapsi.

Niisiis.. selles raamatus olevad 50 pildikest kajastavad Eestile omaseid teemasid, teatud valikus. Tegemist on ühtaegu nii informaatilise kui ka teraapilise värvimisraamatuga.

Selles raamatus olevaid pilte võivad värvida igas vanuses inimesed, nii noored kui ka vanad.

„Viljapead”
 

Töötades ise õpetajana, on minu salasooviks olnud, et sellest raamatust oleks ka koolis kasu. Tänu raamatu informaatilisele poolele on seda võimalik edukalt kasutada täiendava õppematerjalina või - vahendina koolides, eriti just keskmises ja vanemas kooliastmes. Raamatus põimuvad omavahel: kunstiteraapia, kunstiõpetus, kunstiajalugu, käsitöö, rahvakunst, muusikaõpetus, rahvakultuur, rahvapärimus, eesti keel ja kirjandus, kodulugu, etnograafia, ajalugu, geograafia, loodusõpetus.

Raamat valmib 2018. aasta septembris. Olen selleks mitu aastat tasapisi raamatu materjali kokku pannud, pilte joonistanud, oma õpetajatöö kõrvalt.

Raamat saab ilmuma tänu omafinantseeringule. Niisiis kui teie ka hoolite Eestimaa juurtest, siis palun ka teil selle jaoks oma õlg alla panna, et ühiselt hoogu anda ehk toetada, anda endagi panus.

„Hiis ja ohvrikivi”
 

Kõik, kes toetavad üle 30 euroga, saavad kingiks selle raamatu, mille saab siis kätte pakiautomaadist või esitlusele tulles.
Need, kes toetavad suurema summaga, saavad personaalse maali või joonistuse, valides ise selle värvigamma, stiili ja teema jne, minuga kokku leppides (meili teel). Valmis maalid-joonistused saavad Tallinnast kaugemal elajad kätte posti teel, pakiautomaadi kaudu.

Minu enda seniseid mandalaid saab näha siin, minu kodulehel.

Sealt kodulehelt leiab ka seda, millega veel tegelen.
Aitäh!

  • 59 backers
  • 2070€raised of 2000€ goal

Successful project

This project was funded on 01.Sep.2018