Eesti Tare renoveerimine KrimmisUser's  Jaak Madison project in the category EV100

Juba alates 1861. aastast rändas tuhandeid eestlasi Krimmi, kuhu paljud jäid paikseks. Need eestlased on hoidnud läbi inimpõlvede meie keelt, kultuuri, traditsioone ja Eesti vaimu. Kahjuks on nende olukord muutunud tänaseks väga nukraks. Seoses Venemaa poolse okupatsiooniga Krimmis ei toeta Eesti riik ametlikult sealseid eestlasi ja ei saadeta ka enam eesti keele õpetajaid, kes enne okupatsiooni olid seal iga-aastaselt.


 

Kohalike eestlaste üheks sümboliks on olnud Eesti Tare Krasnodarka külas, mis on olnud kooskäimiskohaks, kus on tegutsenud ka laulu- ja tantsuansambel „Rukkilill“. Välisministeeriumi andmetel elab täna Krimmis üle 600 eestlase või eestlaste järeltulija. Paraku on eestlaste maja, Eesti Tare olukord väga nukker, kuna katus on läbi, elekter on välja võetud ja seinad ning vundament on väga halvas seisukorras. Eesti Tare renoveerimist tuleb alustada katuse taastamisest, et minna edasi järgmiste töödega. Katuse renoveerimise esialgne maksumus on 4000 eurot, millest koos on veidi üle 1000 euro. Seega 3000 euro lisandumisega oleks koos summa, millega saaksid Krimmi eestlased alustada katuse renoveerimist.


 

Kui Hooandjas raha kogumisega on vajalik summa koos, siis on kogumise algatajal võimalus toimetada toetussumma sealse kogukonnani. Kas see leiab aset isikliku Krimmi külastusega või kellegi vahendusel, sõltub väga palju poliitiliselt olukorrast ja Ukraina heatahtlikkusest kaasa aidata ning luba väljastada Krimmi külastamiseks. Kui isiklik külastus toetuse viimiseks toimub, siis mineku kulud katab täielikult toetusprojekti algataja.