Mõniste-Ritsiku kiriku külgsissepääsu renoveerimineUser's  Oleg Tereping project in the category Civic initiative

Bütsantsi-ortodoksi õigeusk on ilmselt vanim Eestisse jõudnud kristluse vorm. Võrumaal Rõuge vallas asuv Mõniste-Ritsiku kirik sai ehitatud a. 1855 ja on pühitsetud prohvet Ristija Johannese nimele. Kirik on väike, ehitatud laudvooderdusega palkidest.

Mõniste-Ritsikus toimuvad regulaarsed jumalateenistused, tegemist on ainsa tegutseva ortodoksi kirikuga ühinenud Rõuge vallas.

Septembris 2016 sai kiriku kõrvale püstitatud mälestuskivi Eestimaa uusmärtridele Theodor ja Anna Petaidele.

Kirikul on selles mõttes vedanud, et seda ei muudetud nõukogude okupatsiooniaastatel võimlaks ega laoks, samuti ei lõhutud seda maha, nagu toimus paljudega. 1930. aastal tehtud hoone remondi ja 1987. a. sovhoosi toetatud katuse osalise uuendamise tõttu säilib kirikuhoone rahuldavas seisukorras. Aastal 2017 said teostatud akende veeplekkide vahetus ja vundamendi hüdroisolatsiooni renoveerimine. Need olid hädavajalikud tööd, et vähendada ilmastiku lagundavat mõju auväärsele puukirikule. Järgmine avariiline ehitustöö oleks laguneva trepiosa taastamine kirikuhoone pikemal küljel. Aastatega on vajunud 1930. aastal ehitatud betoontrepp, kõdunenud on osa puitkonstruktsioonist ja trepiosa katusega piirnev välisseina vooderdus. Suure tõenäosusega lagunevad hoonega ühendatud trepi puitkonstruktsioon ja katus lähima 2-3 aasta jooksul.

Mõniste-Ritsiku kiriku külgtrepiosa renoveerimist toetasid kogudus ja kohalikud annetajad, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kirikuvalitsus ja Rõuge vald. Puuduolev summa on 1150 Eurot. Palume annetajate abi, kelle süda valutab meie kultuuripärandi pärast.