Luulekogu MAAILMA LEIDSIN ENESEST väljaandmineUser's  Anneliis Kõiv project in the category Print

Hää sõber, tuttav ja mitteveelniituttav!

Olen välja andmas oma luulekogu „Maailma leidsin enesest“, mis toob lugejani naiseks olemise, küpsemise ja kujunemise loo erinevad tahud. Kasvamine, lootus, ootus, armastus, unistused, emadus, kaotus, olemine, rõõm, valu, kirg ja palju muud teevad ühest naisest SELLE naise, kes on kellelegi kallis ja kellelegi jälle võõras, kellelegi kodusadam ja kellelegi mäslev meri.

Toimetaja abiga valiti teosesse kokku 35 eriilmelist, emotsioone, tundeid, hetki ja olustikke vahendavat luuletust. Luuletused on valminud ühe hingetõmbega, avades teile minu minapilti, maailmatunnetust ning iseoma olemist ja väärtusi üsna avalal moel.

Luulekogu jagatud neljaks osaks. "Lase ma pöörlen mu enese sees", "Olen kevad ise", "Lasen kõigel sel juhtuda" ning "Olen jälle teel".

Palusin mitmel eri vanuses ja eri tüüpi naisel leida käsikirjast mõni luuletus, mis neid kõnetab. Nad leidsidki – kui soovid, siis tutvu nende valikuga siin:

Ingrid: https://vimeo.com/313145791

Tiia: https://vimeo.com/313145933

Kristi: https://vimeo.com/313145878

Kui Sulle on mu tekstid meeldinud ning soovid mu raamatu väljaandmist toetada, siis tee seda. Hoogu andes.

Võtan toetuse tänulikuna vastu ja kasutan saadud raha kujunduse, trükikulude ning esitlemisega seonduvate kulude katteks. Üks osa toetusest on mulle Kultuurkapitali poolt juba eraldatud. Puudu ongi veel vaid see osa, mida loodan koguda teie abiga!

Luulekogu nimi on peidus alljärgnevates ridades

Maailma leidsin
enese seest,
tuksleva,
kirka,
värvikireva,
vahvust
ja vastutust täis,
väikese
lubava idu.

Kandsin
seda maailma
enese sees.

Mu süda
sai
selle maailma
omaks. 
 
Minust

Olen Anneliis Kõiv, alias Liine. Kirjutan laulutekste, luuletusi, loendamatul arvul sündmuste vahetekste ning teen seda tihti ka luule- või värsivormis. Olen muusikali "Veterahva needus" ning kümne värsivormis lastele kirjutatud etenduse autor. Minu laulutekstid on jõudnud erinevatele helikandjatele ning tulevad taas esitusele luulekogu esitlemisel.


Toimetaja

Ingrid Oksaar on pea veerandsada aastat olnud eesti keele ja kirjanduse õpetaja, ajalehe toimetaja ja teinud toimetajatööd kaastööna mitmetele väljaannetele. Ingrid on olnud käesoleva teose puhul ka kriitik, norinud mitmete sõnastuste ja rütmide osas, samuti on tema see, kes leidis sobiva liigenduse, alajaotuse pealkirjad ja oli igal muul moel autorile toeks. Praegune, veel vaid osasid illustratsioone ja lõplikku küljendust ootav fail on kahe naise tunnetuste ja tajude kompromiss. Autor avab end lugejale nii, et usaldab lugeja taju.


Kujundajad

Heigo Heinleht (illustratsioonid) on Pallase kooli lõpetanud ja täna reklaamiagentuuris töötav noor mees, kes ei ole autorit ennast kunagi kohanud. Ta on kohtunud vaid tekstidega, mis teda kõnetasid ja millele ta oli valmis andma illustreeriva raami. Ta on tabanud just seda, mida tekstide autor ootas. Nõtkeid, liikuvaid, õhulisi ja peeneid vorme, mis on edasi antud pea fotograafilise täpsusastmega, tegelikkuses sündinud siiski pliiatsi abil. Toom Raudsep (küljendus ja kujundus), on autori vend ja hingesugulane. Ta tunneb ja tabab autori keerukat loomust ning oskab välja pakkuda just sellised versioonid, mis autori meelest sobivad luuletekstide lugejani toomiseks.

  • 102 backers
  • 2450€raised of 1200€ goal

Successful project

This project was funded on 20.Feb.2019