Teatrikompanii Morff debüütlavastuse "Mäng" väljatoomineUser's  Teatrikompanii Morff project in the category Theatre

Kui kaks inimest, kes pole omavahel kunagi kohtunud, otsustavad juhuslikult oma maise teekonna samal ajal lõpetada, satuvad nad mõlemad saatuse ette põlvili ja neile tuleb ilmsiks, et nende lahkumine võis liiga ennatlikuks osutuda.

Kuid mäng, mida on aegade algusest mängitud ei saa iial seisma jääda ning käigus on jõud, mille üle neil puudub kontroll. Nende elud on Morteni ja Viviani kätes, kes tunnevad teineteist juba liiga kaua, kuid aja ja saatuse koormast sõltumata, suudavad teineteist siiski jätkuvalt üllatada.

Louise Bryanti klassikaline ühevaatuseline inglise moraalilugu "Mäng" (1915) on Sebastian Talmari käe läbi toodud kokku William Shakespeare’i ajatute sonettidega.

"Kui me esimest korda koos Mängu lugesime, siis nägime selles kõik potentsiaali, kuid sarnaselt omaaegsetele kriitikutele, tajusime ka meie, et tegemist on küll ilusa ning ajatu looga, aga midagi jäi sealt puudu.

Oma sisult ja mahult küll meile sobiv, tundsime, et lisaks meie endi dramaturgilisele töötlusele nõuab see tekst endale kaaslast. Kedagi, kes suudaks neid tegelasi rohkem avada. Viia lugu veel kaugemale edasi, samal ajal tuues karaktereid publikule lähemale, et nendega paremini suhestuda.

Kaalusime ka teisi autoreid, kuid peale seda, kui avastasime esimesed sonetid, mis sobisid selle looga nagu valatult kokku, sai asi otsustatud. Shakespeare’ist ei saa ikka üle ega ümber ning selle üle on minul ainult hea meel." - S. Talmar
 


 

Teatrikompanii Morff

Nimi ajaloos:
Morpheus on Vana-Kreeka unenäojumal, unejumal Hypnose poeg, kes ilmutas ennast inimeste unenägudes enamasti inimkujul. Morpheus on see, kes vormib meie unenägusid, andes neile kuju (kreeka keeles morphai).

Nimi füüsikas:
Amorfsus ehk amorfne olek on ainete üks olekutest.
Amorfne aine on füüsikaliste omaduste poolest tahke, kuid omandab jõu mõjul ajapikku uue kuju, sõltuvalt ruumist, milles ta paikneb. Kutsutakse ka tahkeks vedelikuks.

Nimi keeles: Morff (ing. k.) - Tähendab vaoshoitud tugevust, kuid lahket ja kaastundliku südant.

Teatrikompanii Morff sai loodud noorte kunstnike ja teatritegijate poolt, et rajada ise endale teed tihedasse eesti teatrimaastikku ja näidata kõigile, kes on nõus selle retkega kaasa tulema, et näiliselt küllastunud territooriumil leidub veel põnevaid ja avastamata maid, käimata teid ning samuti uusi persoone, kelle pretensioonitu kirg, mängurõõm ja julgus katsetada tõmbab endaga kaasa üha uutele ekspeditsioonidele.

Kohanemisvõime on intelligentsuse aluseks ning unistused omakorda ühiskonda edasiviiv jõud. Nagu Morfi nimi ka viitab, on meie visioon need kaks ideaali omavahel liita ning tuua inimesteni lavakunst, mis seda peegeldab. Me oleme sõltumatud etenduskunstnikud, kes tahavad Sinu jaoks ja Sinuga koos luua uuele põlvkonnale seni sissetöötatud süsteemide kõrvale teine perspektiiv ning sütitada mäng nii laval, kehas, kui ka kogukonnas.
 

Kus Sina selles loos paikned?

Kui eelnev tekst tekitas Sinus huvi ning sooviksid anda vajaliku tõuke, et antud lavastus jõuaks nii Sinu, kui ka laiema publikuni ning tunned, et Morfil võib olla oma koht Eesti uue põlvkonna teatritegijate seas, siis on igasugune toetus teretulnud!

Eelkõige soovime katta etenduse valmimisega kaasnevaid kulusid (lavakujundus, kostüümid, rekvisiidid, grimm, turundus ja transport) ning loodetavasti saame kõrvale panna ka väikese seemne, et hakata juba õige pea järgmise lavastuse kallal töötama.


Lisainfo & kontakt:
www.facebook.com/TKMorff/
www.instagram.com/teatrikompaniimorff/
Tel. 5662 1703