Digiklaver Kärdla lasteaeda!User's  Hiiu Valla Lasteaed project in the category Muusikariistad

Hea hooandja!
 
Kärdla lasteaias käib üle saja lapse, kelle üheks meelistegevuseks on alati olnud laulmine ja muusika. Paraku on lasteaial aga puudu meile nii vajalik digiklaver, mis võimaldaks laste muusikatunde ja erinevaid muusikalisi tegevusi mitmekesistada ning aidata kaasa ka sellele, et laste töö vili laulude õppimisel ja nende siira rõõmu jagamine veelgi rohkemate inimesteni jõuaks. Lasteaias on küll üks klaver, kuid see ei ole liigutatav ning digiklaverit vajadus tulenebki sellest, et paljud muusikatunnid ja kontserdid toimuvad väljaspool lasteaia saali.
 
Kõikidel lastel toimuvad muusikatunnid kaks korda nädalas. Tundides valmistavad lapsed innuga ette laule ja ka teatrilisi tegevusi erinevateks lasteaias tähistatavatel tähtpäevadel - lasteaaia sünnipäev, sügiskontsert, isadepäev, kadrilaat, jõulukontserdid, sõbrapäev, Eesti Vabariiki aastapäev, teatripäev, kevadpüha, suur laulupäev, emadepäev, beebipäev, lasteaia lõpupeod jm. Aastas üle 10 korra kutsutakse lapsi esinema lasteaiast väljapoole, mille tarbeks on kaasaskantav digiklaver väga vajalik. Samuti võimaldab uus digiklaver erinevat kõlakasutust, et õpetada lastele uusi muusikalisi stiile ning muusikapalade väljendusrikkust suurendada. Üritusi, kus digiklaverit kasutataks, on väga palju.
 
Hea sõber, tule appi, et soetada digiklaver, mis aitaks väga paljudel Kärdla lastel muusikaga tegeleda ja areneda. Suur tänu!
 
Projekti kulg, 6. oktoober - südamest suur tänu, et oleme teie abiga juba nii märkimisväärse summa kokku saanud. Kokkuleppel EV100 ühiskingitusega "Igal lapsel oma pill" tõstsime eesmärgiks seatud summat (alguses oli 925 €) 1600 € peale, millest soovime teie toetusega kokku saada vähemalt 75% ehk 1200 € - puudujääva summa paneb juurde EV100 "Igal lapsel oma pill"  eelarvest. See võimaldab meil saada palju kvaliteetsema pilli, mida ka suuremas saalis kasutada ning soetada klaveritool, jalad ning kott.
Aitäh!