„Eesti klaver“ inglise keelde! User's  Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum project in the category Print

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi välja antava albumi „Eesti klaver“ tõlkimine inglise keelde:

Plaanitav album „Eesti klaver“ on sügav kummardus eesti klaverimeistritele, kelle käte all on 236 aasta jooksul valminud palju erinevaid klavereid. Aastast 2000, s. o. eesti klaveriloo aktiivsema uurimise alguse aastast on igal aastal õnnestunud avastada 2 kuni 3 seni tundmatut või ametlikes annaalides fikseerimata klaverit. See kõik kinnitab, et meile teadaolev info eesti klaveritest pole kaugeltki ammendav ja uued üllatused võivad tulla igal sammul.

Eesti klaverid oma kvaliteedi poolest on aastakümnete jooksul konkureerinud Euroopa suurimate tootjate kvaliteediga. Sellest seisukohast vääriksid eesti klaverid üldse suuremat tähelepanu, seda enam, et mitmete pillide taga on olnud oma aja eesrindlikud klaveriehituse tehnoloogiad ja oma ala tipud – Ernst Hiis, Jaan Rässa, Jaan ja Tõnis Olbrei, Eugen Sprenk koos heliloojast venna Aleksander Lätega, Hermann Jurak jt.

Albumi ülesehituses on lähtutud ajalisest printsiibist – eesti klaveriehituse algusest, 18. sajandi lõpust, läbi 19. ja 20. sajandi tänapäevani välja. Eraldi peatükki on koondatud Peterburis, Moskvas ja Riias tegutsenud eesti päritolu meistrite klaveritoodang. Kahes osas on käsitletud “Estonia” klaverilugu - Tallinna Klaverivabriku ja Estonia Klaverivabriku perioodist.

Toetades Hooandjas meie projekti toetad albumi tõlkimist inglise keelde, mis aitab meie kultuuripärandil jõuda oluliselt laiema publikuni. Meil on vaja koguda 656€ – nii saab album ingliskeelseks!

Oleme tänulikud iga väiksemagi toetuse, või sõna levitamise eest! Muuseumi tegevuse kohta leiab rohkem infot me kodulehelt ja FB-st.

  • 23 backers
  • 656€raised of 656€ goal

Successful project

This project was funded on 24.Aug.2015