Elva raudteejaama esine purskkaevUser's  Fred Koppel project in the category Civic initiative

Elva linna vaksaliesine purskkaev on midagi enamat kui lihtsalt purskkaev. Osalt on see (viimased 25 aastat küll kadunud olnud) sümbol olnud sümboliks nii Elva väikekondalikule provintsikeskusele kuid ka asula rajamisele, mis nimetatud vaksalist alguse sai. Eelmisel aastal renoveeritud raudteejaama ümbrus sai muuhulgas ka paigaldatud trassid kunagise purskkaevu taastamiseks.
 
Eelmisel suvel algatas kogukonnaselts MTÜ Elva Elama taas mõtte, et seoses ajaloolise ümbruse renoveerimisega võiks taastada selleks aastaks ka sümbolpurskkaevu (Elvas tegelikult pole hetkel ühtki purskkaevu). Läbi on viidud esmased ideetalgud, arutletud on kontseptsiooni üle ning küsitud ka esialgsed pakkumused. MTÜ arvab, et purskkaevu võiks rajada kogukonnaprojektina - võimalikult laiapõhjalise panustamisega - Hooandja või korjanduse abil. Tööde teostamine toimuks aprill-mai 2017. Sedasi saaksime 1. juunil lastekaitsepäeval 2017. aastal taas avada Elva ajaloolise vaksaliesise purskkaevu.