Kalevipoja koomiksUser's  Kultuuripärandi Hoidja project in the category Print

Kallis Eesti rahvas, kallid hooandjad!
 
MTÜ Kultuuripärandi Hoidja on vabatahtlik mõttekaaslaste ühendus, kelle missiooniks on hoida, väärtustada ja edendada eesti ning kogu soome-ugri algupärast kultuuripärandit ja folkloori. Oma eesmärkide nimel tegutsedes soovib MTÜ Kultuuripärandi Hoidja anda välja eesti rahvuseepose “Kalevipoeg“ koomiksiraamatuna, mis on nii sisuliselt kui ka kujunduslikult vastuvõetav kõikidele vanusegruppidele. Raamatu väljaandmise eesmärk on propageerida meie rahvuseepost „Kalevipoeg“, tuua see meie inimestele lähemale, elavdada muinasaegne eepiline lugu käesolevatele põlvedele ja teha sellest tänapäevases mõistes väärikas rahvakultuuri kunstiteos.
Autentselt realistlikule pildimaterjalile, arhailistele regivärssidele ja ajaloolisele materjalile tuginedes avab teos lugeja ees kogu oma eheduses tolle aja ühelt poolt karmi, teisalt regivärsile tuginedes jälle luuleliselt ilusa muinasaja maailma. 
Teose pildimatrejalil kujutatud tolle aja olustik, loodus, erinevad inimtüübid koos erinevate mütoloogiliste jumaluste ja haldjatega saab olema väga realistlik, mis aitab lugejal-vaatajal seda paremini hoomata ja nendesse rollidesse sisse elada. Seetõttu on antud kontekstis ka teoses olev regivärsiline luulekeel paremini loetav ja omastatav mitte ainult lastele ja kooliealistele, vaid ka neile, kes muidu luulekeelest eriti lugu ei pea.
 
1. Koomiksitaamatust “Kalevipoeg“ saab nii suur kui väike lugeja sisutiheda visuaalse pildi kogu sündmustikust.
Arvestades, et 6. klassis on rahvuseepos Kalevipoeg õpilastele kohustluslik kirjandus, võib koomiksiraamatu formaat olla juba noorematelegi klassidele soovituslik lugemisvara.
 
2. Koomiksiraamat on kasulik õppe- ja infomaterjal. Raamat oma ülesehituselt annab koolidele ja Eestimaad tutvustavatele asutustele võimaluse kasutada raamatuid õppe- ja infomaterjalina. Iga raamatu lõpus on õppe- ja abimaterjalid, kaart ja küsimustik Kalevipojaga seotud sündmustest ning paikadest. Lisaks on veel loetelu organisatsioonidest ja asutustest, kes tegutsevad pärimiskultuurivallas: Viikingite Küla, Kalevipoja Muuseum jpt.
 
3. Koomiksiraamatu üllitamine annab noorele andekale kunstnikule kui teose kujundajale suurepärase eneseteostuse ja loomingulise väljakutse võimaluse. Kujundaja leidmiseks korraldati noorte kunstnike seas konkurss.
 
4. Koomiksiraamtu teostus on kunstiliselt kõrgel tasemel. Raamat järgib kaasaegses koomiksi vormis teose autentset teksti ja ajastu autentsust (riietus, keskkond). 
 
5. Koomiksiraamatuga saame tutvustada meie rahvuseepost teist emakeelt kõnelevatele inimestele. Rahvuseepos "Kalevipoeg" on tõlgitud saksa, vene, ungari, läti, soome, leedu, rumeenia, ukraina, inglise, rootsi, prantsuse ja hindi keelde (Vishnu Khare), lühendatud tõlked on taani, tšehhi, juudi, itaalia ja esperanto keelde. Koomiksiraamatut Kalevipoeg on võimalik välja anda erinevate tõlkeversioonidena.
 
Rahvuseepos on plaanitud koomiksiraamatuna välja anda neljas osas, iga osa orienteeruv valmimisperiood on 10 kuud. Eesti Vabariigi 100. juubeliaastaks loodame välja anda kõik neli osa koomiksiraamatust „Kalevipoeg“. Käesolev projekt aitab kaasa koomiksiraamatu esimese osa väljaandmisele.
Kõik toetajad ja sponsorid saavad teoses kajastatud.
Kui soovid tutvuda kunstniku visiooniga tulevasest raamatust ja projekti eelarvega, vaata:
 
Oleme toetuse eest tänulikud. Aidates meid, kallis Hooandja, aitad Sa meie kultuuri ja läbi kultuuri aitad loomulikult ka iseennast, kes Sa oled kõige selle üks väärtuslik osake, üks oluline käimapanev jõud. 
 
Heade soovidega,
 
Marek Laimets
MTÜ Kultuuripärandi Hoidja

Related projects

100 Games with Sphero Robot

  • 17%raised
  • 52€pledged
  • 51 days to go