"Karmoškaaabitsa" väljaandmineUser's  Matis Leima project in the category Music

"Karmoškaaabitsa" esitluskontserdid toimuvad 22. mail kell 19.30 Tallinnas, Telliskivi raamatupoes Puänt ja 23. mail kell 19 Tartus, Sisevete saatkonnas. Esineb autor koos oma õpilastega!

FB sündmused:
TALLINN https://www.facebook.com/events/605169173293101/
TARTU https://www.facebook.com/events/291224011766207/
 


Karmoškamäng ja sellele pillile loodud autorimuusika on viimase kümne aastaga Eestis tohutult populariseerunud ja seda mitte vaid pärimusmuusikaringkondades vaid igasuguse tausta ja kogemustega huviliste seas. Ometi on pilli õppimise-õpetamise kvaliteet ja repertuaari levik väga juhuslik. Soov pilli õppida on aga levinud, juhendatud õppimisvõimalusi vähe.

"Karmoškaaabits" on pretsedenditu õpik, mis pakub praktilisi ja muusikateoreetilisi juhiseid nii algajale iseõppimiseks või pilliõpetajale juhendamiseks, aga ka nippe ja põnevat repertuaari edasijõudnutele. Kogumik sisaldab lihtsas keeles, ent muusikateoreetiliselt täpseid ning fotode ja joonistega illustreeritud juhiseid, kuidas alustada musitseerimist karmoškal, Eestis aina enam populaarsust võitval instrumendil.
 


 

Karmoška võimaluste teatav piiratus teeb sellest pillist kiireima ja atraktiivseima värava (pärimus)muusika maailma ja seda võimalust kasutavad üha rohkem ja rohkem muusikakoolid, -ringid, -laagrid ning huvilised, kes on varem mänginud mõnda muud pilli, või soovivad just karmoška toel (pärimus)muusika maailma astuda. Seni on karmoškaõpe toimunud valdavalt pillilaagrites ja kuulmise järgi, st ilma noodipildi ja teooria abita. Kuigi "meistri ja selli" meetodil on oma plussid, on selle õppeviisi tulemuseks siiski enamasti oluliselt piiratud arusaam karmoška võimalustest ja repertuaarist.

Mitmekülgne ja ammendav õpik tooks Eesti (pärimus)muusikamaastikule laiapõhjalise karmoškamängu stiili ja rikastaks repertuaari. Õpik tutvustab erinevaid karmoškatüüpe, järk-järgult kasvava raskusastmega mänguvõtteid (illustreerides neid noodi-, pildi- ja helinäidetega ning viidates seotud repertuaarile) ning levinumaid pärimuspalasid ja hulga just karmoškale kirjutatud autoriloomingut (Matis Leimalt, Jalmar Vabarnalt, Kaisa Kuslapuult, Toomas Valgult jt). Repertuaar on esitatud nootidena ning veebis kuulatavate salvestustena, seega on võimalus õppida palasid kuulmise järgi ja/või noodist.

Õpikut hakkab toetama samasisuline valmiv videokursus YouTube'is.

Projekti peamine kuluallikas on õpikute trükk – umbes 800€, aga ka kujundamine ja küljendamine.

Kogumiku autor on heliloojaharidusega pärimusmuusik ja õpetaja Matis Leima, kes õppis karmoškamängu selgeks omal käel. Matis on õpetanud karmoškat ja teisi pärimuspille Rikka Ivvani pillilaagris, Helivõlu muusikalaagris, Männiku metsatalu laagris, August Pulsti õpistus ning lisaks arvukatele eratundidele ka aastaringselt Tartu muusikakoolis Helivõlu. Mitmekesise õpetamiskogemuse näol on autoril suurepärane ülevaade karmoškamänguhuviliste soovidest, võimetest ja õppeprotsessi levinumatest ohtudest ja võimalustest.

Õpiku esitlused toimuvad maikuu lõpus! Hooandjad saavad oma füüsilised preemiad kätte esimesel võimalusel pärast õpiku trükist ilmumist otse autorilt või postiga. Kontserdi või muusikatunnid valinud hooandjatega võtan ise kampaania lõppedes ühendust ja püüame kiirelt kokkuleppele saada!
 


 

Matis on õppinud G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis kompositsiooni, Tartu Ülikoolis ajalugu, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias pärimusmuusikat, õpib praegu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias elektroakustilist heliloomingut ning tema sulest on ilmunud pärimuslike autoripalade noodikogumik "Luitekass" karmoškale (2015), klaveripalade kogumik "Pimedus keldris" (2017) ja elektronmuusika autorikassett "Tasuta õnn" (2018). Matis on pärimusmuusikaansamblite Zetod ja Kiiora liige.
 

Püsi põnevate tegemistega kursis:

matis.leima.ee
facebook.com/matisleimamusic

  • 116 backers
  • 3301€raised of 1000€ goal

Successful project

This project was funded on 15.May.2019

Related projects

New album "ööLooD" by Leana.island & Kulno Malva

  • 92%raised
  • 4575€pledged
  • 16 days to go

Release of a modern hardcore band debut album "Divine Triumph"

  • 4%raised
  • 30€pledged
  • 11 days to go