Liikumis- ja tantsutöötoad Tallinnas, Tartus ja ViljandisUser's  Helina Karvak project in the category Sport

Videograaf: Johanna Mägin


Plaanin aastatel 2020 ja 2021 viia läbi tantsu- ja liikumistöötubasid Viljandis, Tartus ja Tallinnas, mille inspiratsiooniks on suuresti mu kogemus Fighting Monkey'ga. Tallinna töötuba saab toimuma TantsuRuumis ning Tartu ja Viljandi töötoad saavad toimuma koostöös Movement Tallinnaga. Need töötoad on kõigile huvilistele avatud ja lisaks neile viin TÜ VKA-s läbi töötuba sealsetele üliõpilastele.
 

Mida töötoas kogeda saab? Missugused need töötoad saavad olema?

Minu plaan tunde juhendades on alustada sealt, kus ise olen. Jagan, mida olen ise omal käel või teiste kaudu avastanud.

Liigume ja tantsime koos ja üksi. Valime, märkame ja märkame, kuidas valime. Loodetavasti on nii naeru kui ka frustratsiooni. Liikumise aluseks on kuulamine, enese ja teis(t)e. Kuidas saame üksteisel aidata liikudes leida uusi võimalusi? Igaüks võtab liikuma, tantsima kaasa oma kogemused. Missugused on mu valikud piiratud olukorras? Missugused on kellegi teise valikud? Kuidas me üksteisest inspireerume ja õpime, kuidas me oma kogemusi jagame? Missugune on mu praeguse hetke tervikkogemus ja kuidas ma selle kaudu liigun? Soov ühendada kogu keha, harmoniseerida ja mängida erinevate rütmistatustega kehas. Jalad juurtena maas, kuid valmis liikuma. Lülisammas pehme, voolav ja valmis reageerima, käed kirjeldavad, haaravad, puudutavad, otsivad. Olla valmis läbi pugema, sirutama, kokku pakkima, muunduma, maanduma, kõndima, suunda vahetama, kohapeal olema, kuulama, vastu tulema.
 

Üks võimalus, kes ma olen:

Olen tantsukunsti tudeng Viljandi Kultuuriakadeemias. Tulin just vahetusaastalt Valenciast, kus õppisin koolis nimega Conservatorio de Dansa de Valencia. Sel aastal olen süvaõppes Fighting Monkeyga. Liigun, tantsin, mõtlen, tunnen, laisklen, ühel ajal ja segamini, koos teistega ja üksi.

Praegusel ajal uurin, kuidas olla oma kogemuse juures/sees kogu selle mitmekülgsuses ja argipäevasuses. Seostan maailma eri osiseid risoomselt. Pean oluliseks isiklikku vastutust ja segan elu ja tantsu, piiri pole vahel ja on ka. Väärtustan paradokse ja leian, et kui elu õitseb, siis paradoksid on kohal.

Liikumise ja tantsu juures huvitun kuulamisest, võimsusest, pehmusest. Tahan ühendada kogu keha, liikuda nagu üks loom. Liigun üksi ja koos teistega ja pean sealjuures oluliseks nii frustratsiooni kui naeru, naudingut kui eksimusi.
 


Lee Kelomees; Sõltumatu Tantsu Lava, 31.05.2019, uurimisresidentuuri, kus uurisime Iiris Viirapaluga koostöös ebaökonoomsust, jagamine
 

Mis mind Fighting Monkey juures võlub?

Sattusin nägema Fighting Monkey'st videot, kui viskasin veel oda, ja mind tõmbas see, kuidas nägin neid videos liikumas, nii võimsalt ja terviklikult. Uurides nende lähenemise kohta veel edasi, pakkus mulle huvi nende nägemus kehast kui tervikust ja kaasa olid haaratud nii filosoofia kui anatoomia. Olin ise tegelemas õlavigastusega ja tundus, et välja pakutud lokaalsed parandused ei too soovitud tulemust ning olin ise üritanud keha rohkem tervikuna näha. Ja siis selline leid.

Veel läks mõni aasta aega, kui sain nende töötuppa minna ja ma ei pettunud, vaid mõistsin, et see lähenemine on sügavam, kui videost olin taibanud. Sügavam ja minu enda vastutus on suurem. Nendega koos õppides ei anna nad alati selgeid vastuseid, jätavad lünki, et osalejad ise tegutsedes endile sel hetkel toetavad vastused leiaksid. Näen neis olukordades väärtust ja ruumi uutmoodi valida.

Mulle meeldib, et seal on koos erineva taustaga inimesi, sest see võimaldab mul erinevaid lähenemisi õppida ja näha.

Seal õpitu on mu maailmanägemusse jätnud tugeva ja piisavalt paindliku struktuuri, mille kaudu nii elule kui tantsule läheneda.

Nendega õppides on võimalik säilitada oma hääl, see on soositud, et leiaksime oma hääle. Ma ei lähe sinna õppima, et saada kellegi koopiaks, vaid saan neis olukordades enda/inimese kohta teada.
 


Laura Egger, Zürich; Fighting Monkey Praktika Zürichis, 6.-8. märts 2020
 

Fighting Monkey' algatajad Linda Kapetanea ja Jozef Frucek on Fighting Monkey praktika kohta öelnud: "See mahutab endasse protsesse mitmekülgsusest, millega elus kohtume. See on praktika, mis uurib üldinimlikke kogemusi nagu loomingulisus, kohastumine, muutlikkus ja arenev teadmine, jättes samal ajal ruumi isiklikele eripäradele. Praktika, mis aitab meil mõista, mis hoiab meis noorust sel ajal, kui vananeme, ning mis toetab meis huvi elada ja tõstab meie elu kvaliteeti."

Kel on huvi neist edasi uurida SIIT. 
 

Mille jaoks kasutan siinset rahastust?

  • Transpordikuludeks

Sain sel aastal võimaluse osaleda kõikides Euroopas toimuvates töötubades. Ikka, et ise rohkem kogeda ja oma eriala spetsialistidelt õppida, sealset mõistmist integreerida ja edasi anda. Siin kogutud summa aitab mul jõuda erinevatesse linnadesse kohale ja tagasi koju.