Lundy Bancrofti raamat „Miks ta seda teeb?...“ eestikeelne trükkUser's  Pille project in the category Print

Raamatu autor, Lundy Bancroft on tunnustatud ameerika psühhoterapeut ja perevägivalla alane ekspert, kellel on enam kui 20-aastane kogemus vägivallatsejatega töötamisel. Sellel kogemusel baseerub tema raamat, mille taas-väljaandmist Tartu naiste varjupaik taotleb. Lühidalt raamatus ilmuvast:

Esimestel kohtumistel on kõik mehed armastusväärsed. Kas on võimalik kuidagi ära tunda, milline mees muutub hiljem vägivaldseks ja milline mitte? Kas mees, kes lööb, aga palub hiljem andeks, tõesti muudab oma käitumist? Ta ütleb, et ta armastab, aga ometi ta lööb. Miks ta seda teeb?

  • Raamatu viieteistkümnest peatükist ja 475 leheküljelt saab muuhulgas teada:

  • kuidas paremini mõista iseenda, oma sõprade, klientide, sugulaste ja naabrite lähisuhteid

  • millised on varajased ohumärgid

  • kuidas vägivalda ennetada ja kuidas sellele paarisuhtes piiri panna, kui see on kord alanud

  • kuidas paarisuhet ohutult lõpetada

  • vastused kahekümne ühele küsimusele, mis autori praktika põhjal vägivalda kogenud naistele kõige sagedamini peamurdmist valmistavad

  • täpsemat infot Eesti olude kohta.

Eelmine eestikeelne 2000-ne tiraaž müüdi läbi 2 aastaga. Kuna tegemist oli nõutud raamatuga ning lähisuhtevägivald on meie ühiskonnas jätkuvalt tõsine probleem, soovib varjupaik raamatu sama tiraažiga uuesti välja anda. Raamatu müügitulu aitab lähitulevikus varjupaiga igapäevategevust rahastada, seega aitab selle raamatu ilmumine kaasa varjupaiga tegevuse jätkamisele.

MTÜ Naiste Varjupaik on alates 2002. aastast Tartus tegutsev mittetulunduslik organisatsioon, mis pakub turvalist pelgupaika lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele ning vajadusel ka nende lastele pärast vägivallajuhtumit või vägivallaohu korral. Lisaks tegeleme teema seisukohalt oluliste gruppide koolitamisega ning ühiskonnale suunatud teavitustööga. Oleme veendunud, et vägivalla teemat lahti seletavate ning vägivalla või selle tagajärgedega toime tulemist õpetavate raamatute väljaandmine eesti keeles on üks võimalus aidata kaasa vägivalla vähendamisele Eestis.

Rohkemat teavet meie tegevuse ning perevägivalla teema kohta saad meie kodulehelt www.naistetugi.ee

Loodame saada hoogu 1300 euro või enama eest. Suurem summa on alati teretulnud, kuivõrd projekti kogusumma on 8000 eurot. Osa sellest rahast on meil juba annetustena kogutud. Kuna tegemist on taas-väljaandega, on suur osa tööst olemas ja taaskasutatav.

NB! Projekti lõppedes läheb raamat kohe trükki. Raamatu esitlemisteks oleme planeerinud kuupäeva 25.novembri paiku. 25.november on ÜRO rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev (International Day for the Elimination of Violence Against Women).

Kõiki toetajaid, kes seda soovivad, täname me oma kodulehel ning loodame, et teist saab osa meie varjupaiga sõprade seltsist. Ühtlasi ootame teid ka raamatuesitlustele, mida soovime teha nii Tartus kui Tallinnas, võimaluse korral samuti Pärnus