Niilusoo raba elurikkuse kaitseksUser's  MTÜ Niilusoo project in the category Environment

Viljandimaal, Kolga-Jaani alevi vahetus läheduses asub kohalikele armas, looduslikus seisundis raba, mis on tuntud Niilusoo nime all. 2020. aasta alguses said piirkonna elanikud teada, et rabale on 2004. ja 2012. aastal endise Viljandimaa Keskkonnateenistuse ning Keskkonnaameti poolt väljastatud turbakaevandamise load. Selgus, et lube on väljastatud lausa kaks - Raba-Jaani ja Aimlametsa tootmisaladele, mis kokku moodustavad pea 170 hektarit ning asuvad eelpoolmainitud nimetatud Niilusoo raba territooriumil. Uus turbaala, mida ettevõtja soovib kaevandama hakata, asub lähimatest elumajadest kõigest 250 - 500 m kaugusel ja Kolga-Jaani alevikust 700 m kaugusel.
 


 

Piirkonnas on juba üle 1000 ha turbakaevandusalasid, mida ka aktiivselt kaevandatakse ja laiendatakse. Uute kaevandusalade rajamine niigi tihedalt kaevandustest mõjutatud piirkonda halvendab elukeskkonda. Turbakaevandused mõjutavad piirkonna veerežiimi (ohustades sh madalamate kaevude veevarustust); kaevandamise käigus lendub ohtralt tervisele eluohtlikult kahjulikku tolmu; turbakaevandused on äärmiselt tuleohtlikud; järjekordne kaevandus pärsib kohalike keskkonnasäästlikult tegutsevate väikeettevõtjate (näiteks mesinike, taimeteede kasvatajate, marjakorjajate jne) võimalusi oma tegevuse arendamiseks.

Niilusoosse kaevanduse rajamise plaan on jäänud aastateks (16 aastat!) segastel asjaoludel seisma. Oleme veendunud, et 2004. a koostatud keskkonnamõjuhinnang on praeguseks aegunud, kaevandamisplaani menetlemisel tehti omal ajal vigu (mh jäeti korralikult kaasamata kohalik kogukond) ning muutunud olukorras tuleks varem tehtud otsused ümber vaadata. Eesti Vabariik on end aastaks 2021 sidunud erinevate keskkonnahoiuga seotud rahvusvaheliste kokkulepetega, mis ei võimaldaks praegu väljastada kaevandamisluba looduslikus seisundis rabasse.
 


 

Meie sooviks on rajada Niilusoo alale kohaliku tasandi kaitseala. See annab Kolga-Jaani alevi ja selle ümbruse elanikele ning ka piirkonna külastajatele võimaluse käia Niilusoos marjul, seenel, veeta oma vaba aega looduses, säilitada nimetatud raba oma ilu ja loodusväärtustega! Lisaks teeme ettepaneku rajada Niilusoosse õpperada, mis muuhulgas rikastab kohalike õppeasutuste võimalusi erinevate õppeainete õpetamisel ning pakub harivaid ning rekreatiivseid tegevusi ka kõigile teistele. Samuti on üheks meie suureks sooviks, et säiliks looduskaitsealuste lindude (metsised, tedred, laanepüüd, laanerähnid jne) ja paljude teiste liikide elupaigad.

Vajame Sinu annetust juriidiliste kulude katteks, mis tekivad Niilusoo raba elurikkuse kaitsmisel. Kaevandamist sooviv ettevõte on mitme siinse elanikuga asunud kohtuteed käima, et saada tootmisalale turba väljaveo teostamiseks eramaadelt juurdepääs rabale. Lisaks vajame õigusabiteenust, et võimalikult tõhusalt Niilusoo tuleviku osas läbi rääkida nii Keskkonnaministeeriumi allasutuste kui ka kohaliku vallavalitsusega. Oleme valmis alustama Niilusoo raba kaitseks ka kohtuteed.
 


 

Siiani oleme oma tegevust finantseerinud kogudes annetusi ühingu liikmetelt ning läbi viinud ka mõned pisemad projektid (t-särkide ja kalendrite müük), aga sellest jääb väheks. Palun anna oma panus Niilusoo raba säilimisele ning toeta meie teekonda!

Meie ettevõtmisele hoogu andes annad ääretult suure panuse Kolga-Jaani alevi vahetus läheduses asuva Niilusoo elurikkuse ja elukeskkonna säilimisele. Andes oma toetuse aitad kaitsta Niilusoo raba säilimist. Hoolimata turbakaevandamise vastuolust üha suurema loodusteadlikkuse ja loodushoiu vajadusega, on ettevõtetel kaevandamishuvi ka teiste Eesti looduslike rabade vastu – seega aitab Niilusoo kaitse luua hea pretsedendi kogu Eesti jaoks.

MTÜ Niilusoo kuulub tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja, mis tähendab, et meile tehtavatelt annetustelt ei pea tasuma tulumaksu. Selleks, et saaksime teie toetuse Maksu- ja Tolliametile deklareerida, küsime teilt projekti eduka lõpu korral e-posti teel vajaminevaid andmeid (neid ei pea jagama, kui te annetuselt tulumaksutagastust ei soovi). 

Suured tänusõnad video loojale Teletalu OÜ ja Lisanna Laansalu. Lisaks veel suur kummardus Mati Seredale ja filmimeister Ants Tammikule!
 

  • 231 backers
  • 10510€raised of 10000€ goal

Successful project

This project was funded on 11.May.2021