Noorte moeshow-võistlus HõbetraageldusUser's  Tõnis Sestverk project in the category Events

Juba neljandat korda korraldatakse moeshow-võistlust Hõbetraageldus. Üritus on planeeritud toimuma 10. mail 2014 Rakvere linnas Rakvere Spordikeskuses. Osalejate sihtgrupp on 15-26-aastased Eesti moekunstihuvilised noored.

MIS ON MEIE EESMÄRK?

Suurendada noortes huvi kunsti, kooliväliste tegevuste ja isetegevuse vastu. Arendada loomingulisi oskusi riiete õmblemisel ja disainimisel ning ideede realiseerimist; julgust oma loomingut näidata. Autasustada aktiivseid ja loomingulisi noori, motiveerida oma erialaga jätkamiseks. Moeshow annab võimaluse esitada oma looming asjatundjatest koosnevale žüriile ja saada konstruktiivset tagasisidet tehtule. Loodud on kaks erinevat vanusegruppi (15-19-aastased ning 20-26-aastased), et anda võimalus oma loominguliste võimete proovile panekuks omaealiste seas ja anda eelis ka noorematele osalejatele tunnustuse saamiseks. Tuua kokku ühiste huvidega noori üle Eesti. Anda võimalus noortele luua kontakte ja jääda silma. Mitmekesistada kooliväliste ürituste kava. Tuua Rakvere linnale tuntust ka moemaastikul.

Lisaks kaasame ka korraldamisesse paljusid noori, seega:

MIDA SAAVAD KORRALDAJAD?

Ürituse organiseerimise kogemuse, projektide kirjutamise kogemuse, arendada noortevahelist ja Lääne-Virumaa koolidevahelist koostööd, võimaluse luua uusi kontakte. Jätkata ürituse korraldamist Rakveres iga aasta tagant.

MILLINE ON MEIE OODATAV TULEMUS?

Noortes suureneb huvi (moe)kunsti ja isetegevuse vastu. Suureneb aktiivsus tegeleda õppetööväliste projektidega, julgustab noori osalema edaspidigi taolistes projektides. Laieneb (moe)kunsti huviliste noorte tutvusringkond. Annab julgust korraldada noorteprojekte.

LISAINFO:

http://hobetraageldus.blogspot.com/

https://www.facebook.com/hobetraageldus

Projekti eelarve: 300€, mis katab moeshowks vajamineva heli-, valgus- ning lavatehnika rendi.