Raamatu Pehme linn (David Sim) avaldamine eesti keelesUser's  Yoko Alender project in the category Print

Raamat "Pehme linn" käsitleb kaasaja suurimaid väljakutseid - kuidas tagada ja parandada kvaliteetse elukeskkonna kaudu inimeste elukvaliteeti kesk tihenevat linna, kliimamuutust ja digitaliseerunud ühiskonnakorraldust. Raamat on justkui jätk, laiendus Jan Gehli 2015.a. eesti keelels ilmunud raamatule "Linnad inimestele".
 


 


 

Raamatus tutvustatakse skandinaavia inimkeskset ja inimmõõtmelist linnaplaneerimist, mille eesmärk on toetada kohalikku, toimivat ja jätkusuutlikku elukeskkonda. Raamatus on paralleelelt käsitletud ühiskondlike, ruumilisi ja keskkonna küsimusi, samuti on teooria ja ideaalid kõrvuti reaalsete näidete ja lahendustega olemasolevatest keskkondadest üle maailma. Raamat ei eelda eelteadmisi, kuna on kirjutatud arusaadavas ja kohati isegi poeetilises keeles. Teisalt on see tõhus tööriist erialainimestele, kes puutuvad kokku ehitatud keskkonna kujundamisega erinevatel tasanditel.
 


 

Usun, et nii nagu "Linnad inimestele", võib ka see raamat mõjutada ja olla heaks kaaslaseks arhitektidele, planeerijatele, otsustajatele, arendajatele aga eelkõige kõigile meile, kes me elame ja teeme oma igapäevaseid käike ja valikuid kohalikus linnalises keskkonnas. Usun, et selle raamatu ilmumine eestikeelsena korralikus, läbitöötatud tõlkes on oluline samm, et ka meie kohalik elukeskkond toetaks inimkesksema ruumi kujunemist ja seeläbi elukvaliteedi tõusu linnalises keskkonnas.
 


 

Eriti ajakohane on raamat kliimamuutuse süvenevas olukorras, pakkudes kaasaegseid lahendusi kuidas muuta linnakeskkonda kliimamuutusele vastupanuvõimelisemaks ja samal ajal kogukonda, inimesi teenivaks. Ka meie kliimas saab argielu linnas pakkuda naudinguid, tervist ja rõõmsaid hetki. Elagu pehmed linnad ja jätkusuutlik hedonism!
 


 

David Sim on UK päritolu arhitekt, kes on aastaid töötanud Rootsis Ralph Erskine käe all, sealt edasi liikunud Gehl Arhitektide kontorisse Taanis, kus ta viimased aastad ka partnerina töötab ja kus on sündinud ka raamat "Pehme linn". David Simi käsitlust kirjeldab hästi intervjuu, kus ta räägib sellest, et hea linna loomine on kui hea peo korraldmine, keeruliste teemade lihtne, inimlik ja nii tabav käsitlus. Eessõna on raamatule kirjutanud Jan Gehl, eestikeelsele väljaandele on autor lisaks lubanud kirjutada just meile mõeldes eessõna.

Tõlkijad: Aino Kuntsel / Yoko Alender

Kultuurkapital toetab raamatu tõlkimist. Raamat ilmub Yoko Oma koostöös Eesti Arhitektuurikeskusega. Hooandja toetust kasutame küljenduse ja trükikulude osaliseks katmiseks. Kingitused saadame teie poolt valitud pakiautomaati või toimetame teieni muul kokkulepitud viisil. Raamat ilmub hiljemalt novembris 2021.