Pill, pill, maale ka, Juuru elektriklaver saa!User's  Mari Palu project in the category EV100

Juuru Eduard Vilde Kooli Huvikool asub ligi 1500 elanikuga Juuru vallas. Tööd alustas 6 aastat tagasi praktiliselt nullist.
 
Haridusministri käskkirja kinnituse sai huvikool 2012. aastal. Alates 2014. aastast liitus JEVK huvikool Eesti Muusikakoolide Liiduga, et teha koostööd teiste muusikakoolidega. Võtame osa Loode-Eesti regionaalsetest festivalidest ja konkurssidest. Alati on õpilased ka tunnustust saanud. Kaks korda aastas annavad õpilased ja õpetajad avaliku kontserdi Juuru Rahvamajas. Igal aastal külastame ERSO kontserte "Estonia" Kontserdisaalis.
 
2015/16 õppeaastal õpib Huvikoolis 28 õpilast: 19 klaveri erialal, 9 viiuli erialal. Töökollektiivis harib õpilasi 5 õpetajat.
 
Huvikool on hästi lõimunud ka üldharidusliku kooli muusikaellu, andes muusikalisi vahepalu kooli tähtsamatel üritustel.
 
Ilma JEVK huvikoolita poleks vähemalt 30 last iial saanud teada, kas pilliõpe on nende jaoks väärtus või mitte. Õpilaste kodudesse on soetatud pille, et õpilane saaks kodus harjutada. Kõik see on avardanud paljude kodude kultuuri ja maailmapilti.
 
Hooandjate abiga loodame soetada Juuru huvikoolile elektriklaveri. Kaasaegsed noored vajavad kaasaegsemaid pille. Erinevate kõlade ja võimalustega elektriklaver annab eduelamuse praegustele õpilastele ja hoogu uutele huvilistele järgmistel õppeaastatel.
 
Toetajaid täname suusõnaliselt ja lepime kokku kingituste ülesandmise hiljemalt kaks nädalat pärast projekti lõppemist.
 
Suur tänu kõigile toetajaile!